Bộ Đề Thi Ioe Lớp 3 Có Đáp Án, Đề Thi Ioe Lớp 3 Cấp Trường 200 Câu

Bộ Đề Thi Ioe Lớp 3 Có Đáp Án, Đề Thi Ioe Lớp 3 Cấp Trường 200 Câu

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Đang xem : đề thi ioe lớp 3
Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể dưới đây :

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2:

1. Alice … …. A cat .
A. you B. he C. she D. has
2. My … .. is Jenny .
A. your B. name C. game D. name ” s
3. Bob : – Hello. My name is Bob. Mary : – … … .., Bob .
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I … .. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand … …, please .
A. down B. up C. in D. on
6. You … … .. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye … … ..
A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening
8. … … to … … you, Nam .
A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she
9. Sit … …., please .
Xem thêm : Chọn Lọc Top 5 Khóa Học Tâm Lý Nhân Sự Và Tổ Chức, Khóa Học Tâm Lý Học Nhân Sự Và Tổ Chức
A. down B. up C. in D. on

10. … … … your name ?
A. What B. What ” s C. How ” s D. Why ” s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL – B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you ?
10. Hi. How _ _ _ you ?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence .

Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. Wh _ t is this ?
2. Lis _ en to me, please .
3. Let ” s sing a s _ ng .
4. St _ nd up !
5. See _ _ _ again 6. Bye. See you late _ .
7. Is this a penc _ l ?
8. This is _ doll .
9. _ ice to meet you .
Xem thêm : Bài Học Từ Sách Hành Trình Về Phương Đông, Tóm Tắt và Review Hành Trình Về Phương Đông
10. No, it is n _ t .

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper

Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

lingocard.vn
(203 lượt)
Lượt tải: 12.140 Lượt xem: 52.308 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link lingocard.vn chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 lingocard.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:

Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn.
Bản quyền © 2021 lingocard.vn. Giữ toàn quyền.Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đề thi

Điều hướng bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.