Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng

Phần thi TOEIC Speaking gồm có 11 câu hỏi thực thi trong 20 phút trong khi Writing có 8 câu với tổng thời hạn làm bài là 60 phút .Cô Ruby Nguyễn từ Anh ngữ Ms Hoa san sẻ chi tiết cụ thể về đề thi TOEIC và cấu trúc bài thi bốn kỹ năng .
Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng

 

Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng
Cô Ruby Nguyễn chia sẻ về đề thi TOEIC 4 kỹ năng .

Phần nghe (Listening)

Phần nghe gồm có 100 câu hỏi chia làm 4 Part, tổng thời hạn làm bài là 45 phút. Trong phần này, bạn sẽ được nghe những giọng khác nhau như giọng Anh – Mỹ ( Bắc Mỹ ), Anh – Anh, giọng Anh – nước Australia và Anh – Canada. Chi tiết về từng Part được miêu tả trong bảng dưới đây

Phần Listening

Nội dung bài thi

Số câu hỏi

Chi tiết

Part 1
Picture description
6 câu
Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ xem một bức tranh trong đề thi và nghe 4 câu miêu tả ngắn, nói một lần. Nhiệm vụ của thí sinh là chọn câu miêu tả tương thích nhất với hình ảnh, sau đó tô vào giải pháp vấn đáp tương ứng trong tờ Answer Sheet .
Phần 2
Question and response
25 câu
Thí sinh sẽ nghe một câu hỏi hoặc câu nói và có 3 lựa chọn vấn đáp cho từng câu hỏi. Thí sinh cần chọn ra câu vấn đáp đúng nhất trong ba đáp án A-B-C .
Phần 3
Conversations
39 câu
Thí sinh nghe 13 đoạn hội thoại ngắn không in trong đề thi. Mỗi hội thoại gồm 3 câu hỏi và 4 đáp án cho mỗi câu. Thí sinh có trách nhiệm chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi và tô vào vần âm tương ứng trong tờ Answer Sheet .
Phần 4
Short talks
30 câu
Thí sinh nghe 10 đoạn thông tin ngắn được nói bởi một người. Mỗi đoạn có 3 câu hỏi. Nhiệm vụ của thí sinh là chọn ra câu vấn đáp đúng nhất trong số 4 đáp án tương ứng với mỗi câu hỏi .

Phần đọc (Reading)

Phần đọc gồm 100 câu hỏi chia làm 3 Part và được diễn đạt cụ thể trong bảng dưới đây

Phần Reading

Nội dung bài thi

Số câu

Chi tiết

Phần 5
Incomplete Sentences
30 câu
Gồm những câu chưa triển khai xong và 4 từ hoặc cụm từ được lưu lại tương ứng A, B, C, hoặc D. Thí sinh được nhu yếu chọn từ đúng nhất để tạo thành một câu hoàn hảo .
Phần 6
TextCompletion

16 câu

Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 4 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ và 4 đáp án tương ứng với nhu yếu chọn đáp án thích hợp nhất .
Ngoài ra, sẽ có những câu nhu yếu người thi điền một câu vào chỗ trống thay vì chỉ điền từ / cụm từ .
Phần 7
Đoạn đơn
29 câu
Gồm 10 đoạn đơn, có nội dung dựa trên những tài liệu đọc như thư từ, thông tin, biểu mẫu, báo. Mỗi đoạn văn gồm 2-5 câu hỏi và 4 đáp án với nhu yếu chọn ra đáp án đúng nhất .
Đoạn kép
25 câu
Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn văn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 giải pháp vấn đáp A, B, C, hoặc D. Thí sinh cần xác lập đáp án đúng cho từng câu hỏi .

Phần nói (Speaking)

Phần thi gồm 11 câu hỏi với thời hạn 20 phút, nhìn nhận năng lực tiếp xúc tiếng Anh trong toàn cảnh đời sống hàng ngày và môi trường tự nhiên thao tác quốc tế cần sử dụng tiếng Anh .

Câu hỏi

Kỹ năng

Tiêu chi đánh giá

1 – 2
Read a text aloud : Đọc to một đoạn văn có sẵn ( chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 45 s và đọc trong 45 s )

– Phát âm
– Ngữ điệu
– Trọng âm

3
Describe a picture : Miêu tả một bức tranh

– Phát âm, ngữ điệu, trọng âm
– Ngữ pháp, từ vựng, tính liên kết
– Sự tương thích với nội dung.

4 – 6
Respond to questions : Trả lời câu hỏi
7 – 9
Respond to questions using the information provided : Trả lời thắc mắc sử dụng thông tin cho sẵn
10
Propose a solution : Đưa ra giải pháp
11
Express an opinion : Trình bày quan điểm

Phần viết (Writing)

Phần thi gồm 8 câu với tổng thời hạn làm bài 60 phút. Mục đích của bài thi là nhìn nhận năng lực viết tiếng Anh cho mục tiêu tiếp xúc trong đời sống hàng ngày và môi trường tự nhiên thao tác quốc tế của thí sinh .

Câu hỏi

Kỹ năng

Tiêu chi đánh giá

1 – 5
Write a sentence based on a picture : Viết câu hoàn hảo dựa trên một bức tranh cho sẵn với thông tin ( từ / cụm từ ). Thí sinh hoàn toàn có thể biến hóa hình thức của từ đó hoặc trật tự từ trong cụm .

– Ngữ pháp
– Sự tương thích giữa câu trả lời với bức tranh được đưa ra.

6 – 7
Respond to a written request : Trả lời một nhu yếu bằng văn bản ( phản hồi email )

– Từ vựng
– Chất lượng và sự đa dạng trong câu được sử dụng

8

Write an opinion essay : Viết một bài luận ( tối thiểu 300 từ ) phản hồi câu hỏi hoặc trình diễn quan điểm cá thể, lý giải cho quan điểm của bạn

– Các ý bổ trợ cho quan điểm
– Ngữ pháp
– Từ vựng
– Các tổ chức và sắp xếp bài luận

Việt Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *