8 dạng bài phổ biến xuất hiện trong đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào 10

GDVN – Ghi nhớ 8 dạng bài này sẽ giúp những em có những giải pháp ôn luyện tương thích để tối ưu điểm số bài thi môn Tiếng Anh vào 10 .Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang cận kề, san sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục đào tạo Nước Ta, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, ghi nhớ 8 dạng bài này sẽ giúp những em có những giải pháp ôn luyện tương thích để tối ưu điểm số bài thi môn Tiếng Anh vào 10 .

Dạng 1: Hoàn thành câu

Đề bài sẽ cho một câu và khuyết đi một chỗ trống, cùng với đó là 4 đáp án. Nhiệm vụ của thí sinh là chọn một đáp án để hoàn thành câu văn đó một cách chính xác nhất. Dạng bài này sẽ bao gồm 2 nhóm: Nhóm các câu sử dụng kiến thức ngữ pháp và nhóm các câu sử dụng kiến thức từ vựng.

Ví dụ :
The doctor advised my uncle to stop ____ because it’s quite harmful to his health
A. To smoking B. Smoking
C. To smoke D. Smoke
( Câu 6 – Mã đề 008 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 TP.HN 2020 )
Đáp án đúng chuẩn là B. Smoking vì Stop + V-ing nghĩa là chấm hết việc gì đó .
Với câu hỏi này, 4 đáp án đều có xuất phát từ một gốc từ, do đó những em cần sử dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp từ loại để làm câu này .
2. The government is trying to ____ people to use public buses instead of motorbikes .
A. Complain B. Provide
C. Reduce D. Persuade
( Câu 1 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 )
Chọn đáp án D vì dịch nghĩa : nhà nước đang nỗ lực “ thuyết phục ” người dân sử dụng xe buýt thay vì xe máy .
Đây là câu hỏi kiểm tra về mặt từ vựng, với 4 đáp án là 4 từ khác nhau. Đối với những bài tập về mặt ngữ nghĩa này, bắt buộc học viên phải hiểu được nghĩa của từ mới hoàn toàn có thể làm được bài .

Dạng 2: Từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Với dạng bài này, đề bài sẽ cho một câu, sau đó sẽ gạch chân một từ / cụm từ và đưa ra 4 đáp án. Nhiệm vụ của học viên là chọn đáp án là từ đồng nghĩa tương quan / trái nghĩa với từ in đậm. Đây là dạng bài kiểm tra lượng từ vựng của thí sinh. Sẽ rất khó để những em làm đúng nếu không biết từ gạch chân trong đề bài và nghĩa của 4 đáp án. Muốn làm tốt dạng bài này, những em phải học thuộc thật nhiều cấu trúc và từ mới vì rất khó hoàn toàn có thể dựa vào ngữ nghĩa để đưa ra được đáp án đúng .
Ví dụ : Mark the letter A, B, C or D to indicate the word ( s ) CLOSEST in meaning to the underlined work ( s ) :
My brother went on with the project sự kiện though his boss said it was impossible to do it .
A. Fought B. Began
C. Made D. Continued
( Câu 15 – Mã đề 008 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 TP. Hà Nội 2020 )
Chọn đáp án D vì “ went on ” nghĩa là “ liên tục ” = “ continued ”

Dạng 3: Hồi đáp trong giao tiếp

Đề bài sẽ cho một câu nói tiếp tục sử dụng trong tiếp xúc ( thường là cảm ơn, xin lỗi, lời mời, .. ) và 4 đáp án là những lời trả lời. Các em cần lựa chọn đáp án đúng mực để trả lời lại câu nói trong đề bài. Đây là dạng bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh trong ứng dụng những trường hợp trong thực tiễn. Nếu học viên liên tục sử dụng Tiếng Anh tiếp xúc, những em sẽ rất dễ kiếm điểm trong phần này .
Ví dụ : Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions :
Nick : “ Let’s go to school by bike instead of motorbike ”
Mike : “ ___________________ ”
A. Good idea ! B. I need it
C. No. I don’t D. Why’s that
( Câu 9 – Mã đề 318 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Nghệ An – 2020 )
Chọn đáp án A. Good idea ( Ý tưởng hay đấy ) – dịch theo nghĩa và câu của đoạn hội thoại .

Dạng 4: Đọc hiểu

Đề bài sẽ đưa ra 1 đoạn văn và những câu hỏi tương quan đến đoạn văn đó. Học sinh sẽ phải đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất để vấn đáp những câu hỏi. Dạng bài này nhằm mục đích kiểm tra từ vựng và kiến thức và kỹ năng đọc hiểu của học viên. Do đó nếu không có kiến thức và kỹ năng từ vựng và kĩ năng đọc hiểu, đây sẽ là một thử thách lớn với những em .
Ví dụ : Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer :
“ … The villagers spend their days fishing and looking after the sea life. Then they sail to the mainland to trade their fish for … ”

Question 21: The word “they” in paragraph 2 is closest in meaning to _____.

A. The houses B. The builders
C. The schools D. The villagers
( Câu 21 – Mã đề 008 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Thành Phố Hà Nội – 2020 )
Chọn đáp án D .

Dạng 5: Hoàn thành đoạn văn

Đề bài sẽ cho một đoạn văn bị khuyết, học viên sẽ phải đọc và lựa chọn đáp án để triển khai xong đoạn văn. Đây là dạng bài kiểm tra từ vựng và ngữ pháp, vì vậy những em phải nắm vững những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và có trong tay lượng từ vựng quan trọng .
Ví dụ : Choose the word / phrase that best fits the blank space in the following passage :
The changes that took place in schools have changed the role of teachers. In the past, teachers ____ the major source of knowledge, … ”
A. Used to be B. Were used to be
C. Got used to being D. Were being used
( Câu 19 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 )
Chọn đáp án A .

Dạng 6: Viết lại câu

Đề bài sẽ cho một câu văn và bốn đáp án là bốn câu khác nhau. Nhiệm vụ của học viên là chọn ra câu văn có nghĩa sát với câu được đưa ra ở đề bài .
Ví dụ : Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the questions
Questions 36. Your house is modern than mine .
A. My house is more modern than yours
B. My house isn’t as modern as yours house
C. My house isn’t as modern as yours
D. My house is as modern as yours
( Câu 36 – Mã đề 008 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Thành Phố Hà Nội 2020 )
Chọn đáp án C .

Dạng 7: Tìm lỗi sai

Đề bài sẽ cho môt câu văn chứa lỗi sai ( Về ngữ pháp hoặc từ vựng ) và bốn đáp án là bốn chỗ gạch chân. Nhiệm vụ của thí sinh là chọn đáp án chứa lỗi sai trong câu văn. Dạng bài này sẽ kiểm tra mức độ tinh ý và hiểu sâu kiến thức và kỹ năng ngữ pháp của học viên .
Ví dụ : We cancelled our camping trip because of it rained heavily .
A. cancelled B. camping C. because of D. heavily .
( Câu 32 – Mã đề 008 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 TP. Hà Nội 2020 )
Chọn đáp án C vì “ because of ” + Ving / danh từ, không đi cùng mệnh đề .

Dạng 8: Phát âm

Đề bài sẽ cho bốn từ, học viên sẽ phải chọn ra từ có phát âm khác với 3 từ còn lại. Dạng bài phát âm được chia thành hai dạng :
Dạng phát âm : Đề bài sẽ cho bốn từ có chung một bộ phận nào đó ( nguyên âm hoặc phụ âm ), trách nhiệm của những em là chọn từ có phần chung phát âm khác với những từ còn lại .
Dạng trọng âm : Đề bài cho bốn từ, trong đó có một từ có trọng âm ở vị trí khác với những từ còn lại, trách nhiệm của những em là tìm ra từ đó .
Ví dụ :
A. Push B. Lunch C. Fun D. Much

(Câu 9 – Mã đề 318 – Đề thi Tiếng Anh vào 10 Nghệ An – 2020)

Chọn đáp án A
Bên cạnh việc ôn luyện thật kĩ những dạng bài này, học viên cần trau dồi tiếng Anh mỗi ngày để tăng năng lực ghi nhớ, cải tổ vốn từ, đồng thời phải nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Thầy Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh vấn đề, chiêu thức ôn thi môn Tiếng Anh hiệu suất cao nhất trong thời gian này là học viên hãy bắt tay vào luyện đề và vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết và xử lý những đề thi thực tiễn theo thời hạn thực .

Thùy Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *