Tài liệu ôn tập và hướng dẫn thi kiểm tra Anh văn đầu vào cho tân sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông tin kế hoạch tổ chức triển khai thi kiểm tra Anh văn đầu vào năm học 2021 – 2022 như sau :
I. Đối tượng kiểm tra Anh văn nguồn vào :
Toàn bộ sinh viên hệ đại học khoá tuyển sinh năm 2021 sẽ phải tham gia kỳ thi kiểm tra Anh văn đầu vào do Trường tổ chức triển khai để xếp lớp và xét miễn những học phần Anh văn trong năm học 2021 – 2022 .

II. Thời gian kiểm tra Anh văn đầu vào:

Sinh viên truy vấn tại đây để được tương hỗ trực tuyến về nội dung, hình thức thi và phương pháp học những học phần Anh văn không chuyên, Tiếng Trung không chuyên tại trường, nộp hồ sơ miễn thi, miễn học những học phần Tiếng Anh, Tiếng Trung không chuyên để Nhà trường ra quyết định hành động miễn thi, miễn học .
Sinh viên sẽ xem thông tin trên Cổng thông tin sinh viên để biết Phòng thi và Ca thi. Dự kiến từ 15/09/2021 – 30/09/2021
III. Nội dung kiểm tra :
Để chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra ( có trình độ tương tự cuối trình độ Sơ cấp – Elementary – và khởi đầu trình độ Sơ tầm trung – Pre-Intermediate ), sinh viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những giáo trình tiếng Anh như Lifelines Elementary, Headway Elementary, New Headway Elementary, International Express Elementary, New English File Elementary, New Cutting Edge Elementary, face2face Elementary, Outcomes Elementary, Solutions Elementary, v.v.
Cấu trúc đề thi gồm những phần sau :
Phần 1 : Grammar and Structures : 15 câu
Phần 2 : Vocabulary : 15 câu
Phần 3 : Reading Comprehension : 10 câu
Phần 4 : Listening : 5 câu *
IV. Tài liệu ôn thi :
Tân sinh viên hoàn toàn có thể tải Tài liệu xu thế ôn thi dầu vào tại đây hoặc TSV hoàn toàn có thể thực hành thực tế làm ôn tập tại đây .
V. Lệ phí kiểm tra : không lấy phí

VI. Công bố kết quả kiểm tra và kế hoạch tổ chức lớp học:

1. Thời gian công bố : Kết quả thi dự kiến sẽ công bố từ ngày 06/10/2021 đến 10/10/2021 trên Cổng thông tin sinh viên .
2. Kế hoạch tổ chức triển khai lớp :
– Sinh viên Đạt nhu yếu Anh văn đầu vào bậc 1 ( dự kiến điểm kiểm tra ≥ 5.0 ) sẽ được xếp lớp Anh văn 1 vào trong năm năm học 2021 – 2022 .
– Sinh viên Chưa đạt nhu yếu Anh văn đầu vào bậc 1 ( dự kiến điểm kiểm tra < 5.0 ) sẽ được xếp lớp Anh văn sơ cấp vào trong năm học 2021 – 2022 . Đối với những sinh viên thuộc đối tượng người tiêu dùng miễn thi, miễn học theo Điều 6 của Quyết định số 2452 / QĐ-DCT ngày 11/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ so với sinh viên đại học và cao đẳng chính quy, Nhà trường sẽ ra quyết định hành động công nhận điểm những học phần theo lao lý . Chú ý : Miễn học, miễn thi ngoại ngữ so với sinh viên : Sinh viên được xét miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ như sau : 1. Sinh viên có chứng từ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực hiện hành ( tính đến khi xét ) được quy đổi về những mức để Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học phần ngoại ngữ được miễn theo pháp luật . 2. Sinh viên có chứng từ ngoại ngữ, muốn được miễn những học phần ngoại ngữ bắt buộc phải làm đơn kèm theo bản photo công chứng chứng từ ngoại ngữ nộp cho Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ để giải quyết và xử lý hồ sơ. Khi nộp đơn phải xuất trình bản gốc của chứng từ ngoại ngữ để so sánh. Chứng chỉ phải được nộp trước kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ nguồn vào . 3. Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ căn cứ điểm ghi trong bảng điểm xác lập điểm quy đổi, những học phần được miễn, trình Hiệu trưởng phê duyệt. ) Lưu ý : Sinh viên nộp chứng từ ngoại ngữ ( bản scan ) để được xét miễn học, miễn thi trước ngày 15/10/2021 qua email luyenthingoaingu.com@gmail.com .

Việc sắp xếp lớp là do Nhà trường bố trí, sinh viên không phải đăng ký. Sinh viên không tham gia thi kiểm tra Anh văn đầu vào thì mặc định học Anh văn sơ cấp.

Hướng dẫn xem lịch thi:

TT TS&TT, TT NN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *