Thi Thử TOEIC 2021 Có Điểm Ngay (45 phút)

Thi thử TOEIC 2021 có đáp án và chấm điểm – Bài thi TOEIC trực tuyến rút gọn hoàn toàn miễn phí giúp bạn có thể đánh giá trình độ TOEIC của mình.

TOEIC (Test of English for International Communication) là bài kiểm tra khả năng sử dụng tiếng anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quôc tế. Ở rất nhiều trường Đại Học ở Việt nam, đây cũng như là “giấy thông hành” để ra trường.

Chính vì thế mà rất trung tâm dạy tiếng anh đưa ra chương trình thi thử. Tuy nhiên sẽ không được nhanh và phổ biến bằng thi online. Hiểu được điều đó Tiếng Anh ABC đã xây dựng hệ thống Thi TOEIC Online trên máy tính lẫn điện thoại (Smartphone). Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ đến mọi người.

>> Tài liệu luyện thi TOEIC: https://luyenthingoaingu.com/sach-hoc-tieng-anh/tai-lieu-toeic

Bạn cũng có thể thi thử bằng 5 phần mềm luyện thi TOEIC miễn phí hay tải thêm sách luyện 600 từ vựng TOEIC.

Cấu trúc bài Thi thử TOEIC

Listening

Part 1: Picture Description

Part 2: Questions and Responses

Part 3: Short Conversations

Part 4: Short Talks

Reading

Part 5: Incomplete Sentences

Part 6: Incomplete Text

Part 7: Reading Comprehension

Thi thử TOEIC Online

Thời gian làm bài: 0

Quiz-summary

0 of 38 questions completed
Questions :

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38

Để lại thông tin để xem phần làm bài của bạn

Tên của bạn

Email của bạn

Kiểm tra trình độ Toeic qua bài thi thử TOEIC rút gọn gồm 38 câu (16 câu phần nghe và 22 câu phần đọc hiểu) trong thời gian 45 phút. Chúc các bạn thi tốt.

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again .
Đang tải bài kiểm tra …
You must sign in or sign up to start the quiz .
You have to finish following quiz, to start this quiz :

Kết quả

Trả lời đúng 0 trên 38 câu hỏi
Hết thời hạn làm bài
Tổng số điểm đạt được là 0/0 ( 0 )

Tỉ lệ câu đúng/từng phần

 1. PART 1 : PICTURE DESCRIPTION
  0 %
 2. PART 2 : QUESTIONS AND RESPONSES
  0 %
 3. PART 3 : SHORT CONVERSATIONS
  0 %
 4. PART 4 : SHORT TALKS
  0 %
 5. PART 5 : INCOMPLETE SENTENCES
  0 %
 6. PART 6 : INCOMPLETE TEXT
  0 %
 7. PART 7 : READING COMPREHENSION
  0 %
 • Chúc mừng bạn đã đúng hơn 80% câu hỏi. Tiếng Anh ABC xin gửi tặng bạn link tải tài liệu tiếng anh: https://luyenthingoaingu.com/sach-hoc-tieng-anh/tong-hop-tai-lieu-hoc-tieng-anh.htm

 • Cố gắng đạt 80 % để nhận link tải bộ tài liệu học tiếng anh bạn nha .

điểm tối đa 38

Stt.
Tên
Ngày
Điểm
Kết quả

Table is loading

Chưa có dữ liệu

Nhấn nút ” Gửi ” để xem vị trí của bạn trên bảng xếp hạng
Loading
Tên : E-Mail :

Mã kiểm tra:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 1. Answered

 2. Review

 1. Câu hỏi 1 trên 38 câu

  PART 1 : PICTURE DESCRIPTION

  For each question in this part, you will hear four statements about a picture. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. The statements will not be shown and will be spoken only one time.

  http://tienganhabc.net/wp-content/uploads/2019/01/LISTENING-PART-1.mp3

  Question 1

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  • (D)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 2. Câu hỏi 2 trên 38 câu

  Question 2

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  • (D)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 3. Câu hỏi 3 trên 38 câu

  Question 3

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  • (D)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 4. Câu hỏi 4 trên 38 câu

  Question 4

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  • (D)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 5. Câu hỏi 5 trên 38 câu

  Question 5

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  • (D)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 6. Câu hỏi 6 trên 38 câu

  PART 2 : QUESTIONS AND RESPONSESYou will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be shown. Select the best response to the question or statement .
  http://tienganhabc.net/wp-content/uploads/2019/01/LISTENING-PART-2.mp3

  Question 1

  1. ( A ) ( B ) ( C )

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 7. Câu hỏi 7 trên 38 câu

  Question 2

  2. ( A ) ( B ) ( C )

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 8. Câu hỏi 8 trên 38 câu

  Question 3

  3. ( A ) ( B ) ( C )

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 9. Câu hỏi 9 trên 38 câu

  Question 4

  4. ( A ) ( B ) ( C )

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 10. Câu hỏi 10 trên 38 câu

  Question 5

  5. ( A ) ( B ) ( C )

  • (A)

  • (B)

  • (C)

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 11. Câu hỏi 11 trên 38 câu

  PART 3 : SHORT CONVERSATIONSYou will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question. The conversations will be spoken only one time and will not be shown .
  http://tienganhabc.net/wp-content/uploads/2019/01/LISTENING-PART-3.mp3

  Question 1

  1. What is wrong with Mary ?

  • (A) Her teeth hurt.

  • (B) Her tooth hurts

  • (C) Her mouth hurts.

  • (D) Her gum hurt

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 12. Câu hỏi 12 trên 38 câu

  Question 2

  2. How long has Mary had the problem ?

  • (A) Two weeks

  • (B) Since Thursday

  • (C) One week

  • (D) Since Tuesday

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 13. Câu hỏi 13 trên 38 câu

  Question 3

  3. What day is it ?

  • (A) Thursday

  • (B) Tuesday

  • (C) Friday

  • (D) Saturday

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 14. Câu hỏi 14 trên 38 câu

  PART 4 : SHORT TALKSYou will hear some short talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each short talk. Select the best response to each question. The talks will be spoken only one time and will not be shown .
  http://tienganhabc.net/wp-content/uploads/2019/01/LISTENING-PART-4.mp3

  Question 1

  1. What job is the talk about ?

  • (A) Animal trainer

  • (B) Animal doctor

  • (C) Sports doctor

  • (D) Professor

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 15. Câu hỏi 15 trên 38 câu

  Question 2

  2. According to the talk, what is the most important quality a person in this job should have ?

  • (A) A sense of humor

  • (B) Lots of money

  • (C) Basic medical information

  • (D) A good understanding of animals

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 16. Câu hỏi 16 trên 38 câu

  Question 3

  3. What is different about being an animal doctor ?

  • (A) The training is easier.

  • (B) You need to know where all the different animals’ organs are.

  • (C) You need to speed more time in university.

  • (D) You earn more money.

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 17. Câu hỏi 17 trên 38 câu

  PART 5 : INCOMPLETE SENTENCESA word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence .

  Question 1

  1. Susan often … her car to school last semester .

  • (A) go on

  • (B) went with

  • (C) rode

  • (D) drove

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 18. Câu hỏi 18 trên 38 câu

  Question 2

  2. Larry and Esther are doing … homework .

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 19. Câu hỏi 19 trên 38 câu

  Question 3

  3. Sandy wrote a letter to her parents and sent it to … yesterday .

  • (A) herself

  • (B) the parents

  • (C) it

  • (D) them

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 20. Câu hỏi 20 trên 38 câu

  Question 4

  4. Teaching children … not easy .

  • (A) are

  • (B) is

  • (C) were

  • (D) am

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 21. Câu hỏi 21 trên 38 câu

  Question 5

  5. Either Bill or we … supposed to contact Sylvia about the meeting .

  • (A) is

  • (B) could

  • (C) was

  • (D) were

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 22. Câu hỏi 22 trên 38 câu

  Question 6

  6. He … decided to quit his job and look for another one .

  • (A) belated

  • (B) last

  • (C) finally

  • (D) delayed

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 23. Câu hỏi 23 trên 38 câu

  Question 7

  7. They needed to practice … the ball .

  • (A) catch

  • (B) catching

  • (C) catches

  • (D) caught

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 24. Câu hỏi 24 trên 38 câu

  Question 8

  8. Frank has been really busy … the new products ready for the exhibition .

  • (A) getting

  • (B) get

  • (C) to get

  • (D) to getting

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 25. Câu hỏi 25 trên 38 câu

  Question 9

  9. She asked which chapter …

  • (A) read

  • (B) reads

  • (C) to read

  • (D) reading

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 26. Câu hỏi 26 trên 38 câu

  Question 10

  10. I enjoyed … in the park with Jane this afternoon .

  • (A) walk

  • (B) walking

  • (C) to walk

  • (D) to walking

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 27. Câu hỏi 27 trên 38 câu

  Question 11

  11. I’m looking forward … her tomorrow .

  • (A) to seeing

  • (B) to see

  • (C) seeing

  • (D) see

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 28. Câu hỏi 28 trên 38 câu

  Question 12

  12. Jerry had … difficulty of all the students in figuring out the problem .

  • (A) a lot of

  • (B) fewest

  • (C) the least

  • (D) some

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 29. Câu hỏi 29 trên 38 câu

  Question 13

  13. We enjoy skiing … they do .

  • (A) as much as

  • (B) as many as

  • (C) as more as

  • (D) as more than

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 30. Câu hỏi 30 trên 38 câu

  Question 14

  14. He is not a novice reporter …

  • (A) any longer

  • (B) some longer

  • (C) any longest

  • (D) some longest

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 31. Câu hỏi 31 trên 38 câu

  Question 15

  15. This box is … as that one .

  • (A) boxier

  • (B) filled with toys

  • (C) a square

  • (D) twice as large

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 32. Câu hỏi 32 trên 38 câu

  PART 6 : INCOMPLETE TEXTRead the text. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of these sentences. Select the best answer to complete the text .

  Question 1

  1. ( A ) ( B ) ( C ) ( D )

  • (A) exam

  • (B) examination

  • (C) quiz

  • (D) test

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 33. Câu hỏi 33 trên 38 câu

  Question 2

  2. ( A ) ( B ) ( C ) ( D )

  • (A) celebrated

  • (B) have celebrated

  • (C) had celebrated

  • (D) were celebrating

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 34. Câu hỏi 34 trên 38 câu

  Question 3

  3. ( A ) ( B ) ( C ) ( D )

  • (A) from

  • (B) in

  • (C) of

  • (D) to

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 35. Câu hỏi 35 trên 38 câu

  Question 4

  4. ( A ) ( B ) ( C ) ( D )

  • (A) availabel

  • (B) wanting

  • (C) interested

  • (D) believe

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 36. Câu hỏi 36 trên 38 câu

  PART 7 : READING COMPREHENSIONIn this part, you will read a text followed by several questions. Select the best answer for each question

  Questions 1 through 3 refer to the following notice.

  Notice to All Employees

  As we enter the cold and flu season, the management wants to remind all employees to wash their hands after using the restroom and before returning to work. This is especially important for cooks, waiters and waitresses. As most of you are aware, germs, viruses, and bacteria are passed on mainly through hand contact. Here at The Happy Sandwich restaurant, hygiene and cleanliness are our number one priority. Thic policy will be strictly enforced. Thank you for your attention in this matter .
  The Management

  Question 1

  1. What is the name of the restaurant ?

  • (A) The Management

  • (B) The Happy Sandwich

  • (C) The Winter Season

  • (D) The Strict Policy

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 37. Câu hỏi 37 trên 38 câu

  Question 2

  2. Which season is approaching ?

  • (A) Spring

  • (B) Fall

  • (C) Winter

  • (D) Summer

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

 38. Câu hỏi 38 trên 38 câu

  Question 3

  3. What is the restaurant’s main priority ?

  • (A) Serving delicious food

  • (B) Having the lowest prices in town

  • (C) Having the most polite staff

  • (D) Hygiene and cleanliness

  Trả lời đúng
  Trả lời sai

Bảng xếp hạng: Thi thử TOEIC Online

điểm tối đa 38

Stt.
Tên
Ngày
Điểm
Kết quả

Table is loading

Chưa có dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *