Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Anh

Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Anh

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc tiếng Anh là bài viết tổng hợp tất những những đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông vương quốc chính thức môn tiếng Anh của bộ giáo dục và đạo tạo những năm vừa mới qua để những bạn học viên hoàn toàn có thể tra cứu .

idea 3

Tiếng Anh là một ngôn từ German Tây, được nói từ thời sơ kỳ Trung cổ tại Anh và nay là lingua franca toàn thế giới. Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh ( mà chính từ “ Angle ” lại đến từ bán đảo Anglia ( Angeln ) bên biển Balt ). Tiếng Anh san sẻ 1 số ít đặc thù với tiếng Hà Lan, tiếng Đức, và tiếng Thụy Điển. Những đặc thù này cho thấy chúng xuất phát từ cùng một ngôn từ tổ tiên. Một vài điểm chung của những ngôn từ German là việc sử dụng modal verb, sự phân động từ thành lớp mạnh và yếu, và những luật đổi khác phụ âm, gọi là luật Grimm và luật Verner. Với sự vững mạnh của việc xâm lăng những thuộc địa, Đế quốc Anh đã lan rộng tiếng Anh lên hầu khắp những thuộc địa và vùng thống trị. Thương mại, khoa học và kỹ thuật, ngoại giao, thẩm mỹ và nghệ thuật, và giáo dục đều. Tiếng Anh cũng trở thành ngôn từ tiếp xúc toàn thế giới. Do nước Anh lập nên nhiều thuộc địa, những thuộc địa này lại giành độc lập và tăng trưởng cách nói và viết tiếng Anh riêng. Tiếng Anh hiện hữu ở Bắc Mỹ, Ấn Độ, một phần châu Phi, Australasia, và nhiều vùng khác. Thời hậu thuộc địa, những vương quốc mới với nhiều ngôn từ địa phương thường chọn tiếng Anh làm ngôn từ chính thức để tránh việc một ngôn từ địa phương đứng trên những ngôn từ khác .

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi chính thức trung học phổ thông vương quốc 2017 – 2018 tiếng anh

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi chính thức trung học phổ thông vương quốc năm nay – 2017 tiếng anh

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2016

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi chính thức trung học phổ thông vương quốc năm ngoái – năm nay tiếng anh

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 194
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 362
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 425
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 582
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 796
+ Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm trước – năm ngoái mã đề 931

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2014

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 182
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 296
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 371
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 758
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 864
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013 – năm trước mã đề 935

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2013

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 246
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 362
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 529
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 635
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 796
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012 – 2013 mã đề 913
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 138
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 357
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 468
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 729
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 842
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012 – 2013 mã đề 951

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2012

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 495
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 516
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 647
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 738
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 829
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011 – 2012 mã đề 936
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 197
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 368
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 429
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 572
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 641
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011 – 2012 mã đề 815

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2011

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 146
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 381
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 485
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 639
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 718
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2010 – 2011 mã đề 937
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 283
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 392
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 527
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 746
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 815
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2010 – 2011 mã đề 948

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2010

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 153 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 164 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 251 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 279 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 380 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 396 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 481 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 524 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 653 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 749 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 829 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 917 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 139 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 241 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 298 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 365 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 384 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 423 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 457 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 516 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 617 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 708 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 842 2009 – 2010
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 925 2009 – 2010

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2009

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 160
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 196
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 205
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 378
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 430
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 486
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 584
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 641
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 709
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 781
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 895
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2008 – 2009 mã đề 975
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 139
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 195
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 246
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 294
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 374
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 418
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 487
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 567
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 641
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 713
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 853
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ chuẩn và nâng cao 2008 – 2009 mã đề 952

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (28/5/2008 -> 30/5/2008)

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 157
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 205
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 287
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 341
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 459
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 570
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 615

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 692

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 723
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 856
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 897
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 1 mã đề 926
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 153
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 236
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 248
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 397
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 465
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 517
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 523
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 659
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 781
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 821
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 854
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 930
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 124
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 190
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 257
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 341
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 376
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 452
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 508
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 591
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 621
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 793
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 857
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 1 mã đề 948

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (18/08/2008 -> 20/08/2008)

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 173
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 185
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 215
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 261
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 319
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 423
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 457
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 582
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 640
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 796
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 804
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007 – 2008 lần 2 mã đề 925
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 130
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 243
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 298
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 369
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 384
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 413
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 452
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 516
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 671
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 735
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 826
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 987
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 103
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 136
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 240
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 325
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 354
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 487
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 498
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 570
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 629
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 742
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 896
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007 – 2008 lần 2 mã đề 918

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007 – Lần 1 (30/5/2007 -> 01/6/2007)

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 147
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 219
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 357
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 496
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 583
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 615
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 709
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 1 mã đề 913
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 173
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 314
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 425
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 513
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 627
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 736
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 815
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 948
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 130
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 241
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 328
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 435
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 587
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 639
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 842
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 1 mã đề 974

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007 – Lần 2 (18/8/2007->20/8/2007)

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 152
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 209
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 327
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 418
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 546
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 705
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 893
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh PB 2006 – 2007 lần 2 mã đề 965
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 105
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 217
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 346
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 429
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 591
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 689
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 765
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 830
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 285
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 367
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 456
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 503
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 629
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 710
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 819
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2006 – 2007 lần 2 mã đề 948

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2006

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2005 – 2006
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2005 – 2006
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2005 – 2006

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2005

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2004 – 2005
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2004 – 2005

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2004

( Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án )
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2003 – 2004
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2003 – 2004

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2003

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2002 – 2003
+ Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2002 – 2003

Phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *