Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Look and complete these words. (Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)

la          ir         if         mi

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

II. Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) 

1. A. table đánh tennis B. badminton C. guitar D. volleyball
2. A. Vietnamese B. England C. Japan D. America
3. A. swim B. book C. cook D. skate
4. A. August B. Sunday C. July D. September
5. A. first B. third C. four D. second

III. Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng) 

1. Tony is from nước Australia. He is ………………………………
A. Australia B. Australias C. Autralian D. Autralia
2. Hakim is fromMalaysia. ……………………………… nationality is Malaysian .
A.your B.our C.her D.his
3. What do you do … … … … … …. Fridays ? – I go to school in the morning .
A. in B. on C. at D. from
4. We have English on … … … … … … … … … … .
A. Mondays and Wednesdays
B. July and August
C. Mondays and September
D. November and December
5. My birthday is on the … … …. of October .
A.seven B.fifth C.eight D.five

IV. Read and match (Đọc và nối)

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

V. Read and tick  True / False (Đọc và đánh dấu đúng/ sai)

Dear penfriend ,
My name’sNam. I’m from Thanh Hoa, Viet Nam. My school is Hai An Primary School. Today is the sixth of October. It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide – and – seek and sing a lot of Vietnamese songs together. What about you ? When’s your birthday ?
Write to me soon ,

Nam.

1. Nam’s birthday is on the sixth of October .
2. His school isInternationalSchool .
3. Nam is from Ha Noi .
4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together .

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) 

1. What day is it today ?
2. What can you do ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó

A. rubber B. plane C. badminton
D. cooking E. watch TV F. Maths

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bài 2. Đọc đoạn văn sau và tích  vào câu đúng (T) hoặc sai (F)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here .

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bài 3. Đọc và nối

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa

1. in / 4A / I / Class / am / .
→ ——————————————————————
2. you / nationality / What / are / ?
→ —————————————————————–
3. school / I / at / yesterday / was / .
→ —————————————————————–
4. What / have / you / today / subjects / do / ?
→ —————————————————————–
5. like / a / I / kite / flying / .
→ —————————————————————–

Tải xuống

Xem thêm những bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *