Hướng dẫn Dịch Họ Tên Tiếng Việt sang Tiếng Hàn

Hãy Luyenthingoaingu.com  hướng dẫn dịch họ tên tiếng việt sang tiếng Hàn trong bài viết sau:

Các Hướng dẫn Dịch, đổi Tên tiếng Việt của Bạn sang Tiếng Hàn

Đang có dự tính đi du học Nước Hàn, đi du lịch Nước Hàn hay chỉ muốn biết cách viết và gọi tên mình theo kiểu Nước Hàn thì làm thế nào .
Bài viết nay sẽ cho bạn biết HỌ TÊN TIẾNG HÀN của bạn là gì, đọc xong bài này chắc bạn sẽ tự dịch tên của bạn sang tên tiếng Hàn được những bạn nhé .

Họ Việt đổi sang Họ Hàn:

 • Trần: 진 – Jin
 • Nguyễn: 원 – Won
 • Lê: 려 – Ryeo
 • Võ, Vũ: 우 – Woo
 • Vương: 왕 – Wang
 • Phạm: 범 – Beom
 • Lý: 이 – Lee
 • Trương: 장 – Jang
 • Hồ: 호 – Ho
 • Dương: 양- Yang
 • Hoàng/Huỳnh: 황 – Hwang
 • Phan: 반 –  Ban
 • Đỗ/Đào: 도 – Do
 • Trịnh/ Đinh/Trình: 정 – Jeong
 • Cao: 고 – Ko(Go)
 • Đàm: 담 – Dam
 • Ngô – Oh

Tên đệm và tên từ tiếng Việt sang tiếng Hàn

 • An: Ahn (안)
 • Anh, Ánh: Yeong (영)
 • Bách: Baek/ Park (박)
 • Bảo: Bo (보)
 • Bích: Pyeong (평)
 • Bùi: Bae (배)
 • Cẩm: Geum/ Keum (금)
 • Cao: Ko/ Go (고)
 • Châu, Chu: Joo (주)
 • Chung: Jong(종)
 • Cung: Gung/ Kung (궁)
 • Cường, Cương: Kang (강)
 • Đại: Dae (대)
 • Đàm: Dam (담)
 • Đạt: Dal (달)
 • Diệp: Yeop (옆)
 • Điệp: Deop (덮)
 • Đoàn: Dan (단)
 • Đông, Đồng: Dong (동)
 • Đức: Deok (덕)
 • Dũng: Yong (용)
 • Dương: Yang (양)
 • Duy: Doo (두)
 • Giang, Khánh, Khang, Khương: Kang (강)
 • Hà, Hàn, Hán: Ha (하)
 • Hách: Hyeok (혁)
 • Hải: Hae (해)
 • Hân: Heun (흔)
 • Hạnh: Haeng (행)
 • Hạo, Hồ, Hào, Hảo: Ho (호)
 • Hiền, Huyền: Hyeon (현)
 • Hiếu: Hyo (효)
 • Hoa: Hwa (화)
 • Hoài: Hoe (회)
 • Hoàng, Huỳnh: Hwang (황)
 • Hồng: Hong (홍)
 • Huế, Huệ: Hye (혜)
 • Hưng, Hằng: Heung (흥)
 • Huy: Hwi (회)
 • Hoàn: Hwan (환)
 • Khoa: Gwa (과)
 • Kiên: Gun (근)
 • Lan: Ran (란)
 • Lê, Lệ: Ryeo려)
 • Liên: Ryeon (련)
 • Liễu: Ryu (류)
 • Long: Yong (용)
 • Lý, Ly: Lee (리)
 • Mai: Mae (매)
 • Mạnh: Maeng (맹)
 • Mĩ, Mỹ, My: Mi (미)
 • Minh: Myung (뮹)
 • Nam: Nam (남)
 • Nga: Ah (아)
 • Ngân: Eun (은)
 • Ngọc: Ok (억)
 • Oanh: Aeng (앵)
 • Phong: Pung/ Poong (풍)
 • Phùng: Bong (봉)
 • Phương: Bang (방)
 • Quân: Goon/ Kyoon (균)
 • Quang: Gwang (광)
 • Quốc: Gook (귝)
 • Quyên: Kyeon (견)
 • Sơn: San (산)
 • Thái: Tae (대)
 • Thăng, Thắng: Seung (승)
 • Thành, Thịnh: Seong (성)
 • Thảo: Cho (초)
 • Thủy: Si (시)
 • Tiến: Syeon (션)

Bổ sung thêm những tên để những bạn dịch tên tiếng Việt sang tiếng Nước Hàn đúng chuẩn nhất :

Ái : Ae ( 애 )
An : Ahn ( 안 )
Anh, Ánh : Yeong ( 영 )

B

Bách : Baek / Park ( 박 )
Bân : Bin ( 빈 )
Bàng : Bang ( 방 )
Bảo : Bo ( 보 )
Bích : Pyeong ( 평 )
Bùi : Bae ( 배 )

C

Cam : Kaem ( 갬 )
Cẩm : Geum / Keum ( 금 )
Căn : Geun ( 근 )
Cao : Ko / Go ( 고 )
Cha : Cha ( 차 )
Châu, Chu : Joo ( 주 )
Chí : Ji ( 지 )
Chung : Jong ( 종 )
Kỳ, Kỷ, Cơ : Ki ( 기 )
Cù : Ku / Goo ( 구 )
Cung : Gung / Kung ( 궁 )
Cường, Cương : Kang ( 강 )
Cửu : Koo / Goo ( 구 )

D, Đ

Đắc : Deuk ( 득 )
Đại : Dae ( 대 )
Đàm : Dam ( 담 )
Đăng, Đặng : Deung ( 등 )
Đạo, Đào, Đỗ : Do ( 도 )
Đạt : Dal ( 달 )
Diên : Yeon ( 연 )
Diệp : Yeop ( 옆 )
Điệp : Deop ( 덮 )
Doãn : Yoon ( 윤 )
Đoàn : Dan ( 단 )
Đông, Đồng : Dong ( 동 )
Đức : Deok ( 덕 )
Dũng : Yong ( 용 )
Dương : Yang ( 양 )
Duy : Doo ( 두 )

G

Gia : Ga ( 가 )
Giang, Khánh, Khang, Khương : Kang ( 강 )
Giao : Yo ( 요 )

H

Hà, Hàn, Hán : Ha ( 하 )
Hách : Hyeok ( 혁 )
Hải : Hae ( 해 )
Hàm : Ham ( 함 )
Hân : Heun ( 흔 )
Hạnh : Haeng ( 행 )
Hạo, Hồ, Hào, Hảo : Ho ( 호 )
Hi, Hỷ : Hee ( 히 )
Hiến : Heon ( 헌 )
Hiền, Huyền : Hyeon ( 현 )
Hiển : Hun ( 훈 )
Hiếu : Hyo ( 효 )
Hinh : Hyeong ( 형 )
Hoa : Hwa ( 화 )
Hoài : Hoe ( 회 )
Hoan : Hoon ( 훈 )
Hoàng, Huỳnh : Hwang ( 황 )
Hồng : Hong ( 홍 )
Hứa : Heo ( 허 )
Húc : Wook ( 욱 )
Huế, Huệ : Hye ( 혜 )
Hưng, Hằng : Heung ( 흥 )
Hương : Hyang ( 향 )
Hường : Hyeong ( 형 )
Hựu, Hữu : Yoo ( 유 )
Huy : Hwi ( 회 )
Hoàn : Hwan ( 환 )

K

Khắc : Keuk ( 극 )
Khải, Khởi : Kae / Gae ( 개 )
Khoa : Gwa ( 과 )
Khổng : Gong / Kong ( 공 )
Khuê : Kyu ( 규 )
Kiên : Gun ( 근 )
Kiện : Geon ( 건 )
Kiệt : Kyeol ( 결 )
Kiều : Kyo ( 교 )
Kim : Kim ( 김 )
Kính, Kinh : Kyeong ( 경 )

L

La : Na ( 나 )
Lã, Lữ : Yeo ( 여 )
Lại : Rae ( 래 )
Lam : Ram람 )
Lâm : Rim ( 림 )
Lan : Ran ( 란 )
Lạp : Ra ( 라 )
Lê, Lệ : Ryeo려 )
Liên : Ryeon ( 련 )
Liễu : Ryu ( 류 )
Lỗ : No ( 노 )
Lợi : Ri ( 리 )
Long : Yong ( 용 )
Lục : Ryuk / Yuk ( 육 )
Lương : Ryang ( 량 )
Lưu : Ryoo ( 류 )
Lý, Ly : Lee ( 리 )

M

Mã : Ma ( 마 )
Mai : Mae ( 매 )
Mẫn : Min ( 민 )
Mạnh : Maeng ( 맹 )
Mao : Mo ( 모 )
Mậu : Moo ( 무 )
Mĩ, Mỹ, My : Mi ( 미 )
Miễn : Myun ( 뮨 )
Minh : Myung ( 뮹 )

N

Na : Na ( 나 )
Nam : Nam ( 남 )
Nga : Ah ( 아 )
Ngân : Eun ( 은 )
Nghệ : Ye ( 예 )
Nghiêm : Yeom ( 염 )
Ngộ : Oh ( 오 )
Ngọc : Ok ( 억 )
Nguyên, Nguyễn : Won ( 원 )
Nguyệt : Wol ( 월 )
Nhân : In ( 인 )
Nhi : Yi ( 이 )
Nhiếp : Sub ( 섶 )
Như : Eu ( 으 )
Ni : Ni ( 니 )
Ninh : Nyeong ( 녕 )
Nữ : Nyeo ( 녀 )

O

Oanh : Aeng ( 앵 )

P

Phát : Pal ( 팔 )
Phạm : Beom ( 범 )
Phan : Ban ( 반 )
Phi : Bi ( 비 )
Phong : Pung / Poong ( 풍 )
Phúc, Phước : Pook ( 푹 )
Phùng : Bong ( 봉 )
Phương : Bang ( 방 )

Q

Quách : Kwak ( 곽 )
Quân : Goon / Kyoon ( 균 )
Quang : Gwang ( 광 )
Quốc : Gook ( 귝 )
Quyên : Kyeon ( 견 )
Quyền : Kwon ( 권 )

S

Sắc : Se ( 새 )
Sơn : San ( 산 )

T

Tạ : Sa ( 사 )
Tại, Tài, Trãi : Jae ( 재 )
Tâm, Thẩm : Sim ( 심 )
Tân, Bân : Bin빈 )
Tấn, Tân : Sin ( 신 )
Tín, Thân : Shin ( 신 )
Thạch : Taek ( 땍 )
Thái : Tae ( 대 )
Thang : Sang ( 상 )
Thăng, Thắng : Seung ( 승 )
Thành, Thịnh : Seong ( 성 )
Thanh, Trinh, Trịnh, Chính, Đình, Chinh : Jeong ( 정 )
Thảo : Cho ( 초 )
Thất : Chil ( 칠 )
Thế : Se ( 새 )
Thị : Yi ( 이 )
Thích, Tích : Seok ( 석 )
Thiên, Toàn : Cheon ( 천 )
Thiện, Tiên : Seon ( 선 )
Thiều : Seo ( đọc là Sơ ) ( 서 )
Thôi : Choi ( 최 )
Thời, Thủy, Thy : Si ( 시 )
Thông, Thống : Jong ( 종 )
Thu : Su ( 수 )
Thư, Thùy, Thúy, Thụy : Seo ( 서 )
Thừa : Seung ( 승 )
Thuận : Soon ( 숭 )
Thục : Sook / Sil ( 실 )
Thương : Shang ( 상 )
Thủy : Si ( 시 )
Tiến : Syeon ( 션 )
Tiệp : Seob ( 섭 )
Tiết : Seol ( 설 )
Tô, Tiêu : So ( 소 )
Tố : Sol ( 솔 )
Tôn, Không : Son ( 손 )
Tống : Song ( 숭 )
Trà : Ja ( 자 )
Trác : Tak ( 닥 )
Trần, Trân, Trấn : Jin ( 진 )
Trang, Trường : Jang ( 장 )
Trí : Ji ( 지 )
Trúc : Juk ( 즉 )
Trương : Jang ( 장 )
Tú : Soo ( 수 )
Từ : Suk ( 숙 )
Tuấn, Xuân : Joon / Jun ( 준 )
Tương : Sang ( 상 )
Tuyên : Syeon ( 션 )
Tuyết : Syeol ( 셜 )

V

Vân : Woon ( 윤 )
Văn : Moon / Mun ( 문 )
Vi, Vy : Wi ( 위 )
Viêm : Yeom ( 염 )
Việt : Meol ( 멀 )
Võ, Vũ : Woo ( 우 )
Vương : Wang ( 왕 )

X

Xa : Ja ( 자 )
Xương : Chang ( 장 )

Y

Yến : Yeon ( 연 )
Thống kê cho biết Tên họ tiếng Việt có nhiều và phong phú hơn tên họ tiếng Hàn. Có 1 số ít Họ và Tên tiếng Việt lại không có trong tên họ tiếng Hàn. Vì vậy có một số ít họ tên tiếng Việt nhưng không gọi được theo tiếng Hàn. Các bạn biết thêm tên họ nào thì bổ trợ thêm những bạn nhé .

Hướng dẫn viết tên Tiếng Hàn

Tên tiếng Hàn của bản là gì

Ái

Ae

Mi

Ái

Ae

Miễn

Myun

An

Ahn

Minh

Myung

Anh

Young

Mỹ / My

Mi

Ánh

Yeong

Na

Na

Bách

Bak ( Park )

Nam

Nam

Bạch

Baek

Nga

Ah

Bân

Bin

Nga

Ah

Bàng

Bang

Ngân

Eun

Bảo

Bo

Nghệ

Ye

Bích

Byeok

Nghiêm

Yeom

Bình

Pyeong

Ngộ

Oh

Bùi

Bae

Ngọc

Ok

Cam

Kaem

Ngọc

Ok

Cẩm

Geum ( Keum )

Nguyên, Nguyễn

Won

Căn

Geun

Nguyệt

Wol

Cao

Ko ( Go )

Nhân

In

Cha

Xa

Nhất / Nhật

Il

Châu

Joo

Nhi

Yi

Chí

Ji

Nhiếp

Sub

Chu

Joo

Như

Eu

Chung

Jong

Ni

Ni

Kỳ

Ki

Ninh

Nyeong

Kỷ

Ki

Nữ

Nyeo

Ki

Oanh

Aeng

Ku ( Goo )

Phác

Park

Cung

Gung ( Kung )

Phạm

Beom

Cường / Cương

Kang

Phan

Ban

Cửu

Koo ( Goo )

Phát

Pal

Đắc

Deuk

Phi

Bi

Đại

Dae

Phí

Bi

Đàm

Dam

Phong

Pung / Poong

Đăng / Đặng

Deung

Phúc / Phước

Pook

Đinh

Jeong

Phùng

Bong

Đạo

Do

Phương

Bang

Đạt

Dal

Quách

Kwak

Diên

Yeon

Quân

Goon / Kyoon

Diệp

Yeop

Quang

Gwang

Điệp

Deop

Quốc

Gook

Đào

Do

Quyên

Kyeon

Đỗ

Do

Quyền

Kwon

Doãn

Yoon

Quyền

Kwon

Đoàn

Dan

Sắc

Se

Đông

Dong

Sơn

San

Đổng

Dong

Tạ

Sa

Đức

Deok

Tại

Jae

Dũng

Yong

Tài / Tại / Trãi

Jae

Dương

Yang

Tâm / Thẩm

Sim

Duy

Doo

Tân, Bân

Bin

Gia

Ga

Tấn / Tân

Sin

Giai

Ga

Tần / Thân

Shin

Giang

Kang

Thạch

Taek

Khánh

Kang

Thái

Chae

Khang

Kang

Thái

Tae

Khương

Kang

Thẩm

Shim

Giao

Yo

Thang

Sang

Ha

Thăng / Thắng

Seung

Ha

Thành

Sung

Hách

Hyuk

Thành / Thịnh

Seong

Hải

Hae

Thanh / Trinh / Trịnh / Chính / Đình / Chinh

Jeong

Hàm

Ham

Thảo

Cho

Hân

Heun

Thất

Chil

Hàn / Hán

Ha

Thế

Se

Hạnh

Haeng

Thị

Yi

Hảo

Ho

Thích / Tích

Seok

Hạo / Hồ / Hào

Ho

Thiên

Cheon

Hi / Hỷ

Hee

Thiện

Sun

Hiến

Heon

Thiều

Seo ( Sơ đừng đọc là Seo )

Hiền

Hyun

Thôi

Choi

Hiển

Hun

Thời

Si

Hiền / Huyền

hyeon

Thông / Thống

Jong

Hiếu

Hyo

Thu

Su

Hinh

Hyeong

Thư

Seo

Hồ

Ho

Thừa

Seung

Hoa

Hwa

Thuận

Soon

Hoài

Hoe

Thục

Sook

Hoan

Hoon

Thục

Sil

Hoàng / Huỳnh

Hwang

Thục

Sil

Hồng

Hong

Thương

Shang

Hứa

Heo

Thủy

Si

Húc

Wook

Thùy / Thúy / Thụy

Seo

Huế

Hye

Thy

Si

Huệ

Hye

Tiến

Syeon

Hưng / Hằng

Heung

Tiên / Thiện

Seon

Hương

hyang

Tiếp

Seob

Hường

Hyeong

Tiết

Seol

Hựu

Yoo

Tín, Thân

Shin

Hữu

Yoo

So

Huy

Hwi

Tố

Sol

Hoàn

Hwan

Tô / Tiêu

So

Hỷ, Hy

Hee

Toàn

Cheon

Khắc

Keuk

Tôn, Không

Son

Khải / Khởi

Kae ( Gae )

Tống

Song

Khánh

Kyung

Trà

Ja

Khoa

Gwa

Trác

Tak

Khổng

Gong ( Kong )

Trần / Trân / Trấn

Jin

Khuê

Kyu

Trang / Trường

Jang

Khương

Kang

Trí

Ji

Kiên

Gun

Triết

Chul

Kiện

Geon

Triệu

Cho

Kiệt

Kyeol

Trịnh

Jung

Kiều

Kyo

Trinh, Trần

Jin

Kim

Kim

Đinh

Jeong

Kính / Kinh

Kyeong

Trở

Yang

La

Na

Trọng / Trung

Jung / Jun

Lã / Lữ

Yeo

Trúc

Juk | cây trúc

Lại

Rae

Trương

Jang

Lam

Ram

Soo

Lâm

Rim

Từ

Suk

Lan

Ran

Tuấn

Joon

Lạp

Ra

Tuấn / Xuân

Jun / Joon

Ryeo

Tương

Sang

Lệ

Ryeo

Tuyên

Syeon

Liên

Ryeon

Tuyết

Seol

Liễu

Ryu

Tuyết

Syeol

Lỗ

No

Vân

Woon

Lợi

Ri

Văn

Moon

Long

Yong

Văn

Mun / Moon

Lục

Ryuk / Yuk

Văn

Moon

Lương

Ryang

Vi

Wi

Lưu

Ryoo

Viêm

Yeom

Lý, Ly

Lee

Việt

Meol

Ma

Moo

Mai

Mae

Vu

Moo

Mẫn

Min

Woo

Mẫn

Min

Vương

Wang

Mạnh

Maeng

Vy

Wi

Mao

Mo

Xa

Ja

Mậu

Moo

Xương

Chang

Yến

Yeon

Bật mí cách dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn nhanh nhất

Trên đây là những tên tiếng Hàn phổ biến được dịch sang tiếng Việt thường gặp nhất. Nhưng chắc chắn sẽ còn rất nhiều tên tiếng Hàn mà bạn không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào. Và đây cũng là điều mà rất nhiều người muốn biết, muốn tìm hiểu. Vậy đâu là những cách dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn nhanh nhất? Tên bạn là gì tiếng Hàn? Chúng tôi sẽ bật mí ngay sau đây.

App dịch tên sang tiếng Hàn

1. NAVER – Từ điển tiếng Hàn

Đây là ứng dụng được nhiều người ưu thích để dịch nghĩa và học tiếng Hàn rất hiệu suất cao. Và cũng được sử dụng để dịch tên tiếng Hàn rất chuẩn. App NAVER có những ưu điểm như :

 • Ứng dụng miễn phí hoàn toàn.
 • Dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn rất nhanh chóng và ngược lại.
 • Tìm kiếm từ mới dễ dàng.
 • Hỗ trợ chúng ta học giao tiếp tiếng Hàn

2. Google dịch tiếng Hàn

Đây là ứng dụng dịch thuật rất được ưu thích lúc bấy giờ. Với năng lực dịch rất nhiều ngôn từ, và trong đó không hề thiếu tiếng Hàn. Ứng dụng này chiếm hữu những ưu điểm như :

 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn nhanh chóng và ngược lại.
 • Hỗ trợ dịch 59 ngôn ngữ kể cả khi ngoại tuyến.
 • Hỗ trợ chữ viết tay chuyển thành văn bản dịch.

3. Từ điển Hàn Việt – VDICT

Đây là ứng dụng tương hỗ tất cả chúng ta tra từ vựng tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại, rất nhanh gọn và hiệu suất cao. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng nay ngay cả khi không có mạng .

 • Có chức năng dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
 • Trà từ Hàn Việt với hơn 700.000 từ.
 • Có đầy đủ từ chuyên ngành và đồng nghĩa.
 • Có phiên âm và phát âm chuẩn.

Trên đây là một số app dịch tên sang tiếng Hàn được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Như vậy, bạn đã có thể đặt tên tiếng Hàn theo ngày tháng năm sinh một cách dễ dàng rồi đấy.

Như vậy, chúng tôi vừa chia
sẻ đến bạn một cách dịch tên tiếng Hàn sang tiếng Việt đơn thuần, dễ hiểu nhất. Hy vọng rằng đây là những thông tin hữu dụng và thiết yếu so với bạn. Nếu bạn muốn khám phá thêm về yếu tố này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *