Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Trung có đáp án

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Tiếng Trung tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng đáp án, giải thuật chuẩn xác nhất, có file tải không tính tiền định dạng word, pdf được chúng tôi update kịp thời nhằm mục đích giúp học viên lớp 12, thầy cô và quý cha mẹ tìm hiểu thêm, so hiệu quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

Đáp án chính thức của bộ Giáo dục 2021 môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT

Chuyên trang chúng tôi xin update nội dung bộ gd và đt công bố đáp án tiếng Trung chính thức đơn cử như sau :

Đáp án đề thi THPTQG tiếng Trung chính thức bộ GD 2021​​​​​​​

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Tiếng Trung

Xem ngay nội dung đề thi Tiếng Trung trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 vừa đủ những mã đề được cung ứng cụ thể dưới đây.

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Tiếng Trung – Mã đề 601

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Trung mã đề 601

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Trung mã đề 601

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Trung mã đề 601

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Tiếng Trung – Mã đề 608

Đề thi THPTQG môn tiếng Trung 2021 - Mã đề 608-1

Đề thi THPTQG môn tiếng Trung 2021 - Mã đề 608-2

Đề thi THPTQG môn tiếng Trung 2021 - Mã đề 608-3

Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Trung 2021

Mời những bạn, thầy cô và quý cha mẹ cùng tìm hiểu thêm giải thuật, đáp án môn tiếng Trung thpt quốc gia 2021 chi tiết cụ thể do đội ngũ chuyên viên giải đề của chúng tôi thực thi.

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 601

1. D 2. A 3. D 4. B 5. C 6. B 7. A 8. D 9. D 10. B 11. D 12. C 13. B 14. B 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. B 21. A 22. C 23. A 24. B 25. D 26. B 27. D 28. A 29. C 30. C 31. A 32. C 33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. A 39. B 40. A 41A 42. D 43. A 44. A 45. B 46. C 47. B 48. D 49. A 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 602

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. D 8. B 9. D 10. C 11. C 12. C 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C 21. A 22. A 23. C 24. A 25. A 26. B 27. C 28. D 29. D 30. D 31. C 32. B 33. C 34. B 35. C 36. D 37. A 38. B 39. A 40. D 41 A 42. A 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. D 50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 603

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. A 7. C 8. C 9. D 10. B 11. A 12. B 13. A 14. B 15. A 16. D 17. B 18. D 19. C 20. B 21. A 22. B 23. B 24. C 25. A 26. A 27. C 28. D 29. B 30. B 31. D 32. D 33. B 34. D 35. D 36. D 37. A 38. B 39. A 40. B 41D 42. A 43. B 44. A 45. B 46. D 47. D 48. B 49. A 50. D

Đáp án Tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 – Mã đề 604​​​​​​​

1. B 2. D 3. A 4. C 5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.A 11.D 12.D 13.B 14.C 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A 21. C 22. B 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. B 31. A 32. C 33. A 34. D 35. D 36. B 37. D 38. D 39. B 40. B 41 C 42. C 43. C 44. D 45. C 46. B 47. B 48. D 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 605

1. B 2. D 3. A 4. C 5. D 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. B 12. A 13. A 14. D 15. B 16. B 17. A 18. A 19. C 20. A 21. D 22. A 23. C 24. A 25. D 26. C 27. A 28. D 29. C 30. D 31. B 32. B 33. C 34. C 35. D 36. D 37. B 38. D 39. C 40. B 41 C 42. B 43. B 44. C 45. C 46. C 47. D 48. B 49. B 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 606

1. A 2. B 3. C 4. C 5. B 6. D 7. D 8. D 9. C 10. B 11. B 12. C 13. A 14. A 15. B 16. B 17. A 18. A 19. A 20. C 21. A 22. C 23. C 24. B 25. C 26. A 27. A 28. A 29. C 30. A 31. C 32. B 33. A 34. A 35. B 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D 41. B 42. D 43. B 44. C 45. B 46. B 47. C 48. A 49. A 50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 607

1. D 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. D 9. B 10. D 11. C 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. A 18. D 19. A 20. D 21. C 22. A 23. A 24. A 25. D 26. D 27. A 28. D 29. A 30. C 31. C 32. C 33. A 34. C 35. C 36. D 37. A 38. C 39. D 40. D 41A 42. C 43. A 44. A 45. C 46. A 47. C 48. A 49. D 50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 608

1. A 2. D 3. C 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. B 11. A 12. A 13. D 14. C 15. D 16. B 17. A 18. D 19. C 20. D 21. D 22. C 23. C 24. A 25. B 26. C 27. D 28. D 29. D 30. C 31. C 32. A 33. A 34. C 35. B 36. D 37. A 38. C 39. B 40. A 41A 42. B 43. B 44. C 45. C 46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 610

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. D 13. D 14. A 15. D 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A 21. A

22.C

23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. B 29. D 30. D 31. C 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. C 39. B 40. A 41. A 42. B 43. C 44. B 45. C 46. A 47. A 48. A 49. D 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 612

1. C 2. D 3. A 4. C 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. B 11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. D 17. D 18. B 19. D 20. C 21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. B 27. B 28. C 29. C 30. B 31. C 32. C 33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. D 40. D 41. B 42. B 43. D 44. B 45. C 46. C 47. D 48. C 49. D 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 613

1. C 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. A 9. B 10. A 11. C 12. D 13. C 14. A 15. C 16. D 17. C 18. A 19. B 20. C 21. D 22. A 23. D 24. D 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. A 31. C 32. C 33. B 34. D 35. B 36. D 37. D 38. B 39. B 40. D 41. A 42. A 43. B 44. B 45. B 46. A 47. A 48. B 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 614

1. B 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. D 10. D 11. C 12. B 13. C 14. D 15. A 16. C 17. C 18. D 19. B 20. B 21. C 22. C 23. A 24. D 25. D 26. B 27. B 28. D 29. B 30. B 31. A 32. C 33. C 34. A 35. B 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C 41. A 42. A 43. A 44. B 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 617

1. A 2. A 3. A 4. C 5. B 6. B 7. D 8. A 9. A 10. D 11. D 12. D 13. B 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. D 21. B 22. B 23. D 24. A 25. D 26. D 27. C 28. C 29. C 30. B 31. D 32. B 33. D 34. A 35. D 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B 41. D 42. B 43. B 44. A 45. A 46. A 47. B 48. D 49. A 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 619

1. C 2. C 3. A 4. B 5. A 6. D 7. D 8. B 9. B 10. D 11. A 12. B 13. A 14. C 15. A 16. A 17. A 18. B 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. C 30. D 31. B 32. D 33. B 34. C 35. A 36. A 37. B 38. B 39. D 40. D 41. A 42. D 43. C 44. C 45C. 46. B 47. C 48. B 49. C 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 622

1. A 2. D 3. C 4. B 5. A 6. D 7. B 8. D 9. A 10. B 11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C 21. D 22. D 23. B 24. C 25. D 26. D 27. B 28. B 29. C 30. D 31. D 32. D 33. C 34. C 35. C 36. A 37. B 38. C 39. B 40. C 41. C 42. B 43. C 44. C 45. D 46. D 47. C 48. C 49. D 50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia tiếng Trung năm 2021 – Mã đề 624

1. B 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. C 11. B 12. A 13. C 14. D 15. B 16. A 17. B 18. D 19. B 20. A 21. C 22. C 23. C 24. B 25. B 26. C 27. C 28. B 29. D 30. A 31. D 32. A 33. A 34. D 35. A 36. A 37. C 38. A 39. A 40. B 41. C 42. B 43. C 44. C 45. A 46. C 47. C 48. C 49. C 50. B

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

Tham khảo một số tài liệu học tập:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn tiếng Trung những bạn còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm hướng dẫn giải những đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa, … cùng những môn học khác đã được update tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn tiếng Trung có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *