Các dạng bài trong TOEIC Speaking: Dạng bài Respond to questions

Trong bài viết trước, dạng nhu yếu “ Describe a picture ” đã được ra mắt và nghiên cứu và phân tích. Bài viết tiếp theo này của series sẽ triển khai ra mắt chi tiết cụ thể tiêu chuẩn nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích kiến thức và kỹ năng cần có cũng như gợi ý hướng giải quyết và xử lý câu hỏi cho dạng nhu yếu tiếp theo : “ Respond to questions ” ứng với câu 4-6 trong bài thi .

Tổng quan về dạng “Respond to questions” trong TOEIC Speaking

Với câu hỏi 4-6 trong bài thi TOEIC Speaking, thí sinh sẽ nhận được 3 câu hỏi ngắn về cùng một chủ đề quen thuộc trong đời sống thường nhật, như : việc làm, sở trường thích nghi, nơi ở, truyền hình, giao thông vận tải, …
TOEIC-Speaking
Thí sinh sẽ nhận và vấn đáp mỗi một câu hỏi trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Câu hỏi Open trên màn hình hiển thị và đồng thời sẽ được mạng lưới hệ thống đọc lên. Thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi câu là 3 giây và thời hạn vấn đáp cho câu 4, 5 là 15 giây, cho câu 6 là 30 giây. Phần vấn đáp sẽ được ghi âm lại .

Nguồn: TOEIC Speaking and Writing Sample Test – ETS

Các tiêu chí đánh giá chi tiết 

Tiêu chí nhìn nhận cho câu 4 tới câu 9 sẽ tương tự như như nhau, ứng với từng mức điểm ( 0-3 ) đơn cử :
Response- description
Có thể thấy, nhu yếu cho câu 4-6 gồm có nhiều thành phần : từ “ delivery ” ( ở đây hoàn toàn có thể hiểu bao hàm Phát âm, Trọng âm và Ngữ điệu ) cho đến những nhu yếu về sự lựa chọn và sử dụng từ vựng ( vocabulary ) hay cấu trúc câu ( structures ) cũng được nhắc tới. Câu vấn đáp cần “ relevant ” ( tính tương quan ), “ complete ” / “ full ” ( tính hoàn hảo ) và thí sinh nên chú ý quan tâm bảo vệ tính “ conprehensibility ” ( tính rõ ràng, hiểu được ), nghĩa là cần hạn chế sống sót “ effort for interpretation ” ( nỗ lực phải tự giải thuật, suy đoán ) từ phía người nghe .

Kiến thức cần thiết

Để giúp người học tiếp cận và triển khai xong kiến thức và kỹ năng ship hàng cho việc giải quyết và xử lý dạng đề này, những kỹ năng và kiến thức tương quan sẽ được nghiên cứu và phân tích dưới đây .
Các dạng câu hỏi hoàn toàn có thể Open nhìn chung sẽ xoay quanh một số ít nhóm thông dụng sau :

Dạng câu hỏi

Yêu cầu

What kinds / types of … do you like ?
Đưa ra thể loại yêu thích
Why do you … ?
Why do you think … is important ?
Đưa ra nguyên do
How important it is to … ?
Do you think it is important to … ?
What do you think about … ?
What do you think is the best way to … ?
Đưa ra quan điểm cá thể
How often do you … ?
How much time do you … ?
How long have you … ?
Đưa ra tần suất / khoảng chừng thời hạn
Describe …
Đưa ra miêu tả cụ thể
Từ những nhóm câu hỏi trên, người học nên chuẩn bị sẵn sàng trước những từ / cụm từ / cấu trúc diễn đạt tương thích tương ứng và rèn luyện sử dụng để tăng vận tốc phản xạ. Ví dụ :

Đưa ra thể loại yêu thích

I really like / enjoy / love …
I’m interested in / fond of / into / keen on …
I’m a big / avid / huge fan of …
My favorite kind of A is B .
When it comes to A, B is my all-time favorite .
To me, the best kind of A is B .

Đưa ra lý do

The reason why I like / enjoy / love … is that …
A is important because / because of …
Due to the fact that …
By [ doing A ], we could …

Đưa ra quan điểm cá nhân

In my opinion / view / way of thinking, …
From my perspective / point of view, …
I think / believe that …
I would say that …
The best way to … is …

Đưa ra tần suất / khoảng thời gian

Tần suất

Khoảng thời gian

all the time, most of the time, always, usually, often, hardly ever, seldom, regularly, frequently, never, on a daily / regular basis, every day, every week, …
since + mốc thời hạn
Ví dụ : since I was a child, since I was in high school, since last spring, since 2019, …

for + khoảng thời gian

Ví dụ : for 3 months, for 5 years, for a long time, for my whole life, …

Đưa ra lý do

The reason why I like / enjoy / love … is that …
A is important because / because of …
Due to the fact that …
By [ doing A ], we could …
Bên cạnh đó, người học còn nên bổ trợ từ vựng tương quan tới những chủ đề khác nhau để hoàn thành xong câu vấn đáp và truyền tải được ý tưởng sáng tạo một cách thuận tiện .

Ví dụ:

sports

soccer, swimming, volleyball, baseball, hiking

reading materials

novel, newspapers, magazine, reference book, comic book

means of transportation

car, motorbike, bike, coach, train

TV programme

documentary, sitcom, drama, reality show, cookery program

clothing items

T-shirt, dress, jeans, shirt, skirt
Ngoài ra, khi đưa ra nhiều sáng tạo độc đáo cho cùng một câu vấn đáp, việc sử dụng những từ nối ghi lại cũng vô cùng quan trọng, giúp người nghe thuận tiện theo dõi mạch thông tin .

Ví dụ: In addition, … ; Additionally, … ; Besides, … ; Plus, … ; Another thing is … ; Finally, …

Các bước xử lý câu hỏi dạng Respond to questions trong TOEIC Speaking

Nhằm bảo vệ những thông tin đưa ra phân phối được những tiêu chuẩn nhìn nhận, người học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm giải quyết và xử lý câu hỏi theo những bước sau đây :

Bước 1: Phân tích kỹ câu hỏi dạng Respond to questions trong TOEIC Speaking

Người học cần quan tâm nghiên cứu và phân tích kỹ câu hỏi, đặc biệt quan trọng là với câu hỏi gồm 2 vế để tránh bỏ sót .

Ví dụ: 

What kinds of TV programmes do you like and why ?
Do you think it is important to have a park in your living area and why ?
Việc nghiên cứu và phân tích câu hỏi và xác lập nó thuộc nhóm nào sẽ giúp người học phản xạ hướng vấn đáp bảo vệ tính tương quan và gợi nhớ lại những từ / cụm từ / cấu trúc câu diễn đạt có ích như đã đề cập trong mục III. Bên cạnh đó, người học còn cần quan tâm kỹ thì được sử dụng để tránh mắc lỗi sai ngữ pháp .

Bước 2: Trả lời câu hỏi

Vì thời lượng được cho phép vấn đáp của câu 4, 5 khác với câu 6, người học nên xem xét đưa ra thông tin có độ dài phừ hợp. Người học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm vấn đáp thắc mắc theo thứ tự sau :
thu-tu-tra-loi

Phân tích ví dụ minh họa

vi-du-minh-hoa

Câu hỏi 4: How often do you watch television?

Bước 1: Phân tích kỹ câu hỏi

Qua từ khóa “ How often ”, hoàn toàn có thể xác lập đây là câu hỏi thuộc nhóm nhu yếu đưa ra tần suất và thì được sử dụng là thì Hiện tại đơn. Hoạt động được nhắc tới ở đây là “ watch television ” .

Bước 2: Trả lời câu hỏi

 • Diễn đạt lại câu hỏi và đưa ra câu vấn đáp trực tiếp : I watch TV on a daily basis .
 • Ý tưởng diễn giải : In particular, I spend around 1 hour watching TV with my family after dinner .
 • Giải thích / Ví dụ : It is a good way to enjoy some quality time together .

Câu hỏi 5: What kinds of programmes do you usually watch?

Bước 1: Phân tích kỹ câu hỏi

Qua từ khóa “ What kinds of … ”, hoàn toàn có thể xác lập đây là câu hỏi thuộc nhóm nhu yếu đưa ra thể loại yêu quý và thì được sử dụng là thì Hiện tại đơn. Đối tượng được nhắc tới ở đây là “ programmes ” .

Bước 2: Trả lời câu hỏi

 • Diễn đạt lại câu hỏi và đưa ra câu vấn đáp trực tiếp : I spend most of my time watching cookery programmes .
 • Ý tưởng diễn giải : I’m now working as a cook at a local restaurant .
 • Giải thích / Ví dụ : By watching these shows, I’ve gained a lot of useful experience of food preparation .

Câu hỏi 6: Describe you favourite television programme.

Bước 1: Phân tích kỹ câu hỏi

Qua từ khóa “ Describe … ”, hoàn toàn có thể xác lập đây là câu hỏi thuộc nhóm nhu yếu đưa ra miêu tả. Đối tượng được nhắc tới ở đây là “ your favourite television programme ” .

Bước 2: Trả lời câu hỏi

 • Diễn đạt lại câu hỏi và đưa ra miêu tả tổng quát : My all-time favourite programme called MasterChef is both informative and exciting .
 • Ý tưởng diễn giải 1 : This show helps to improve my knowledge about a wide range of cuisines around the globe .
 • Giải thích / Ví dụ : For example, I’ve learned that Thailand food is quite spicy while risotto is a typical Italian dish .
 • Ý tưởng diễn giải 2: In addition, I find every single episode of this programme really exciting.

 • Giải thích / Ví dụ : When the candidates compete against each other under intense pressure, I always feel a thrill of excitement and cannot stay still .

Kết luận

Với trách nhiệm vấn đáp 3 câu hỏi cho sẵn, người học cần chú ý quan tâm trau dồi và cải tổ nhiều nhất hoàn toàn có thể những yếu tố không riêng gì về ngôn từ mà còn về phản xạ nghiên cứu và phân tích, sắp xếp thông tin để hoàn thành xong tốt dạng Respond to questions trong TOEIC Speaking. Tác giả kỳ vọng, qua bài viết trên, người học đã nắm được những điểm kiến thức và kỹ năng thiết yếu cũng như hướng giải quyết và xử lý câu hỏi nhanh gọn và hiệu suất cao. Trong bài viết tiếp theo của series, dạng câu hỏi “ Respond to questions using information provided ” sẽ được nghiên cứu và phân tích .

Thảo Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *