Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Anh lần 1 trường ĐH EDX

Nhằm phân phối nhu yếu ôn luyện chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nhất, chúng tôi xin ra mắt đến những em học viên và quý thầy cô bộ đề thi thử trung học phổ thông vương quốc môn Anh năm học 2020 – 2021 của trường Đại học EDX lần 1 biên soạn chính thức .
Đáp án đề thi thử thpt vương quốc 2021 Anh trường Đại học EDX được trình diễn cụ thể và tương hỗ file tải về định dạng word, pdf vừa đủ dưới đây giúp những em làm quen và nắm vững kỹ năng và kiến thức trọng tâm cũng như giải pháp giải những loại đề thi thử ĐH môn Anh tốt nhất .
Đề thi thử trung học phổ thông vương quốc 2021 môn Hóa Đại học EDX lần 4 có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa Đại học EDX lần 3 có đáp án

Đề thi thử trung học phổ thông vương quốc 2021 môn Hóa Đại học EDX lần 2 có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Anh lần 1 trường Đại học EDX

Trích dẫn đề thi:

SECTION A (8 points):

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Question 1:    

A. wicked
B. watched
C. stopped
D. cooked

Question 2:    

A. head
B. bread
C. clean
D. lead

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3:

A. familiar
B. impatient
C. uncertain
D. arrogant

Question 4:

A. disappear
B. arrangement
C. opponent
D. contractual

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: There is too much    in this world.        
                                            
A. greediness                

B. greed
C. greedy
D. greedness

Question 6:

– ” That’s a very nice skirt you’re wearing. ”
– “ ”
A. How a compliment !
B. That’s all right .
C. It’s nice of you to say so .
D. I like you said so .
Question 7 : are the formal rules of correct or polite behavior among people using the Internet .
A. Traffic rules
B. Family rules
C. Codes of etiquettes
D. Codes of netiquettes

Question 8:

– ” ”
– ” Yes, of course. ”
A. You won’t help me this time .
B. You’d better give me one hand .
C. I don’t think I’ll need your help .
D. Could you give me a hand ?

Question 9: UNICEF    supports and funds for the most disadvantaged children all over the world.                                        

A. presents
B. assists
C. provides

D. offers

Question 10 : He would win the race if he his brother’s example and trained harder .
A. repeated
B. set
C. answered
D. followed

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Anh file word trường ĐH EDX có đáp án lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Anh file word trường ĐH EDX có đáp án

Nội dung đề thi còn tiếp, mời các bạn xem full tại file tải về miễn phí

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn tiếng Anh trường Đại học EDX lần 1

Dưới đây là đáp án vừa đủ của 8 mã đề thi thử Anh năm 2021 tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc lần 1 của trường Đại học EDX, Mời những bạn tìm hiểu thêm và so đáp án .

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Anh 2021 Đại học EDX lần 1

Question 1: Chọn A

wicked / ’ wikid / ( adj ) : xấu xa, gian ác
Eg : That woman is wicked. – Người phụ nữ đó rất gian ác .
watched / wɔtʃt / ( v ) : nhìn, theo dõi, quan sát ( thời quá khứ hoặc thể bị động )
Eg : The suspect is watched by the police. – Kẻ tình nghi bị công an theo dõi .
stopped / stɔpt / ( v ) : ngừng, nghỉ, ngăn ngừa ( thời quá khứ hoặc thể bị động )
Eg : He stopped in the middle of a sentence. – Anh ấy ngừng lại ở giữa câu .
cooked / kukt / ( v ) : nấu chín, trá hình ( thời quá khứ hoặc thể bị động )
Eg : The president cooked in the last year election : Tổng thống đã gian lận trong kì bầu cử năm ngoái. Chỉ từ wicked có ed phát âm là / id /, những từ còn lại ed phát âm là / t / nên đáp án đúng chuẩn là A

Question 2: Chọn C

E. head / hed / ( n ) : cái đầu, đầu óc, năng khiếu sở trường, vị trí đứng đầu
Eg : She has a good head for mathematics : Cô ấy có năng khiếu sở trường về toán học .
E. bread / bred / ( n ) : bánh mì
Eg : Tom often has a loaf of bread and a cup of coffee for his breakfast. – Tom thường ăn sáng bằng một ổ bánh mì và một cốc cafe .
 clean / kli : n / ( adj ) : thật sạch, thẳng, không nham nhở Eg : A sharp knife makes a clean cut : Dao bén cắt thẳng .
 lead / li : d / hoặc / led / ( v ) : dẫn dắt, đứng đầu, dẫn đến Eg : Good command leads to victory : Sự chỉ huy giỏi dẫn đến thắng lợi .
Từ lead phát âm là / led / khi là động từ ở thời quá khứ. Chỉ từ clean phát âm là / i : /, những từ còn lại phát âm là / e / nên đáp án đúng chuẩn là C

Question 3: Chọn D

 familiar / fә ’ miljeә / ( adj ) : quen thuộc, thường thì
Eg : I am not familiar with place names in this region :
Tôi không rành những địa điểm ở vùng này lắm .
 impatient / im’pei ʃәnt / ( adj ) : thiếu kiên trì, nóng vội, không chịu đựng được
Eg : He is impatient of reproof : Anh ấy không chịu đựng được sự quở trách .
 uncertain / ᴧn ’ sә : tn / ( adj ) : không chắc như đinh, không kiên cường, không đáng an toàn và đáng tin cậy
Eg : Even the manager is uncertain about the company’s future : Ngay cả giám đốc cũng không chắc như đinh về tương lai của công ty .
 arrogant / ’ ӕrәgәnt / ( adj ) : kiêu căng, ngạo mạn
Eg : He was so arrogant that he did not listen to anyone’s advice : Anh ta quá kiêu căng đến nỗi không lắng nghe lời khuyên của bất kỳ ai .
Chỉ từ arrogant có trọng âm là âm đầu. Các từ còn lại trọng âm đều ở âm thứ hai nên đáp án đúng mực là D

Question 4: Chọn A

 disappear / disә ’ piә / ( v ) : biến đi, biến mất
Eg : She disappeared without telling anyone : Cô ấy biến mất mà không nói với ai câu nào .
 arrangement / ә ‘ reɪndʒmәnt / ( n ) : sự sắp xếp, sự hòa giải
Eg : make my own arrangements ( tự tôi sắp xếp )
 opponent / ә ‘ pounәnt / ( n ) : đối thủ cạnh tranh, quân địch hoặc ( adj ) : phản đối, chống lại
Eg : a political opponent ( đối thủ cạnh tranh chính trị )
 contractual / kɒn ’ træktʃʊәl / ( adj ) : bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước, được sắp xếp
Eg : Asians, on the other hand, believe in contractual marriage : Trái lại, người châu Á tin vào hôn nhân gia đình được sắp xếp
Chỉ từ disappear có trọng âm là âm thứ ba. Các từ còn lại trọng âm đều ở âm thứ hai nên đáp án đúng chuẩn là A

Question 5: Chọn B

 Greed ( n ) ( lòng tham ) Loại C vì greedy ( a ) ( tham lam ) .

Nội dung đáp án còn tiếp, mời các bạn xem full tại file tải về miễn phí

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về những bộ đề thi thử môn Anh năm học 2020 – 201 của trường Đại học EDX lần thứ nhất giúp ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc hiệu suất cao nhất :

Trên đây là nội dung trọn bộ đề thi thử Anh trung học phổ thông vương quốc năm 2021 của trường Đại học EDX tổ chức triển khai lần 1 có nội dung bám sát đề minh họa của Bộ giáo dục được chúng tôi sưu tầm, tinh lọc và trình làng mới nhất đến những bạn. Đáp án và hướng dẫn giải cụ thể sẽ sớm được update và thông tin ngay khi có thông tin .
Ngoài ra, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPTQG năm 2021 môn Anh và nhiều môn học khác đang được update mới liên tục tại chuyên trang của chúng tôi. Hãy san sẻ cho bạn hữu và người thân trong gia đình nội dung hữu dụng này nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *