Cấu trúc đề thi HSK 3,4,5,6 mới nhất

Cập nhật cấu trúc đề thi HSK 3,4,5,6 mới nhất giúp bạn định hình được bài thi và lên kế hoạch luyện thi HSK đạt điểm cao nhất cùng THANHMAIHSK.

Bài thi HSK là bài thi bắt buộc nếu bạn muốn có được chứng chỉ HSK. Có 6 cấp độ chứng chỉ HSK, mỗi cấp độ sẽ phù hợp với từng người, từng mục đích khác nhau. Đồng thời, mỗi cấp độ, bài thi cũng sẽ có cấu trúc khác nhau. Trung tâm dạy tiếng Trung THANHMAIHSK xin tóm lược để bạn nắm rõ cấu trúc đề thi HSK và lên kế hoạch ôn luyện HSK thật tốt.

Cấu trúc đề thi HSK3

HSK cấp 3 là Tiêu chuẩn năng lượng Hán ngữ quốc tế cấp 3 tương tự với Tiếng anh B1, là đầu ra của nhiều trường ĐH .
Bạn sẽ có khoảng chừng 600 từ vựng tiếng Hán, tiếp xúc cơ bản và ngữ pháp cơ bản sau khi thi được HSK3. Tại THANHMAIHSK, sau khi học xong khóa CB1, trình độ của bạn tương tự với HSK cấp 3 .

Bài thi HSK cấp 3 bao gồm 3 phần: Nghe, Đọc hiểu, Viết. Trong đó:

Tổng thời hạn cho bài thi : 90 phút gồm có 5 phút điền thông tin cá thể .
Nội dung kiểm traSố câu hỏiNội dung thiThời gian thi (phút)NghePhần 110Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là một đoạn hội thoại. Một số hình ảnh được cung cấp trên tờ giấy thi. Người thi chọn hình ảnh tương ứng theo những gì họ nghe được.35Phần 210Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Đối với mỗi câu hỏi, một người đầu tiên nói một đoạn ngắn, và người kia nói một câu dựa trên đoạn văn này, câu này cũng được cung cấp trên đề thi và thí sinh được yêu cầu đánh giá đúng hay sai.Phần 310Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là hai câu đối thoại giữa hai người, người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn đối thoại Có 3 phương án trên tờ giấy thi, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.Phần 410Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là một cuộc đối thoại từ 4 đến 5 câu giữa hai người, người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại Có 3 phương án trên bài thi, người thi chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.ĐọcPhần 110Đưa ra 20 câu, và thí sinh phải tìm ra mối quan hệ tương ứng.25Phần 210Đối với mỗi câu hỏi, có một hoặc hai câu được cung cấp, trong câu có một khoảng trống, thí sinh nên chọn từ trong các phương án cho sẵn và điền vào chỗ trống.Phần 310Đưa ra 10 đoạn văn bản ngắn, mỗi đoạn văn có một câu hỏi, thí sinh nên chọn câu trả lời từ 3 phương án.ViếtPhần 15Một số từ được cung cấp cho mỗi câu hỏi và thí sinh được yêu cầu viết một câu với những từ này.15Phần 25Đối với mỗi câu hỏi, một câu có dấu cách được cung cấp và thí sinh được yêu cầu viết đúng chữ Hán vào dấu cách.Điền vào phiếu trả lời10Tổng80Khoảng 85

Cấu trúc đề thi HSK4

HSK cấp 4 là Tiêu chuẩn năng lượng Hán ngữ quốc tế cấp 4, nắm vững 1200 từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tương quan .
Nội dung kiểm traSố câuThời gian thi (phút)NghePhần 110Nghe mỗi câu hỏi một lần. Đối với mỗi câu hỏi, một người đầu tiên nói một đoạn ngắn, và người kia nói một câu dựa trên đoạn văn này, câu này cũng được cung cấp trên đề thi và thí sinh được yêu cầu đánh giá đúng hay sai.Khoảng 30Phần 215Nghe mỗi câu hỏi một lần. Mỗi câu hỏi là hai câu đối thoại giữa hai người, người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại Có 4 phương án trên bài thi, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.Phần 320Nghe mỗi câu hỏi một lần. Phần này của đề thi gồm 4 đến 5 đoạn hội thoại hoặc một đoạn văn ngắn, một hoặc hai câu hỏi được đặt ra theo đoạn hội thoại hoặc ngữ liệu, mỗi câu hỏi trên bài thi đưa ra 4 phương án, thí sinh lựa chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.ĐọcPhần 110Đối với mỗi câu hỏi, có một hoặc hai câu được cung cấp, trong câu có một khoảng trống, thí sinh nên chọn từ trong các phương án cho sẵn và điền vào chỗ trống.35Phần 210Mỗi mục cung cấp 3 câu, và thí sinh nên sắp xếp 3 câu này theo thứ tự.Phần 320Đề thi phần này là một đoạn văn bản ngắn, mỗi đoạn văn bản có một hoặc hai câu hỏi, thí sinh nên chọn câu trả lời trong 4 phương án.ViếtPhần 110Một số từ được cung cấp cho mỗi câu hỏi và thí sinh được yêu cầu viết một câu với những từ này.25Phần 25Mỗi câu hỏi cung cấp một hình ảnh và một từ, và thí sinh được yêu cầu viết một câu với từ kết hợp với hình ảnh.Điền vào phiếu trả lời10Tổng100Khoảng 100
Xem thêm : Bảng 1200 Từ vựng HSK 4

Cấu trúc đề thi HSK 5

HSK cấp 5 là “ Tiêu chuẩn năng lượng Hán ngữ quốc tế ” cấp 5, dành cho đối tượng người tiêu dùng nắm vững 2500 từ vựng tiếng Hán và ngữ pháp tương quan. Cùng xem cấu trúc bài thi HSK 5 nhé !
Nội dung kiểm traSố câuNội dung câu hỏiThời gian thi (phút)NghePhần 120Nghe mỗi câu hỏi một lần. Mỗi câu hỏi là hai câu đối thoại giữa hai người, người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại Có 4 phương án trên bài thi, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.Khoảng 30Phần 225Nghe mỗi câu hỏi một lần. Phần này của bài thi gồm 4 đến 5 đoạn hội thoại hoặc đoạn văn, một hoặc một số câu hỏi được đặt ra theo đoạn hội thoại hoặc ngữ liệu, mỗi câu hỏi trên bài thi đưa ra 4 lựa chọn, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.ĐọcPhần 115Đưa ra một số đoạn văn bản. Có một số chỗ trống trong mỗi đoạn văn bản. Cần điền một từ hoặc một câu vào chỗ trống. Mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh nên chọn câu trả lời từ chúng.40Phần 210Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn bản và 4 lựa chọn, thí sinh nên chọn một câu phù hợp với nội dung của đoạn văn này.Phần 320Đưa ra một số văn bản, mỗi văn bản có một số câu hỏi, thí sinh nên chọn câu trả lời từ 4 phương án.ViếtPhần 18Viết đoạn văn khoảng 80 chữ dựa vào 5 từ đã cho40Phần 22Cung cấp một bức tranh và yêu cầu thí sinh viết một bài luận ngắn khoảng 80 từ kèm theo bức tranh.Điền vào phiếu trả lời10Tổng100Khoảng 120
Xem thêm : Bảng 2500 từ vựng HSK5

Cấu trúc đề thi HSK cấp 6

HSK cấp 6 là Tiêu chuẩn năng lượng Hán ngữ quốc tế cấp 6 và là cấp cao nhất. Thí sinh cần phải nắm vững trên 5000 từ vựng tiếng Hán và cấu trúc ngữ pháp tương quan .
Nội dung kiểm traSố câuNội dung câu hỏiThời gian thi (phút)NghePhần 115Nghe mỗi câu hỏi một lần. Một đoạn văn ngắn được phát cho mỗi câu hỏi và 4 lựa chọn được cung cấp trên giấy thi. Người thi chọn một câu phù hợp với những gì mình đã nghe.Khoảng 35Phần 215ghe mỗi câu hỏi một lần. Ba cuộc phỏng vấn được diễn ra, sau mỗi cuộc phỏng vấn có 5 câu hỏi kiểm tra, mỗi câu hỏi trên tờ giấy thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì họ nghe được.Phần 320Nghe mỗi câu hỏi một lần. Một số đoạn văn được phát, với một số câu hỏi sau mỗi đoạn văn. Mỗi câu hỏi trong bài thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì họ nghe được.ĐọcPhần 110Mỗi câu hỏi được cung cấp 4 câu và thí sinh được yêu cầu chọn một câu có vấn đề về ngôn ngữ.45Phần 210Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn bản ngắn từ 3 đến 5 chỗ trống, thí sinh nên chọn câu trả lời thích hợp nhất trong số 4 phương án dựa trên ngữ cảnh.Phần 310Hai đoạn văn được cung cấp, mỗi đoạn có 5 chỗ trống, thí sinh nên chọn câu trả lời từ 5 phương án câu được cung cấp dựa trên ngữ cảnh.Phần 420Một số văn bản được cung cấp, mỗi văn bản có một số câu hỏi, thí sinh nên chọn câu trả lời từ 4 phương án.Viết1Trước tiên, thí sinh phải đọc một bài văn tường thuật khoảng 1.000 từ trong 10 phút, không được sao chép hoặc ghi lại khi đang đọc; sau khi cán bộ quản lý lấy lại tài liệu đã đọc, vui lòng viết tắt bài văn thành bài văn ngắn khoảng 400 từ, thời lượng 35. phút. Tiêu đề là tự làm. Bạn chỉ cần nhắc lại nội dung bài viết mà không cần thêm ý kiến ​​của bản thân.45Điền vào phiếu trả lời10Tổng101Khoảng 135
Xem thêm : Bảng từ vựng HSK 6
Trên đây là cấu trúc đề thi HSK mới nhất năm 2020, những bạn hãy lên kế hoạch luyện thi HSK cho riêng mình để đạt điểm trên cao cho kì thì sắp tới nhé ! THANHMAIHSK luôn giúp bạn nhiệt tình .
Xem thêm :

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Thủ đô của Nước Ta là gì ( viết liền in hoa không dấu ) ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *