[GIẢI ĐỀ THI TOPIK] TOPIK II LẦN 64 듣기 dịch chi tiết & đáp án kèm list từ vựng câu 1~50

[GIẢI ĐỀ THI TOPIK] TOPIK II LẦN 64 듣기 dịch chi tiết & đáp án kèm list từ vựng câu 1~50

#topikvlog#토픽64회듣기#topik64
– List 305 từ vựng trong bài nghe câu 1~50
https://bit.ly/39UWrTB
– Link tải đề thi lần 64 ở đây:
TOPIK II: http://bit.ly/2wdMvGB
TOPIK I: http://bit.ly/2Tr6WYW
Đáp án như sau:
1② 2① 3③ 4③ 5④ 6② 7④ 8④ 9③ 10② 11① 12② 13③ 14① 15③ 16③ 17① 18② 19① 20② 21③ 22④ 23① 24① 25② 26③ 27④ 28② 29④ 30③ 31② 32④ 33③ 34④ 35① 36① 37② 38④ 39③ 40① 41② 42④ 43④ 44② 45③ 46① 47② 48④ 49① 50①

1) 5 đề nghe New TOPIK II
Đề số 1: https://youtu.be/1xB2WW91K18
Đề số 2: https://youtu.be/ZkRgOhh7N_E
Đề số 3: https://youtu.be/O_nPo2Qe3GE
Đề số 4: https://youtu.be/rKNRWqWIwfk
Đề số 5: https://youtu.be/d_asyVuzo7w

2) Đề thi và hướng dẫn làm bài thi Nghe Perfect TOPIK II
Câu 1-30: https://youtu.be/LuZSb2MDvQk
Câu 31-50: https://youtu.be/leFLn4XgG9Q
Đề số 1: https://youtu.be/X6t8tLqHYyA
Đề số 2: https://youtu.be/OkfzN9_Gugw

3) Tổng hợp các đề thi TOPIK II
Đề thi lần 35: https://youtu.be/58iVfKwj0pI
Đề thi lần 36: https://youtu.be/TkPsNlkgXhE
Đề thi lần 37: https://youtu.be/NDUP_40jEkk
Đề thi lần 41: https://youtu.be/-zfbTEiynRs
Đề thi lần 47: https://youtu.be/L5v_92NBzEw
Đề thi lần 52: https://youtu.be/4o_bG8P_5j0
Đề thi lần 60: https://youtu.be/YAURRybNI2A
Đề thi lần 64:https://youtu.be/8vGLgLRgNic

4) Nghe Topik cấp 3,4급
Đề số 1: https://youtu.be/ONxnDGkb3pA
Đề số 2: https://youtu.be/6XvHwRu7o7k
Đề số 3: https://youtu.be/pVzfaF4s6I0
Đề số 4: https://youtu.be/-7px0hRbuqs
Đề số 5: https://youtu.be/HiuU9S3NXZM
Đề số 6: https://youtu.be/lKuThPeGbf0
Đề số 7: https://youtu.be/m9seW2g9WN4

5) HOT TOPIK II 듣기
Đề số 1 : https://youtu.be/rJoxVaZLKBM
Đề số 2 : https://youtu.be/6d52sK5NNQw
Đề số 3 : https://youtu.be/iXkTlFbcCxM
Đề số 4 : https://youtu.be/dy8LZd_1uo8
Đề số 5 : https://youtu.be/H5oF_GYOYzA

6)Luyện Nghe – Nói Tiếng Hàn
제 1 과 : 한국어 공부 – 대학 생활 – 직업 선댁
Bài 1: Học Tiếng Hàn – Cuộc sống sinh viên – Lựa chọn nghề nghiệp

제 2 과 : 이사와 집들이 – 여행 계획 세우다 – 물건 서기와 재활용 방법
Bài 2: Chuyển nhà và tiệc tân gia – Lên kế hoạch du lịch – Mua đồ dùng và cách tái sử dụng

제 3 과 : 여가 활동 – 스트레스 해소법 – 진정한 우정 – 전자재품 고장 및 사용법
Bài 3: Hoạt động vui chơi giải trí – Phương pháp giải tỏa căng thẳng
– Tình bạn chân chính – Thiết bị điện tử hỏng và cách sử dụng

제 4 과 : 칭찬하기- 음악의 효과,맞벌이와 가사분담 – 효도의 가치와 중요성
Bài 4: Khen ngợi,Hiệu quả của âm nhạc,Vợ chồng cùng đi làm và phân chia việc nhà – Giá trị và tầm quan trọng của sự hiếu thảo

제 5 과 : 한국의 결혼 풍습 – 도전 정신 – 애완동물
Bài 5: Phong tục kết hôn của Hàn Quốc,Tinh thần thử thách,Vật nuôi

제 6 과 : 봉사활동의 가치 – 한구의 문화 – 제주도 여행
Bài 6: Giá trị của hoạt động tình nguyện,Văn hóa hàn quốc,Du lịch đảo Jeju
https://youtu.be/El3dCpHZ62
제 7 과 : 직업 – 금지
Bài 7: Nghề nghiệp,Điều cấm kỵ

제 8 과 : 길거리 음식 – 집 구하다 – 광고
Bài 8: Ẩm thực đường phố ,Tìm nhà,Quảng cáo: https://youtu.be/6JlqvLPtOVA
제 9 과 : 김치 – 언어 사용 – 카드 사용
Bài 9: Kim chi, Sử dụng ngôn ngữ,Sử dụng
thẻ

Bài 10: Vấn đề môi trường – Sự hiếu thảo

từ vựng topik, tiếng hàn, 30 ngày, từ vựng topik2, luyện thi topik2, từ vựng topik 2, topik 30 ngày, 30 day, học tiếng hàn, ôn topik 1, ôn topik 2, từ vựng topik i, luyện thi topik i, từ vựng luyện thi topik i, ôn thi topik tiếng hàn, hoc tieng han, tieng han, học tiếng hàn trực tuyến, hoc tieng han trực tuyến, on thi topik, luyen thi topik, tu vung topik, danh tu tieng han, danh từ tiếng hàn, từ vựng topik 2 trong 30 ngày, từ vựng topik 1, từ vựng tiếng hàn cơ bản, topik ii, topik, 한국어문형, 한국어문법, 쓰기, korea, giải đề topik, 61 회토픽, luyện viết topik 2, topik 2 쓰기, hoc tieng han, topik ii 쓰기, câu 51, viết topik, luyện viết tiếng hàn tầm trung, học tiếng hàn, ôn thi topik, tiếng, topik ii, luyện thi topik, tiếng hàn, topik 2,57 회토픽, viết topik2, chữa đề thi viết topik, luyện viết tiếng hàn, luyện thi topik 2, ôn thi topik 2 tiếng hàn, ôn thi topik 2, câu 51 topik, câu 51 topik 2, mấu câu 53 topik, topik câu 51, topik 51 쓰기, topik viết câu 51, topik 64 nghe, listening 64 듣기

[GIẢI ĐỀ THI TOPIK] TOPIK II LẦN 64 듣기 dịch chi tiết & đáp án kèm list từ vựng câu 1~50

Nguồn : https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.