Đề viết TOPIK 쓰기 câu 51 kèm đáp án

Câu 51 trong bài thi TOPIK nằm ở phần Viết 쓰기, sau môn Nghe 듣기 nhé những bạn. Luyện 8 đề sau đây là cũng đi thi được ổn ổn rồi đó. Vì 8 đề này là đề chính thức mà Viện giáo dục công bố đó .Câu 51 trong bài thi TOPIK nằm ở phần Viết 쓰기, sau môn Nghe 듣기 nhé những bạn. Luyện 8 đề sau đây là cũng đi thi được ổn ổn rồi đó. Vì 8 đề này là đề chính thức mà Viện giáo dục công bố đó .
Các bạn cùng check lần lượt từng kì thi và hãy thử tự làm trước khi xem đáp án nhé .

Mình đã có bài giới thiệu Tổng quan môn Viết TOPIK cùng cách làm ở onthitopik.com rồi, các bạn có thể tìm đọc trước nếu như chưa luyện thi TOPIK hay giải đề TOPIK bai giờ nhé.

Đặc biệt, với câu 51 này thì bạn hay bị sai 3 lỗi cơ bản khi viết câu 51 lắm, nên nhớ xem kĩ trước khi bắt đầu thử làm nhé.

À quên, youtube huongiu của mình đã có chia sẻ các mẫu câu hay gặp trong bài thi Viết TOPIK 51번 rồi đấy, ai không biết viết câu 51 TOPIK thì chắc chắn cần xem nhé.

Nếu những bạn đã theo đủ hướng dẫn ở trên rồi thì mở màn thử làm những đề sau nha .

Một lần nữa, đừng xem đáp án vội, hãy tự làm đã rồi hãy so nha~~~ (Đáp án ở dưới cùng nhé, để các bạn đỡ bị spoil :)))

ĐÁP ÁN 8 đề viết câu 51 lần lượt như sau nha

Đề Viết câu 51

Đáp án chính thức câu 51 TOPIK 쓰기Kỳ thi TOPIK 35(ᄀ) 그동안 사용했던 제 물건들을 정리하려고 합니다
(ᄂ) 그러니까 물건이 필요하신 분들은 금요일 전까지 연락해 주시기 바랍니다Kỳ thi TOPIK 36(ᄀ) 금요일에 뵙기 어려울 거 같습니다.
금요일에 다른 일이 생겼습니다.
금요일에 사정이 생겨서 찾아뵙기가 어려울 거 같습니다.
(ᄂ) 언제 시간이 괜찮으십니까?
언제 시간이 되십니까?
괜찮으신 시간을 말씀해 주시겠습니까?
혹시 다음 주 금요일에 뵈러 가도 되겠습니까?Kỳ thi TOPIK 37(ㄱ) 새로 신입 회원을 모집하려고/뽑으려고 합니다
(ㄴ) 태권도를 처음 배우십니까/태권도가 처음이십니까/태권도를 잘 모르십니까Kỳ thi TOPIK 41(ᄀ) 제가 선생님을 집으로 초대하고 싶습니다
(ᄂ) 오후에는/언제든지 다 괜찮습니다Kỳ thi TOPIK 47(ㄱ) 빌려 줘서/빌려 주셔서
(ㄴ) 돌려주면/돌려 드리면 됩니다/되겠습니다Kỳ thi TOPIK 52(ㄱ) 카메라를 주문했습니다/카메라를 구입했습니다/카메라를 샀습니다
(ㄴ) 카메라를 받아 주실 수 있으십니까Kỳ thi TOPIK 60(ㄴ) 필요하다고 합니다/있어야 한다고 합니다
(ㄴ) 어떻게 해야 합니까/어떻게 해야 됩니까Kỳ thi TOPIK 64(ㄱ) 하러 갑니다
(ㄴ) 들면/들었으면 좋겠습니다Hệ thống bài giải chi tiết và chữa viết câu 51 đã update ở youtube huongiu. Các bạn vào youtube để tìm từng video nhé. Ví dụ: chữa câu 51 topik 35 huongiu….
Hệ thống video chữa câu 51 trên youtube huongiu !

Các bạn làm có giống đáp án chính thức của Viện giáo dục không nhỉ??? Nếu không thì đừng lo, bởi vì có thể đáp án của bạn cũng đúng nhưng không được kể ra ở đáp án chính thức thôi. Hoặc có thể đáp án của bạn chưa xuất sắc nên chỉ được từ 2 đến 4 điểm chẳng hạn.

Bạn hãy xem Tiêu chí chấm điểm câu 51 của Viện giáo dục ở onthitopik.com nhé.

Chúc những bạn học tốt nha !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *