Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Tài liệu Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2 là bài tập luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 5 trên website luyện thi HSK online TiengTrungHSK là nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí tốt nhất hiện nay. Với hơn 10,000 bài tập thi thử HSK online trên ứng dụng thi thử HSK trực tuyến này, các bạn học viên và thí sinh sẽ được tiếp cận với cả một hệ thống kho tàng kiến thức tiếng Trung HSK và HSKK online từ trình độ tiếng Trung sơ cấp cho đến trình độ tiếng Trung cao cấp hoàn toàn miễn phí từ A – Z mà không cần phải lo vấn đề phí dịch vụ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa app thi thử HSK online TiengTrungHSK so với các app thi thử HSK online khác bắt chúng ta phải trả tiền dịch vụ cho họ. Đây thật sự là một điều vô cùng tồi tệ và bất công với chúng ta. Tại sao chúng ta phải trả tiền phí dịch vụ thi thử HSK online cho các app đó? Tại sao họ lại thu tiền phí dịch vụ của chúng ta trong khi app thi thử HSK online TiengTrungHSK hoàn toàn miễn phí hơn 10,000 bộ đề thi thử HSK trực tuyến?

Các bạn truy vấn vào Chuyên mục Luyện dịch HSK 5 sau để xem lại những bài giảng đã từng đăng tải để học lại do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải trên kênh Luyện thi HSK online .

Tổng hợp chuyên mục luyện dịch HSK 5 thầy Vũ

Các bạn nhớ truy vấn vào link sau để xem lại bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 1 trong ngày hôm qua nhé .

Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu Bài 1

Để nâng cao trình độ tiếng Trung của bạn thì hãy nhanh tay truy vấn vào link dưới đây để tham gia thi thử HSK online nhé những bạn

Tham gia thi thử HSK online miễn phí

Để ship hàng cho việc học tiếng Trung được đạt tác dụng tốt nhất, những bạn hãy nhanh tay tải ngay bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về theo sự hướng dẫn cụ thể của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, những bạn xem chi tiết cụ thể tại link sau nhé .

Hướng dẫn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Bài giảng Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2

Hôm nay mình liên tục gửi đến những bạn bài tập luyện thi HSK online của Thầy Vũ ngày 10 tháng 3 năm 2021 để giúp những bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi HSK đọc hiểu HSK Lever 5 nhé. Nội dung cụ thể bài giảng này những bạn xem ở bên dưới, Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2 .
没有河流的国家
越南曾经拥有丰富的水资源 , 但是污染几乎杀死了其大部分河流和其他水域 。
我在越南帝国首都顺化以北的安和村出生并长大 。 我的村子有一间可以俯瞰河流的公共房屋 。
世代相传的河流 , 也被称为安和 , 是村庄宇宙的中心 , 当地人互相聚在一起参加公共活动 , 游泳和钓鱼 , 获得一些新鲜空气的地方 。
我永远不会忘记在顺化夏季期间浸入An Hoa的凉水中的感觉 。
我25年前离开顺化 , 回家旅行现在从未完成 , 部分原因是我再也无法在河里嬉戏了 。 An Hoa仍然在那里 , 在公共房屋旁流淌 , 但是对我和住在村子里的人们来说 , 它已经成为一个陌生人 。 我们现在几乎不能靠近它 , 因为它已经变得太污染了 。
那你呢 ? 您有多长时间无法跳入童年时期曾经游过的河里 ? 我知道在这种情况下我不是唯一的人 , 因为越南有不止一条河流和运河在 “ 垂死 ” , 已故伟大的Trinh Cong Son在他的著名歌曲 “ Co mot dong tuy nhiên ” 中使用的术语da qua doi ” ( 一条河已经死了 ) 。
在这首歌中 , 他将一条河流与一条分手相提并论 。 他比喻一条心碎的河 。 无论您想到什么 “ 死 ” 的涵义 , 我的河实际上已经死了 。
越南水资源丰富 。 它有3500条河流 , 流经10公里 ( 6.2 英里 ) 以上 , 有16个流域 。
但是 , 该国利用水实现经济增长的效率是世界上最低的 。 因此 , 平均而言 , 一立方米的水只会为越南的GDP带来2. 37 美元的收入 , 低于老挝 ( 3.53 美元 ) 和柬埔寨 ( 8.26 美元 ) , 仅为世界平均水平19. 42 美元的八分之一 。
我们浪费了我们的财富 。 浪费水以及缺乏从家庭和工厂收集和处理污水的基础设施 , 是造成我们的河流死亡的主要原因 。
建设部的数据显示 , 今年城市中只有12. 5 % 的家庭污水经过处理后才排放到环境中 。 放眼来看 , 每1000立方米废水中有875立方米直接流入溪流 , 河流和运河 。
更糟糕的是 , 仅安装了可处理70 % 工业废水的系统 , 其余的不用说直接流入环境 。
在我们的河流和运河的棺材中 , 最后钉子是人们的习惯 , 即把它们当作倾倒垃圾的地方 。
2019 年5月 , 一名男子在河内的托利奇河上捡垃圾 。
没有多少人知道越南有四个部委直接参与水资源管理 , 其他五个部委间接参与了63个省市的地方当局 。
帮助他们管理和保护水体的有15部法律 , 25 条法令以及数十种通告 , 决定和标准 。
但是 , 自 《 环境保护法 》 通过以来的25年中 , 主要河流一直在垂死-到巫妖 , 金恩 , 努埃 , 越南北部的戴伊 , 提瓦伊 , 南部的蔡隆和我的河流安和 – – 市区有运河 。
世代相传的水域不再为日常活动或农业提供水 , 而是散布着异味和疾病 。
根据世界银行的数据 , 如果我们现在不采取行动阻止水污染 , 到2035年越南的经济将每年损失其GDP的6 % 。
如果3500多条河流相继死亡 , 到2035年越南将损失超过600亿美元 , 几乎占其当前GDP的25 % 。
政府已经批准了一项计划 , 在同奈 , 顺化日河和考三个主要河流上建设水处理和排水厂 。 它计划在2030年前建设100个水处理项目 , 耗资180亿美元 。 但是 , 在该计划宣布五年多之后 , 主要由于缺乏资金而没有采取任何行动 。
政府每年征收价值30亿美元的环境税 , 这意味着如果现在开始 , 政府可以利用这笔钱在2025年之前建造100个水处理厂 。
在中国 , 印度 , 美国和以色列 , 世界上最成功的水资源管理模式是通过公私伙伴关系 ( PPP ) 建立的 。 这意味着政府和私人投资者将进行10至50年的交易 , 并在此期间分担风险和利益以及其他责任 。
PPP模式使政府可以利用私营部门的财政资源和基础设施发展的专门知识 。
大自然足以应付人类污染的时代早已过去 。
投资环境保护 , 包括废水处理 , 以挽救我们的河流 , 无异于保护经济 , 我们国家的未来和我们的种族 。
Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online Thầy Vũ Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2
Méiyǒu héliú de guójiā
yuènán céngjīng yǒngyǒu fēngfù de shuǐ zīyuán, dànshì wūrǎn jīhū shā sǐle qí dà bùfèn héliú hé qítā shuǐyù .
Wǒ zài yuènán dìguó shǒudū shùn huà yǐ běi de ān hé cūn chūshēng bìng zhǎng dà. Wǒ de cūnzi yǒuyī jiàn kěyǐ fǔkàn héliú de gōnggòng fángwū .
Shìdài xiāngchuán de héliú, yě bèi chēng wéi ān hé, shì cūnzhuāng yǔzhòu de zhōngxīn, dāngdì rén hùxiāng jù zài yīqǐ cānjiā gōnggòng huódòng, yóuyǒng hé diàoyú, huòdé yīxiē xīnxiān kōngqì dì dìfāng .
Wǒ yǒngyuǎn bù huì wàngjì zài shùn huà xiàjì qíjiān jìnrù An Hoa de liángshuǐ zhōng de gǎnjué .
Wǒ 25 nián qián líkāi shùn huà, huí jiā lǚxíng xiànzài cóng wèi wánchéng, bùfèn yuányīn shì wǒ zài yě wúfǎ zài hé lǐ xīxìle. An Hoa réngrán zài nàlǐ, zài gōnggòng fángwū páng liútǎng, dànshì duì wǒ hé zhù zài cūnzi lǐ de rénmen lái shuō, tā yǐjīng chéngwéiyīgè mòshēng rén. Wǒmen xiànzài jīhū bùnéng kàojìn tā, yīnwèi tā yǐjīng biàn dé tài wūrǎnle .

Nà nǐ ne? Nín yǒu duō cháng shíjiān wúfǎ tiào rù tóngnián shíqí céngjīng yóuguò de hé lǐ? Wǒ zhīdào zài zhè zhǒng qíngkuàng xià wǒ bùshì wéi yī de rén, yīnwèi yuènán yǒu bùzhǐ yītiáo héliú hé yùnhé zài “chuísǐ”, yǐ gù wěidà de Trinh Cong Son zài tā de zhùmíng gēqǔ “Co mot dong song” zhōng shǐyòng de shùyǔ da qua doi”(yītiáo hé yǐjīng sǐle).

Zài zhè shǒu gē zhōng, tā jiāng yītiáo héliú yǔ yītiáo fēnshǒu xiāngtíbìnglùn. Tā bǐyù yītiáoxīn suì de hé. Wúlùn nín xiǎngdào shénme “ sǐ ” de hányì, wǒ de hé shíjì shang yǐjīng sǐle .
Yuènán shuǐ zīyuán fēngfù. Tā yǒu 3500 tiáo héliú, liú jīng 10 gōnglǐ ( 6.2 Yīnglǐ ) yǐshàng, yǒu 16 gè liúyù .
Dànshì, gāi guó lìyòng shuǐ shíxiàn jīngjì zēngzhǎng de xiàolǜ shì shìjiè shàng zuìdī de. Yīncǐ, píngjūn ér yán, yī lìfāng mǐ de shuǐ zhǐ huì wèi yuènán de GDP dài lái 2.37 Měiyuán de shōurù, dī yú lǎowō ( 3.53 Měiyuán ) hé jiǎnpǔzhài ( 8.26 Měiyuán ), jǐn wèi shìjiè píngjūn shuǐpíng 19.42 Měiyuán de bā fēn zhī yī .
Wǒmen làngfèile wǒmen de cáifù. Làngfèishuǐ yǐjí quēfá cóng jiātíng hé gōngchǎng shōují hé chǔlǐ wūshuǐ de jīchǔ shèshī, shì zàochéng wǒmen de héliú sǐwáng de zhǔyào yuányīn .
Jiànshè bù de shùjù xiǎnshì, jīnnián chéngshì zhōng zhǐyǒu 12.5 % De jiātíng wūshuǐ jīngguò chǔlǐ hòu cái páifàng dào huánjìng zhōng. Fàngyǎn lái kàn, měi 1000 lìfāng mǐ fèishuǐ zhōng yǒu 875 lìfāng mǐ zhíjiē liúrù xīliú, héliú hé yùnhé .
Gèng zāogāo de shì, jǐn ānzhuāngle kě chǔlǐ 70 % gōngyè fèishuǐ de xìtǒng, qíyú de bùyòng shuō zhíjiē liúrù huánjìng .
Zài wǒmen de héliú hé yùnhé de guāncai zhōng, zuìhòu dīngzi shì rénmen de xíguàn, jí bǎ tāmen dàng zuò qīngdǎo lèsè dì dìfāng .
2019 Nián 5 yuè, yī míng nánzǐ zài hénèi de tuō lì qí héshàng jiǎn lèsè .
Méiyǒu duōshǎo rén zhīdào yuènán yǒu sì gè bùwěi zhíjiē cānyù shuǐ zīyuán guǎnlǐ, qítā wǔ gè bùwěi jiànjiē cānyùle 63 gè shěng shì dì dìfāng dāngjú .
Bāngzhù tāmen guǎnlǐ hé bǎohù shuǐtǐ de yǒu 15 bù fǎlǜ, 25 tiáo fǎlìng yǐjí shù shí zhǒng tōnggào, juédìng hé biāozhǔn .
Dànshì, zì “ huánjìng bǎohù fǎ ” tōngguò yǐlái de 25 nián zhōng, zhǔyào héliú yīzhí zài chuísǐ-dào wū yāo, jīn ēn, nǔ āi, yuènán běibù de dài yī, tí wǎ yī, nánbù de cài lóng hé wǒ de héliú ān hé – – shì qū yǒu yùnhé .
Shìdài xiāngchuán de shuǐyù bù zài wèi rìcháng huódòng huò nóngyè tígōng shuǐ, ér shì sànbùzhe yìwèi hé jíbìng .
Gēnjù shìjiè yínháng de shùjù, rúguǒ wǒmen xiànzài bù cǎiqǔ xíngdòng zǔzhǐ shuǐ wūrǎn, dào 2035 nián yuènán de jīngjì jiāng měinián sǔnshī qí GDP de 6 % .
Rúguǒ 3500 duō tiáo héliú xiāngjì sǐwáng, dào 2035 nián yuènán jiāng sǔnshī chāoguò 600 yì měiyuán, jīhū zhàn qí dāngqián GDP de 25 % .
Zhèngfǔ yǐjīng pīzhǔnle yī xiàng jìhuà, zài tóng nài, shùn huà rì héhé kǎo sān gè zhǔyào héliú shàng jiànshè shuǐ chǔlǐ hé páishuǐ chǎng. Tā jìhuà zài 2030 nián qián jiànshè 100 gè shuǐ chǔlǐ xiàngmù, hàozī 180 yì měiyuán. Dànshì, zài gāi jìhuà xuānbù wǔ nián duō zhīhòu, zhǔyào yóuyú quēfá zījīn ér méiyǒu cǎiqǔ rènhé xíngdòng .
Zhèngfǔ měinián zhēngshōu jiàzhí 30 yì měiyuán de huánjìng shuì, zhè yìwèizhe rúguǒ xiànzài kāishǐ, zhèngfǔ kěyǐ lìyòng zhè bǐ qián zài 2025 nián zhīqián jiànzào 100 gè shuǐ chǔlǐ chǎng .
Zài zhōngguó, yìndù, měiguó hé yǐsèliè, shìjiè shàng zuì chénggōng de shuǐ zīyuán guǎnlǐ móshì shì tōngguò gōngsī huǒbàn guānxì ( PPP ) jiànlì de. Zhè yìwèizhe zhèngfǔ hé sīrén tóuzī zhě jiāng jìnxíng 10 zhì 50 nián de jiāoyì, bìng zài cǐ qíjiān fēndān fēngxiǎn hé lìyì yǐjí qítā zérèn .
PPP móshì shǐ zhèngfǔ kěyǐ lìyòng sīyíng bùmén de cáizhèng zīyuán hé jīchǔ shèshī fāzhǎn de zhuānmén zhīshì .
Dà zìrán zúyǐ yìngfù rénlèi wūrǎn de shídài zǎoyǐ guòqù .
Tóuzī huánjìng bǎohù, bāokuò fèi shuǐ chǔlǐ, yǐ wǎnjiù wǒmen de héliú, wú yì yú bǎohù jīngjì, wǒmen guójiā de wèilái hé wǒmen de zhǒngzú .
Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online ứng dụng thực tiễn Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2
Không có vương quốc cho những con sông
Nước Ta từng rất giàu tài nguyên nước, nhưng ô nhiễm đã giết chết hầu hết những con sông và những vùng nước khác .
Tôi sinh ra và lớn lên tại làng An Hòa, phía bắc Huế, kinh đô của Nước Ta. Làng tôi có một ngôi đình nhìn ra sông .
Từ bao đời nay, con sông, còn có tên là An Hòa, là TT của thiên hà làng, là nơi người dân địa phương nối nhau hoạt động và sinh hoạt công cộng, lượn lờ bơi lội, câu cá, lấy chút không khí trong lành .
Tôi không khi nào quên được cái cảm xúc được ngâm mình trong làn nước mát lạnh của An Hòa trong những mùa hè ở Huế .
Tôi rời Huế cách đây 25 năm, những chuyến về quê giờ không khi nào toàn vẹn một phần vì tôi không còn được vui đùa trên sông nữa. Cái An Hòa vẫn còn đó, chảy bên cạnh đình, nhưng với tôi và những người dân sống trong làng, nó đã trở thành người dưng. Bây giờ chúng tôi hầu hết không hề đến gần nó vì nó đã trở nên quá ô nhiễm .
Thế còn bạn ? Đã bao lâu rồi bạn không hề nhảy xuống con sông mà bạn từng bơi trong thời thơ ấu ? Tôi biết mình không phải là người duy nhất ở trong thực trạng này vì có hơn một vài con sông, kênh rạch ở Nước Ta đang “ chết dần chết mòn ”, thuật ngữ mà cố Trịnh Công Sơn đã sử dụng trong bài hát nổi tiếng “ Bài ca sông nước ”. da qua doi ” ( Có một dòng sông đã chết ) .
Trong bài hát anh ấy so sánh một dòng sông với một cuộc chia tay. Anh ví dòng sông đã chết với trái tim tan nát. Dòng sông của tôi đã chết theo đúng nghĩa đen, bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến bất kể ý nghĩa nào của “ chết ” .
Nước Ta giàu tài nguyên nước. Nó có 3.500 con sông chạy hơn 10 km ( 6.2 dặm ) và 16 lưu vực sông .
Nhưng hiệu suất cao của vương quốc trong việc sử dụng nước để đạt được tăng trưởng kinh tế tài chính là một trong những mức thấp nhất quốc tế. Do đó, tính trung bình, một mét khối nước chỉ thêm 2,37 đô la vào GDP của Nước Ta, thấp hơn Lào ( 3,53 đô la ) và Campuchia ( 8,26 đô la ) và chỉ bằng 1/8 mức trung bình của quốc tế là 19,42 đô la .
Chúng ta đã phung phí của cải của mình. Việc sử dụng tiêu tốn lãng phí nước và thiếu hạ tầng để thu gom và giải quyết và xử lý nước thải, cả từ những hộ mái ấm gia đình và xí nghiệp sản xuất, là những nguyên do chính dẫn đến cái chết của những dòng sông của tất cả chúng ta .
Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy năm nay chỉ có 12,5 % lượng nước thải ở những thành phố do hộ mái ấm gia đình sử dụng được giải quyết và xử lý trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Nói cách khác, cứ 1.000 mét khối nước thải thì có 875 mét khối đổ thẳng ra suối, sông, kênh, rạch .
Tệ hơn nữa, những mạng lưới hệ thống đã được lắp ráp chỉ để giải quyết và xử lý 70 % lượng nước thải công nghiệp, và phần còn lại, không cần phải nói, chảy trực tiếp ra thiên nhiên và môi trường .
Cái đinh sau cuối trong quan tài so với những con sông và kênh rạch của tất cả chúng ta là thói quen của mọi người coi chúng như một nơi để đổ chất thải của họ .
Một người đàn ông nhặt rác ở sông Tô Lịch, TP.HN, tháng 5 năm 2019 .
Không nhiều người biết rằng 4 bộ trực tiếp tham gia quản trị tài nguyên nước ở Nước Ta, 5 bộ khác gián tiếp và chính quyền sở tại địa phương ở 63 tỉnh thành .
Hỗ trợ họ quản trị và bảo vệ nguồn nước là 15 luật, 25 nghị định và hàng chục thông tư, quyết định hành động, tiêu chuẩn .
Nhưng trong 25 năm kể từ khi Luật Bảo vệ Môi trường được trải qua, những dòng sông lớn vẫn đang chết dần – Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ, Đáy ở miền Bắc Nước Ta, Thị Vải, Cái Lớn ở miền Nam và sông tôi, An Hòa – – cũng như những kênh đào trong khu vực đô thị .
Những vùng nước gắn bó với đời sống của con người từ bao đời nay không còn cung ứng nước cho hoạt động và sinh hoạt hay canh tác nữa mà thay vào đó là mùi hôi và dịch bệnh lây lan .
Theo Ngân hàng Thế giới, nếu tất cả chúng ta không hành vi ngay giờ đây để ngăn ngừa ô nhiễm nước, nền kinh tế tài chính Nước Ta hoàn toàn có thể mất 6 % GDP hàng năm vào năm 2035 .
Nếu 3.500 con sông nhỏ lần lượt chết đi, thì đến năm 2035, Nước Ta sẽ mất hơn 60 tỷ USD, tương tự 25 % GDP hiện tại .
nhà nước đã phê duyệt kế hoạch kiến thiết xây dựng những xí nghiệp sản xuất giải quyết và xử lý nước và thoát nước dọc theo 3 con sông lớn là Đồng Nai, Nhuệ – Đáy và Cầu. Nó có kế hoạch kiến thiết xây dựng 100 dự án Bất Động Sản giải quyết và xử lý nước với ngân sách 18 tỷ đô la vào năm 2030. Nhưng hơn 5 năm sau khi kế hoạch được công bố, không có gì được triển khai hầu hết vì thiếu vốn .
nhà nước thu 3 tỷ đô la thuế thiên nhiên và môi trường mỗi năm, có nghĩa là với số tiền này, chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng 100 nhà máy sản xuất giải quyết và xử lý nước vào năm 2025 nếu nó khởi đầu ngay giờ đây .
Các quy mô quản trị nước thành công xuất sắc nhất trên quốc tế, ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Israel, được triển khai trải qua quan hệ đối tác chiến lược công tư ( PPP ). Nó có nghĩa là cơ quan chính phủ và những nhà đầu tư tư nhân triển khai những thanh toán giao dịch trong 10-50 năm và san sẻ rủi ro đáng tiếc, quyền lợi và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác trong thời hạn đó .
Mô hình PPP được cho phép cơ quan chính phủ tận dụng những nguồn lực kinh tế tài chính và tuyệt kỹ của khu vực tư nhân trong tăng trưởng hạ tầng .
Thời mà vạn vật thiên nhiên đủ sức chống chọi với sự ô nhiễm do con người gây ra đã qua lâu rồi .
Đầu tư vào bảo vệ môi trường tự nhiên, gồm có cả giải quyết và xử lý nước thải, để cứu những dòng sông của tất cả chúng ta cũng đồng nghĩa tương quan với việc bảo vệ nền kinh tế tài chính, tương lai của quốc gia tất cả chúng ta và giống nòi của tất cả chúng ta .
Vậy là bài giảng ngày hôm nay Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 2 cùng thầy Vũ đến đây là hết rồi, cảm ơn những bạn đã quan tâm theo dõi, chúc những bạn học tập thật tốt nhé .
Was this helpful ?

1 /
0

  1. Thi thử HSK online tiếng Trung HSK đọc hiểu bài 3

Bộ đề thi thử HSK online khác#luyện dịch tiếng trung online #luyện dịch trung hsk 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *