IELTS ASIA – BRITISH COUNCIL

Tên *

*

Bạn đang đọc: IELTS ASIA – BRITISH COUNCIL

Tin nhắn *

Hội đồng Anh sẽ gửi thông tin về những hoạt động giải trí, dịch vụ và sự kiện của Hội đồng Anh mà quý khách chăm sóc. Để lựa chọn hình thức nhận thông tin, xin vui mừng ghi lại vào những ô bên dưới :
Việc lựa chọn hình thức nhận thông tin là không bắt buộc và người sử dụng hoàn toàn có thể nhu yếu dừng nhận thông tin bất kỳ khi nào. Chúng tôi sẽ giải quyết và xử lý thông tin cá thể của bạn dựa trên sự đồng ý chấp thuận này .Hội đồng Anh sẽ sử dụng email của người sử dụng cho mục tiêu tiếp thị lại trên những nền tảng sau :
Remarketing options
Google
Facebook

Việc lựa chọn hình thức nhận thông tin là không bắt buộc và quý khách hàng có thể yêu cầu dừng nhận thông tin bất kì lúc nào. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý này.

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin này cho đơn vị chức năng quảng cáo được chỉ định của chúng tôi và sau đó cho Facebook và / hoặc Google cho mục tiêu tiếp thị lại .Hội đồng Anh muốn sử dụng thông tin bạn đã phân phối cho mục tiêu nghiên cứu và điều tra thị trường. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã phân phối để gửi cho bạn những tài liệu điều tra và nghiên cứu như bảng câu hỏi hoặc bảng khảo sát .
Research opt-in
Nếu quý khách không muốn tham gia làm khảo sát với chúng tôi, xin vui mừng bỏ dấu chọn trong ô .
Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ tài liệu ở Vương quốc Anh và luật ở những vương quốc khác phân phối những tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý .Bạn có quyền nhu yếu một bản sao của thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn và có quyền nhu yếu chúng tôi sửa bất kể điểm nào không đúng mực trong thông tin đó. Nếu bạn có vướng mắc về cách chúng tôi đã sử dụng thông tin cá thể của bạn, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản trị quyền riêng tư .Để biết thông tin chi tiết cụ thể, vui mắt tìm hiểu thêm phần bảo mật thông tin trên website của chúng tôi, www.britishcouncil.org/privacy hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời hạn bảy năm kể từ thời gian tích lũy .
Accept terms

*

Tôi đã đọc và gật đầu những lao lý và điều kiện kèm theo cũng như chủ trương bảo mật thông tin của Hội đồng Anh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.