Đề viết TOPIK 쓰기 câu 52 kèm đáp án

Câu 52 trong bài thi TOPIK nằm ở phần Viết 쓰기, sau môn Nghe 듣기 nhé những bạn. Luyện 8 đề sau đây là cũng đi thi được ổn ổn rồi đó. Vì 8 đề này là đề chính thức mà Viện giáo dục công bố đó .Câu 52 trong bài thi TOPIK nằm ở phần Viết 쓰기, sau môn Nghe 듣기 nhé những bạn. Luyện 8 đề sau đây là cũng đi thi được ổn ổn rồi đó. Vì 8 đề này là đề chính thức mà Viện giáo dục công bố đó .
Các bạn cùng check lần lượt từng kì thi và hãy thử tự làm trước khi xem đáp án nhé .

Mình đã có bài giới thiệu Tổng quan môn Viết TOPIK cùng cách làm ở onthitopik.com rồi, các bạn có thể tìm đọc trước nếu như chưa luyện thi TOPIK hay giải đề TOPIK bai giờ nhé.

Đặc biệt, với câu 51 này thì bạn hay bị sai 3 lỗi cơ bản khi viết câu 52 lắm, nên nhớ xem kĩ trước khi bắt đầu thử làm nhé.

À quên, youtube huongiu của mình đã có chia sẻ các video chữa bài mẫu topik câu 52 rồi đấy, ai không biết viết câu 52 TOPIK thì chắc chắn cần xem nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn viết câu 52 theo đúng chuẩn của Viện giáo dục, lấy 10 điểm

Nếu những bạn đã theo đủ hướng dẫn ở trên rồi thì khởi đầu thử làm những đề sau nha .

Một lần nữa, đừng xem đáp án vội, hãy tự làm đã rồi hãy so nha~~~ (Đáp án ở dưới cùng nhé, để các bạn đỡ bị spoil :)))

TOPIK 35 câu 52

TOPIK 36 câu 52

TOPIK 37 câu 52

TOPIK 41 câu 52

TOPIK 47 câu 52

TOPIK 52 câu 52

TOPIK 60 câu 52

TOPIK 64 câu 52

ĐÁP ÁN 8 đề viết câu 52 lần lượt như sau nha

Đề Viết câu 52Đáp án chính thức câu 52 TOPIK 쓰기Kỳ thi TOPIK 35(ᄀ) 퍼즐 조각이 제 자리에 놓이지 않으면 그림은 완성되지 않는다
(ᄂ) 비로소 사회가 하나로 돌아가기 때문이다Kỳ thi TOPIK 36(ᄀ) 가난한 사람이 부자가 되기도 한다
부자가 되기도 한다
(ᄂ) 기회가 와도 그 기회를 잘 이용하지 못한다
찾아온 기회를 놓치는 사람들이 많다
기회가 찾아오면 활용하지 못하는 사람들이 많다Kỳ thi TOPIK 37(ㄱ) 하나는 아무리 어려워도 절대 포기하지 않는 것이다
하나는 가능하다는 믿음을 가지고 긍정적인 결과를 기대하는 것이다
(ㄴ) 부정적으로 생각하면 좋은 결과를 얻기 어렵다
부정적인 생각을 하면 좋은 결과를 얻을 확률이 낮다Kỳ thi TOPIK 41(ᄀ) 머리는 저녁에 감는 것이 좋다
(ᄂ) 자기 전에 머리를 말리고 자야 한다Kỳ thi TOPIK 47(ㄱ) 손을 씻어야 한다
(ㄴ) 비누를 사용하라고 한다
비누로 씻으라고 한다Kỳ thi TOPIK 52(ㄱ) 감정이 표정에 영향을 주기 때문이다
(ㄴ) 밝은 표정을 짓는/하는
표정을 밝게 짓는/하는Kỳ thi TOPIK 60(ㄴ) 들려주는 것은 아니다
사용하는 것은 아니다
(ㄴ) 느끼도록 한다
느끼게 한다Kỳ thi TOPIK 64(ㄱ) 모습을 보는 것이다
(ㄴ) 지나야 알 수 있다
지난 후에야 알 수 있다Hệ thống bài giải chi tiết và chữa viết câu 52 đã update ở youtube huongiu. Các bạn vào youtube để tìm từng video nhé. Ví dụ: chữa câu 52 topik 35 huongiu….

Xem thử video chữa bài ở đây:

Các bạn làm có giống đáp án chính thức của Viện giáo dục không nhỉ ? ? ? Nếu không thì đừng lo, do tại hoàn toàn có thể đáp án của bạn cũng đúng nhưng không được kể ra ở đáp án chính thức thôi. Hoặc hoàn toàn có thể đáp án của bạn chưa xuất sắc nên chỉ được từ 2 đến 4 điểm ví dụ điển hình .

Bạn hãy xem Tiêu chí chấm điểm câu 52 của Viện giáo dục ở onthitopik.com nhé.

Chúc những bạn học tốt nha !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *