Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu

5/5 – ( 8 bầu chọn )

Luyện thi HSK 1 online Tiếng Trung HSK Thầy Vũ

Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu là bài thi thử HSK cấp 1 online sau khi các bạn học viên TiengTrungHSK đã học xong giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới trên website luyện thi HSK online luyenthihskonline.com theo lộ trình bài giảng luyện thi HSK trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ.

Các bạn tải file nghe Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu tại link bên dưới .
Download file nghe mp3
Sau khi những bạn tải về file nghe mp3 xong thì tất cả chúng ta chạy file audio đó để mở màn làm bài thi thử HSK 1 online Đề 1 nghe hiểu .

Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu luyện thi tiếng Trung HSK

Bên dưới là phần thi nghe hiểu kỳ thi HSK 1 gồm có 4 phần, những bạn chú ý quan tâm tập trung chuyên sâu nghe để tích được đáp án đúng chuẩn nhé .

Phần 1 Nghe hiểu luyện thi HSK 1

Từ câu 1 đến câu 5 những bạn sẽ được nghe 5 câu tiếng Trung từ người Trung Quốc đọc, mỗi câu những bạn sẽ được nghe 2 lần gồm giọng nam và giọng nữ. Các bạn chỉ cần nhìn hình và tích đáp án xem đúng hay là sai. Đúng thì những bạn tích dấu V, còn sai thì những bạn tích dấu X là được .
Câu 1 :
打电话
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Câu 2 :
我和儿子
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Câu 3 :
开车
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Câu 4 :
吃米饭
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Câu 5 :
下雨了
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Tiếp theo tất cả chúng ta sẽ chuyển sang làm phần 2 Nghe hiểu .

Phần 2 Nghe hiểu luyện thi HSK 1

Trong phần 2 Nghe hiểu HSK cấp 1 những bạn sẽ chọn một hình trong ba hình sao cho khớp với câu của người nói trong file nghe mp3. Cách làm rất đơn thuần, những bạn chỉ cần nhìn ảnh và xem ảnh nào tương thích với nội dung của đoạn ghi âm là oke. Đúng thì những bạn tích V và sai thì những bạn tích X là được .
Câu 6 :
今天天气很冷 。

luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 1luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 2luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 3

Câu 7 :
现在是十点十分 。

luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 4luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 5luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 6

Câu 8 :
她后面有几个人 。

luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 7luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 8luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 9

Câu 9 :
我今年12岁了 。

luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 10luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 11luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 12

Câu 10 :
他下个月去中国 。

luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 13luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 14luyen thi hsk 2 online nghe hieu phan 2 luyen thi hsk online thay vu chinemaster 15

Vậy là những bạn vừa làm xong phần 2 HSK 1 nghe hiểu. Tiếp theo tất cả chúng ta sẽ vào phần 3 Nghe hiểu HSK cấp 1 .

Phần 3 Nghe hiểu luyện thi HSK 1

Trong phần này tất cả chúng ta sẽ tìm hình ảnh khớp với nội dung nghe được trong đoạn ghi âm bằng cách chọn một trong những đáp án cho sẵn từ A B C D E F
Câu 11 :

男:你看见我的小猫了吗?
女:在那儿,在椅子上。

Câu 12 :

女:我们中午去买,好吗?
男:你看,我没钱了。

Câu 13:

男:你住在哪儿?
女:我和妈妈都住在一零二。

Câu 14 :

女:这个汉字怎么读?
男:对不起,我不会。

Câu 15 :

男:谢谢你们!
女:不客气。再见。

Hình A bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Hình B bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Hình C bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Hình D bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Hình E bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Hình F bên dưới
Luyện thi HSK 1 online Nghe hiểu
Vậy là tất cả chúng ta vừa làm xong phần thi nghe hiểu HSK cấp 1 phần 3 rồi. Tiếp theo tất cả chúng ta chuyển sang rèn luyện phần 4 nghe hiểu HSK 1 .

Phần 4 Nghe hiểu luyện thi HSK 1

Phần 4 nghe hiểu HSK 1 những bạn sẽ được nghe 2 lần, mỗi lần là giọng nam và giọng nữ khác nhau .
Câu 16 :

我的电脑在他的桌子上。
问:那是谁的电脑?

Câu 17 :

今天星期四,我们明天去看电影。
问:我们什么时候去看电影?

Câu 18 :

他是老师,他有50个学生。
问:他有多少个学生?

Câu 19 :

小姐,你好,你这儿有杯子吗?
问:他想买什么?

Câu 20 :

这是你的朋友吗?很漂亮。
问:朋友怎么样?

Đáp án Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu

Phần 1 Nghe hiểu HSK 1 Đề 1
1.Đúng

2 . Sai
3 . Sai
4 . Sai
5 . Đúng

Phần 2 Nghe hiểu HSK 1 Đề 1
6 A

7 A
8 C
9 A
10 C

Phần 3 Nghe hiểu HSK 1 Đề 1
11 D

12 B
13 A
14 E
15 F

Phần 4 Nghe hiểu HSK 1 Đề 1
16 B

17 B
18 C
19 C
20 B
Vậy là ngày hôm nay tất cả chúng ta vừa làm xong bộ đề thi thử HSK 1 online đề 1 nghe hiểu rồi. Các bạn lưu bài giảng Luyện thi HSK 1 online Đề 1 Nghe hiểu về facebook và zalo xem lại và san sẻ cho những người bạn xung quanh tất cả chúng ta nữa nhé .
Hẹn gặp lại những bạn học viên Tiếng Trung HSK vào buổi học luyện thi HSK online tiếp theo vào ngày mai .
Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK online ChineMaster liên tục san sẻ rất nhiều tài liệu luyện thi tiếng Trung HSK online không tính tiền từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 của Thầy Vũ .
Was this helpful ?

19 /
0

No related posts .
#HSK 1 nghe hiểu #luyện thi HSK 1 online #luyện thi HSK cấp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *