Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ

14g30 chiều 4/9, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 đã bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút, hình thức trắc nghiệm. Đây cũng là bài thi cuối cùng của đợt thi này.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, UEF sẽ thường xuyên cập nhật đề thi, gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.
Sẽ có sáu môn ngoại ngữ để thí sinh tham dự trong buổi thi này gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.

Hoàn thành môn Ngoại ngữ đồng nghĩa với việc thí sinh đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin

> Đề thi môn Tiếng Anh – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2
đề thi THPT quốc gia 2017
> Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Mã đề:
Tuyensinh247.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn Tiếng Anh – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1

Nguồn ảnh : Tuổi trẻ

> Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mã đề: 401
Tuyensinh247.com

1D
2A
3B
4D
5B
6A
7A
8C
9A
10B

11A
12B
13D
14B
15B
16D
17D
18C
19D
20B

21B
22C
23B
24A
25C
26D
27D
28C
29B
30A

31A
32D
33A
34B
35A
36D
37B
38B
39D
40D

41A
42B
43D
44A
45C
46D
47A
48A
49D
50C

Mã đề: 402
Tuyensinh247.com

1C
2C
3C
4D
5C
6C
7D
8C
9B
10A

11D
12C
13C
14D
15A
16A
17D
18A
19A
20C

21B
22B
23B
24A
25B
26B
27C
28A
29A
30A

31D
32D
33B
34D
35A
36B
37D
38C
39B
40B

41B
42A
43A
44C
45B
46D
47B
48D
49A
50D

Mã đề: 403
Tuyensinh247.com

1A
2C
3D
4B
5D
6B
7C
8D
9A
10D

11A
12B
13D
14B
15A
16D
17A
18A
19B
20A

21D
22C
23C
24D
25A
26D
27D
28A
29A
30B

31D
32C
33A
34C
35B
36A
37B
38C
39B
40C

41A
42B
43C
44B
45B
46C
47A
48D
49B
50B

Mã đề: 404
Tuyensinh247.com

1B
2C
3A
4D
5D
6B
7D
8C
9A
10A

11C
12A
13C
14C
15B
16A
17D
18C
19A
20C

21A
22B
23A
24D
25B
26B
27C
28B
29B
30D

31B
32B
33C
34C
35A
36D
37C
38D
39A
40B

41D
42C
43B
44B
45D
46A
47A
48B
49A
50D

Mã đề: 405
Tuyensinh247.com

1C
2B
3A
4C
5D
6B
7C
8A
9D
10C

11A
12A
13A
14B
15B
16C
17C
18D
19A
20C

21D
22C
23D
24A
25B
26C
27A
28A
29B
30B

31C
32C
33B
34C
35B
36A
37A
38D
39C
40D

41D
42C
43D
44D
45C
46D
47D
48A
49A
50D

Mã đề: 406
Tuyensinh247.com

1B
2B
3D
4A
5B
6D
7C
8D
9A
10B

11D
12B
13C
14B
15A
16C
17A
18A
19D
20C

21C
22D
23A
24
25D
26C
27A
28A
29D
30A

31D
32C
33C
34D
35D
36D
37C
38D
39D
40A

41B
42C
43A
44D
45B
46A
47A
48C
49C
50A

Mã đề: 407
Tuyensinh247.com

1D
2D
3C
4D
5B
6D
7A
8C
9B
10C

11D
12A
13C
14B
15B
16B
17A
18B
19A
20B

21A
22D
23C
24D
25B
26D
27A
28
29A
30D

31C
32B
33A
34C
35D
36B
37B
38A
39C
40B

41D
42B
43D
44A
45A
46D
47C
48C
49A
50A

Mã đề: 408
Tuyensinh247.com

1B
2A
3B
4C
5D
6B
7B
8B
9A
10D

11D
12D
13B
14D
15B
16B
17B
18A
19A
20B

21C
22B
23A
24A
25A
26C
27C
28B
29B
30C

31A
32C
33B
34B
35A
36C
37C
38C
39A
40C

41C
42D
43A
44B
45C
46C
47C
48C
49C
50A

Mã đề: 409
Tuyensinh247.com

1A
2A
3B
4A
5D
6C
7C
8D
9A
10A

11D
12A
13C
14A
15B
16C
17B
18C
19A
20D

21A
22A
23D
24D
25C
26D
27B
28D
29B
30D

31C
32A
33D
34B
35B
36C
37C
38B
39D
40D

41D
42B
43B
44D
45B
46C
47B
48D
49A
50C

Mã đề: 410
Tuyensinh247.com

1C
2C
3D
4C
5C
6D
7A
8A
9A
10C

11D
12C
13A
14D
15D
16A
17C
18A
19D
20C

21B
22D
23D
24B
25B
26D
27A
28B
29A
30B

31C
32D
33D
34C
35A
36C
37C
38D
39B
40A

41D
42A
43A
44B
45A
46C
47A
48D
49D
50C

Mã đề: 411
Tuyensinh247.com

1B
2B
3B
4D
5A
6A
7C
8B
9D
10A

11B
12D
13B
14A
15A
16C
17A
18D
19C
20D

21D
22D
23A
24B
25B
26A
27B
28A
29A
30C

31C
32D
33C
34B
35D
36D
37B
38B
39B
40C

41B
42D
43C
44B
45B
46A
47D
48A
49C
50C

 

Mã đề: 412
Tuyensinh247.com

1A
2C
3D
4C
5C
6D
7A
8A
9C
10A

11D
12B
13A
14A
15C
16A
17B
18B
19D
20D

21A
22B
23A
24D
25B
26A
27C
28C
29A
30D

31C
32A
33A
34B
35C
36B
37D
38B
39B
40C

41D
42A
43B
44D
45C
46B
47D
48A
49D
50C

Mã đề: 413
Tuyensinh247.com

1D
2C
3D
4C
5D
6B
7A
8A
9D
10B

11D
12D
13C
14A
15A
16A
17C
18D
19C
20A

21B
22B
23B
24D
25A
26C
27C
28B
29C
30B

31C
32C
33D
34B
35D
36D
37B
38A
39A
40B

41A
42B
43A
44A
45D
46D
47A
48D
49B
50B

Mã đề: 414
Tuyensinh247.com

1D
2B
3B
4A
5C
6D
7A
8D
9A
10D

11D
12C
13C
14A
15A
16B
17C
18D
19C
20C

21D
22A
23C
24A
25C
26A
27A
28D
29C
30A

31B
32D
33A
34A
35C
36D
37C
38C
39A
40A

41D
42A
43C
44D
45D
46D
47C
48C
49D
50C

Mã đề: 415
Tuyensinh247.com

1D
2A
3A
4A
5D
6D
7D
8A
9B
10B

11B
12A
13A
14A
15D
16C
17C
18B
19C
20D

21A
22D
23C
24D
25A
26D
27B
28C
29C
30D

31C
32B
33A
34C
35B
36B
37C
38C
39A
40D

41B
42B
43C
44B
45A
46C
47D
48A
49B
50B

Mã đề: 416
Tuyensinh247.com

1C
2A
3D
4B
5C
6A
7C
8C
9A
10D

11BA
12A
13A
14C
15C
16A
17B
18D
19B
20C

21D
22A
23C
24A
25A
26A
27B
28B
29A
30D

31C
32B
33D
34C
35D
36C
37B
38B
39D
40C

41D
42B
43B
44D
45D
46C
47B
48A
49B
50B

Mã đề: 417
Tuyensinh247.com

1C
2D
3A
4D
5C
6B
7D
8D
9A
10A

11C
12B
13B
14D
15A
16B
17A
18D
19B
20A

21B
22D
23A
24D
25B
26C
27A
28D
29B
30A

31B
32C
33B
34D
35D
36C
37C
38B
39C
40D

41A
42D
43B
44C
45B
46A
47C
48B
49D
50A

Mã đề: 418
Tuyensinh247.com

1B
2A
3B
4B
5A
6C
7B
8C
9B
10C

11B
12A
13A
14D
15A
16C
17A
18C
19B
20D

21B
22B
23B
24C
25C
26A
27D
28B
29C
30D

31B
32D
33C
34D
35D
36C
37D
38D
39B
40C

41A
42D
43C
44A
45C
46B
47C
48A
49C
50D

Mã đề: 419
Tuyensinh247.com

1D
2A
3A
4B
5C
6C
7D
8C
9A
10B

11A
12A
13D
14A
15C
16D
17D
18B
19A
20B

21C
22C
23B
24D
25D
26D
27B
28B
29D
30C

31C
32C
33D
34A
35D
36C
37A
38A
39B
40B

41C
42C
43B
44C
45B
46B
47B
48A
49D
50A

Mã đề: 420
Tuyensinh247.com

1B
2D
3D
4C
5B
6A
7D
8D
9C
10C

11D
12C
13D
14D
15C
16D
17A
18A
19C
20A

21D
22A
23B
24D
25D
26C
27D
28A
29D
30A

31B
32A
33B
34A
35B
36B
37C
38B
39C
40A

41B
42C
43C
44C
45A
46B
47B
48B
49C
50C

Mã đề: 421
Tuyensinh247.com

1B
2B
3D
4B
5B
6B
7D
8A
9C
10B

11D
12B
13A
14B
15A
16B
17C
18D
19B
20C

21B
22A
23B
24B
25B
26B
27C
28C
29D
30B

31C
32C
33D
34B
35B
36A
37C
38C
39D
40D

41D
42C
43D
44A
45D
46A
47A
48C
49C
50D

Mã đề: 422
Tuyensinh247.com

1C
2B
3B
4A
5C
6A
7A
8D
9D
10A

11A
12C
13C
14A
15D
16C
17B
18A
19C
20C

21A
22C
23B
24B
25B
26A
27B
28D
29B
30A

31D
32C
33D
34B
35B
36A
37C
38C
39B
40A

41C
42C
43B
44A
45A
46B
47C
48C
49A
50B

Mã đề: 423
Tuyensinh247.com

1B
2D
3A
4D
5C
6C
7A
8C
9C
10A

11D
12D
13C
14B
15B
16A
17B
18A
19A
20A

21C
22D
23B
24B
25A
26C
27A
28B
29C
30A

31A
32C
33D
34A
35A
36D
37C
38D
39D
40C

41D
42B
43B
44C
45C
46B
47C
48C
49D
50A

Mã đề: 424
Tuyensinh247.com

1D
2B
3C
4B
5B
6A
7C
8B
9A
10C

11C
12D
13B
14A
15A
16A
17B
18B
19A
20D

21C
22B
23B
24B
25D
26B
27A
28C
29C
30B

31A
32B
33A
34D
35C
36A
37D
38A
39D
40D

41A
42D
43C
44D
45D
46B
47C
48A
49D
50C

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717, 091 648 1080 * Website: www.uef.edu.vn
2. E-mail: luyenthingoaingu.com@gmail.com,
3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://luyenthingoaingu.com/tu-van-tuyen-sinh

>> Xem điều kiện xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyểnNăm 2020, bên cạnh phương pháp xét tuyển bằng hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét hiệu quả thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, UEF còn tiến hành phương pháp xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng hợp 3 môn và xét tuyển học bạ 5 học kỳ .

Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
 

TT.TT-TT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *