Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 2021

Chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, chúng tôi xin ra mắt đến những em đọc bộ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 ( đề số 2 ) năm 2021 có giải thuật chi tiết cụ thể. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp những em học viên ôn tập và rèn luyện làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời những em tìm hiểu thêm bài viết dưới đây .

Tham khảo thêm:

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 – Đề số 2

I. Find the odd one out.

1. A. how        B. what         C. Peter

2. A. my B. name C. your
3. A. Linda B. meet C. Tony
4. A. am B. is C. spell
5. A. how B. hello C. hi

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. my / is / name / Nam. /
____________________________________________
2. your / what / name / is / ? /
____________________________________________
3. later / you / Bye. / see / .
____________________________________________
4. you / are / how / ? /
____________________________________________
5. am / I / fine / you / thank /, /. /
____________________________________________
6. do / how / spell / name / your / ? /
____________________________________________
7. O – / P – / H – / N – / G – / .
____________________________________________
8. am / I / in / 3D / class /. /
____________________________________________

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.

A
B
1. What’s your name ?
A. Bye. See you later .
2. How are you ?
B. My name is Nga .

3. Goodbye.

C. I’m fine, thank you .
4. Hello, I am Linda .
D. Nice to meet you, too .
5. Nice to meet you .
E. Hi. I’m Quan .
6. How do you spell Tony ?
F. T-O-N-Y

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________
4. _________ 5. _________ 6. _________

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 3 năm 2021 - Đề số 2-1

Đề thi HK 2 môn Anh lớp 3 năm 2021 - Đề số 2-2

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 ( Đề số 2 )

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh – Đề số 2

I. Find the odd one out.

1. Peter 2. name 3. meet 4. spell 5. how

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How do you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.

1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. F

File tải miễn phí đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (đề số 2):

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kì 2 (đề số 2) file word, file pdf năm 2021, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 khác:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu dụng cho những em học viên và quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm, sẵn sàng chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới .
Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích tương hỗ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *