Chữa câu 53 쓰기 TOPIK 52 (kèm công thức)

Bài viết này mình sẽ chữa bài mẫu câu 53 TOPIK II 쓰기 theo đáp án chính thức của Viện giáo dục nhé. Cùng xem mẫu công thức biểu đồ hay gặp tại đây !

Nếu bạn đang ôn thi TOPIK thì chắc hẳn sẽ rất lo lắng ở phần Viết 쓰기 đúng không? Câu 53 쓰기 các bạn sẽ phải phân tích một biểu đồ bằng tiếng Hàn, với độ dài từ 200~300 chữa. Với các bạn chưa ôn thi TOPIK hay luyện thi TOPIK bao giờ thì thực sự sẽ không biết viết từ đâu, viết như thế nào?

Đầu tiên, các bạn hãy học thuộc các công thức viết biểu đồ TOPIK 쓰기 câu 53 tại website onthitopik.com nhé. Sau đó, các bạn hãy thực hành tập viết theo các bài mẫu. Để đạt điểm cao thì bạn nên luyện các bài đã có đáp án chính thức từ Viện giáo dục, bởi nó sẽ chuẩn 99,9%.

Ví dụ như bài TOPIK 52 쓰기 câu 53 dưới đây, các bạn cùng xem đáp án và phân tích cấu trúc nhé.

Đề bài

Đáp án chính thức

      결혼 문화연구소에서  20대 이상 성인남녀 3,000명을 대상으로 ‘아이를 꼭 낳아야 하는가’ 에 대해 조사하였다. 그 결과  ‘그렇다’ 라고 응답한 남자는  80%, 여자는 67%였고, ‘아니다’ 라고 응답한 남자는20%, 여자는 33%였다. 이들이 ‘아니다’ 라고 응답한 이유에 대해 남자는 양육비가 부담스러워서, 여자는 자유로운 생활을 원해서라고 응답한 경우가 가장 많았다. 이어 남자는 자유로운 생활을원해서, 여자는 직장 생활을 유지하고 싶어서라고 응답하였다.

Dịch đáp án

결혼 문화연구소에서  20대 이상 성인남녀 3,000명을 대상으로 ‘아이를 꼭 낳아야
하는가’ 에 대해 조사하였다.Viện nghiên cứu văn hóa kết hôn đã tiến hành điều tra hỏi về việc “có nhất thiết phải sinh con không” với đối tượng 3000 nam và nữ trưởng thành trên 20 tuổi.그 결과  ‘그렇다’라고  응답한 남자는  80%, 여자는 67%였고, ‘아니다’라고
응답한 남자는20%, 여자는 33%였다.Theo kết quả, nam giới trả lời “có cần thiết” chiếm 80%, và nữ chiếm 67%, nam giới trả lời là “không cần thiết” chiếm 20% và nữ là 33%.이들이 ‘아니다’ 라고 응답한 이유에 대해 남자는 양육비가 부담스러워서, 여자는 자유로운 생활을 원해서라고 응답한 경우가 가장
많았다.Về lí do trả lời “ không cần thiết” thì câu trả lời nhiều nhất ở nam giới là do gánh nặng về chi phí nuôi dạy con cái, và ở nữ giới là muốn sống cuộc sống tự do.이어 남자는 자유로운 생활을원해서, 여자는 직장 생활을 유지하고 싶어서라고 응답하였다.  Tiếp đó, nam giới trả lời là muốn cuộc sống tự do, và nữ giới thì muốn duy trì cuộc sống công sở.

Phân tích cấu trúc

N에서 N1을 / 를 대상으로 N2에 대해 조사하였다 .N đã thực hiện điều tra về N2 với đối tượng là N1그 결과 

‘…’라고  응답한 남자는

  …%, 여자는 …%였고, ‘ … ’ 라고 응답한 남자는 …%, 여자는 …%였다.Theo kết quả, nam giới trả lời “…” chiếm …%, và nữ chiếm …%, nam giới trả lời là “…” chiếm …% và nữ là …%.이들이 ‘ … ’ 라고 응답한 이유에 대해 남자는 아 / 어서, 여자는 아 / 어서

라고 응답한 경우가 가장
많았다.

Về lí do trả lời “…” thì câu trả lời nhiều nhất ở nam giới là vì …, và ở nữ giới là vì …이어 남자는 아 / 어서, 여자는 아 / 어서

라고 응답하였다.  

Tiếp đó, nam giới trả lời là vì…, và nữ giới là vì…

Bài viết mẫu

Các bạn xem thêm bài giảng video chi tiết ở youtube huongiu nhé (lên youtube gõ tìm huongiu câu 53)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.