Download Đề luyện thi HSK 4 Tài liệu luyện thi HSK online

Đánh giá post

Luyện thi HSK 4 cấp tốc tại Hà Nội Luyện thi HSK online

Luyện thi HSK 4 theo bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc của thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung cực kỳ xuất sắc của TT tiếng Trung ChineMaster, là bậc thầy về luyện thi HSK cấp tốc bảo vệ đầu ra 100 % với hàng nghìn học viên theo học những lớp luyện thi tiếng Trung HSK mỗi tháng .
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục mở những khóa học luyện thi HSK cấp tốc gồm có những khóa luyện thi HSK 1, khóa luyện thi HSK 2, khóa luyện thi HSK 3, khóa luyện thi HSK 4, khóa luyện thi HSK 5 và khóa luyện thi HSK 6. Không chỉ mở lớp luyện thi HSK cấp tốc tại TT tiếng Trung chuyên luyện thi HSK tại TP. Hà Nội mà thầy Vũ còn liên tục đăng những video bài giảng khóa học luyện thi HSK trực tuyến không lấy phí từ trình độ tiếng Trung HSK 1 đến trình độ tiếng Trung HSK 6 trên kênh youtube Luyện thi HSK .
Các bạn học viên sẽ không ngừng được mài dũa rèn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài thi HSK thực tiễn ở trên lớp mà còn luôn luôn có rất đầy đủ đa dạng và phong phú những đề luyện thi HSK trực tuyến chỉ có duy nhất tại TT tiếng Trung ChineMaster .
Bạn nào chưa có bộ đề luyện thi HSK 4 không lấy phí thì vào link bên dưới download trọn bộ hơn 90 đề thi thử HSK cấp 4 .

Download bộ Đề Luyện thi HSK 1

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H10901
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H10902
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11004
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11331
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11334
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11335
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số HSK 1 Đại cương
>> Tải xuống

Download bộ Đề Luyện thi HSK 2

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H20901
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H20902
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21004
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21331
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21334
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21335
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số HSK 2 Đại cương
>> Tải xuống

Download bộ Đề Luyện thi HSK 3

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31001
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31002
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31004
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31007
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31008
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31327
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31328
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31333
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số HSK 3 Đại cương
>> Tải xuống

Download bộ Đề Luyện thi HSK 4

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41001
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41002
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41008
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41327
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41328
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41333
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số HSK 4 Đại cương
>> Tải xuống

Download bộ Đề Luyện thi HSK 5

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51001
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51002
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51004
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51008
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51327
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51328
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51333
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số HSK 5 Đại cương
>> Tải xuống

Download bộ Đề Luyện thi HSK 6

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61001
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61002
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61003
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61004
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61005
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61006
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61327
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61328
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61329
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61330
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61332
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61333
>> Tải xuống
Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số HSK 6 Đại cương
>> Tải xuống
Trên đây là những tài liệu luyện thi HSK trực tuyến trọn vẹn không tính tiền, những bạn chỉ cần làm hết hàng loạt những đề thi HSK 1, đề thi HSK 2, đề thi HSK 3, đề thi HSK 4, đề thi HSK 5 và đề thi HSK 6 ở trên là bảo vệ thi đậu HSK 100 % mà không cần phải đến luyện thi HSK tại bất kỳ trung tâm tiếng Trung HSK nào hết .
Ngoài những đề luyện thi HSK 4 ở trên, TT tiếng Trung ChineMaster đã triển khai xong xong chương trình khóa học tiếng Trung online không lấy phí học theo giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới trọn bộ toàn tập file PDF MP3. Các bạn vào link bên dưới tải về máy tính xong thì dùng ứng dụng đọc file PDF là hoàn toàn có thể mở những file giáo trình hán ngữ .
Download giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới
Download giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới
Các bạn vào link bên dưới xem hàng loạt nội dung bài giảng của khóa học tiếng Trung online không tính tiền từ cơ bản nhất dành cho người mới khởi đầu học tiếng Trung Quốc hoặc chưa biết gì tiếng Trung .
Khóa học tiếng Trung online không tính tiền cơ bản bài 1

Video Luyện thi HSK cấp tốc trực tuyến

Luyện thi HSK online HSK 1 tài liệu luyện thi HSK cấp tốc

Luyện thi HSK online học tiếng Trung HSK 2 qua video

Luyện thi HSK online HSK 3 thi thử HSK trực tuyến cấp tốc

Luyện thi HSK online HSK 4 đề thi HSK trực tuyến các cấp độ HSK

Luyện thi HSK online HSK 5 đề thi thử HSK online tiếng Trung HSK

Luyện thi HSK online HSK 6 đề thi HSK online miễn phí

Sau khi những bạn làm xong hết phần thi HSK nào thì hãy tự tính điểm thi HSK cho phần thi đó để tự nhìn nhận được trình độ tiếng Trung HSK của những bạn đang ở Lever mấy, từ đó mới tiến hành được giải pháp và kế hoạch hành vi sao cho tương thích nhất với trình độ tiếng Trung hiện tại của bạn. Bạn nào vẫn chưa biết cách tính điểm thi HSK thì xem thật kỹ những video bên dưới của thầy Vũ .

Cách tính điểm thi HSK online

Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 1 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 2 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 3 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 4 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 5 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 6 online

Cách tính điểm thi HSK ở trên rất đơn thuần, những bạn làm theo những gì thầy Vũ hướng dẫn để biết được cách tính điểm thi HSK xem những bạn làm bài thi HSK được bao nhiêu điểm. Chú ý là mỗi phần thi HSK những bạn phải làm được tối thiểu là 60 điểm trở lên mới đạt nhu yếu nhé, dưới 60 điểm coi như rất dễ bị thi trượt HSK đấy .
Bạn nào có thêm những câu hỏi nào vướng mắc vui mắt để lại comment ở ngay bên dưới những video bài giảng của thầy Vũ trên kênh youtube luyện thi HSK trực tuyến. Các tài liệu luyện thi HSK trực tuyến của thầy Vũ gồm có những đề luyện thi HSK trực tuyến được phân loại theo trình độ tiếng Trung HSK 1, trình độ tiếng Trung HSK 2, trình độ tiếng Trung HSK 3, trình độ tiếng Trung HSK 4, trình độ tiếng Trung HSK 5 và trình độ tiếng Trung HSK 6 rất rõ ràng để những bạn hoàn toàn có thể tự lựa chọn ra những bộ đề luyện thi HSK online tương thích nhất với những bạn .

Tài liệu luyện thi HSK online

 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 1
 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 2
 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 3
 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 4
 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 5
 • Tài liệu luyện thi HSK online HSK cấp 6
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 1
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 2
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 3
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 4
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 5
 • Tài liệu luyện thi HSK online giáo trình HSK 6

đề thi hsk 4 có đáp án

 1. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41001
 2. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41002
 3. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41003
 4. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41004
 5. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41005
 6. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41006
 7. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41007
 8. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41008
 9. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41327
 10. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41328
 11. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41329
 12. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41330
 13. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41331
 14. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41332
 15. đề thi hsk 4 có đáp án mã đề thi H41333

Ngoài các đề luyện thi HSK 4 miễn phí ở trên ra, thầy Vũ còn liên tục sản xuất ra các bài giảng học từ vựng HSK 4 được phân chia theo từng part để các bạn dễ học nhất.

1200 từ vựng HSK 4

 • 1200 từ vựng HSK 4 part 1
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 2
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 3
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 4
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 5
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 6
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 7
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 8
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 9
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 10
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 11
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 12
 • 1200 từ vựng HSK 4 part 13

Trên đây là hàng loạt những tài liệu chuyên sử dụng để luyện thi HSK 4 cấp tốc của thầy Nguyễn Minh Vũ, những bạn hoàn toàn có thể đăng comment vào trong Group TIẾNG TRUNG HSK hoặc trong Fanpage Tiếng Trung HSK để được tương hỗ giải đáp vướng mắc trực tuyến không tính tiền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *