Bộ đề ôn thi môn tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

Đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 6 môn tiếng Anh

Tìm Đáp Án xin gửi đến thầy cô và những bạn Bộ đề ôn thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020 – 2021 được sưu tầm và đăng tải sau đây, tổng hợp nhiều dạng đề khác nhau, bao quát được hết những kỹ năng và kiến thức trọng điểm cho kì thi chuyển cấp quan trọng của những bạn học viên. Sau đây mời thầy cô và những cha mẹ tìm hiểu thêm hướng dẫn những con của mình làm bài.

Xem thêm: Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020 – 2021 FULL

Ôn tập các nội dung sau:

1. Thời động từ ( HTĐ, HTTD, TLG ) : tín hiệu, cấu trúc câu 2. Cách làm bài đọc hiểu ngôi 1 và ngôi 3 3. Cách phát âm e, es 4. Cách làm bài tập đặt câu hỏi 5. Giới thiệu 13 dạng bài tập, nhu yếu có 1 vở ô li ghi KT cần nhớ 6. Giới thiệu từ loại

Đề 1

Bài 1: Chuyển các câu sau sang dạng nghi vấn

1. It is a pen. 2. Nam and Ba are fine. 3. They are twenty. 4. I am Thu. 5. We are eighteen. 6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp thành câu có nghĩa

1. name / your / what / is ? 2. am / Lan / I. 3. Phong / is / this ? 4. today / how / you / are ? 5. thank / are / you / fine /, / we. 6. is / Lan / Hoa / and / am / this / I 7. Ann / am / hello / I. 8. this / Mai / her / is / name / is / my / mom. 9. eighteen / they / old / years / are. 10. not / he / is / today / fine

Bài 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. How old you are ? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine, thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine. 6. I’m fine, thanks you. 7. she is eleven year old. 8. Nam are fine. 9. I am Thanh, and This Phong is. 10. Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

1. This ( be ) my friend, Lan. 2. She ( be ) nice ? 3. They ( not be ) students. 4. He ( be ) fine today. 5. My brother ( not be ) a doctor.

6. You (be) Nga ? Yes, I (be)

7. The children ( be ) in their class now. 8. They ( be ) workers ? No, They ( not be ) 9. Her name ( be ) Linh. 10. How you ( be ) ? – We ( be ) fine, thanks

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. mornin / I / Tam / this / Lan 2. Hi / I / Hai / this / Van. 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks. 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks. 9. Hi / Bao / how / you / ? / 10. Hello / Luong / this / Lan, my friend / she / a new student / my class.

Bài 6: Viết các số sau bằng tiếng Anh

1 = one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Chào những cậu. Hôm nay những cậu có khoẻ không ? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao ? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn những cậu. 4. Chào chị. Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào cha mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ ? 6. Em chào anh. Đây là Nga. Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. 7. Tôi là Phong, còn đây là Linh.

Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung ( ride ) …….. her bike to work 2. You ( wait ) ………. for your teacher ? 3. I ( play ) ……. video games and my sister ( watch ) …………. TV 4. She ( not ) ……………. travel to the hospital by bus but she ( drive ) …………. 5. We ( sit ) ……… in the living room 6. What the farmers ( do ) ……. ? – They ( unload ) ………. the vegetables. 7. Where he ( fly ) ……… ? – to Ho Chi Minh City 8. I ( eat ) …….. my breakfast at a food store 9. My father ( listen ) … … … … … … … … … … … … … to the radio now. 10. Where is your mother ? – She … ……. … … … …. ( have ) dinner in the kitchen. 11. Mr. Nam ( not work ) … … … … … … … … … … … … … … … at the moment. 12. The students ( not, be ) … … … … … ……. … … … … in class at present. 13. The children ( play ) … … … … … … … … … .. … in the park at the moment. 14. Look ! The bus ( come ) …………………………………

15. What ………………………… you (do)…………………at this time Nam?

– I often ( read ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a book. Còn tiếp … Trên đây là Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2020 những môn khác như : Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, …. được update liên tục trên Tìm Đáp Án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *