HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

HSK 5 hầu hết hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung 2 năm trở lên với 2-4 buổi một tuần, nắm được 2500 từ ngữ thường dùng .Thí sinh đạt HSK Lever 5 hoàn toàn có thể đọc báo và tạp chí Trung Quốc, chiêm ngưỡng và thưởng thức những bộ phim và kịch Trung Quốc, và viết một bài phát biểu dài, không thiếu bằng tiếng Trung Quốc .

I. Nội dung thi HSK 5

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu và viết.

Toàn bộ thời hạn thi khoảng chừng 125 phút ( gồm có thời hạn thí sinh điền thông tin cá thể 5 phút )

1. Nghe

Phần 1 : gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba địa thế căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một thắc mắc, trên tờ đề thi phân phối 4 lựa chọn, thí sinh địa thế căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

Phần 2 : gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, địa thế căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung ứng 4 lựa chọn, thí sinh địa thế căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án .

2. Đọc hiểu

Phần 1 : gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng .

Phần 2 : gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi phân phối một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó .

Phần 3 : gồm 20 câu. Trong phần này sẽ đưa ra vài đoạn văn và mỗi đoạn văn sẽ có vài câu hỏi kèm theo, thí sinh cần lựa chọn ra 1 đáp án đúng mực từ 4 đáp án cho trước .

3. Viết

Phần 1 : gồm 8 câu. Mỗi câu cung ứng một vài từ, nhu yếu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

Phần 2 : gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung ứng một vài từ, nhu yếu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng chừng 80 chữ ; câu 2 cung ứng 1 hình ảnh, nhu yếu thí sinh tích hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng chừng 80 chữ .

Kết quả thiKết quả thi HSK ( cấp 5 ) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt .Kết quả HSK có hiệu lực thực thi hiện hành trong vòng 2 năm ( khởi đầu tính từ ngày thi ). Đây là cơ sở chứng tỏ năng lực tiếng Hán của lưu học sinh quốc tế khi vào học những trường Trung Quốc .

II. Từ vựng

Danh sách 1300 từ vựng HSK 5, không trùng lặp với những từ ở Lever dưới. Được liệt kê trong file pdfDOWNLOADBảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới ( Hanban update năm 2012 ) http://www.ranbac.xyz/t677-topic

III. Tài liệu luyện thi

Mỗi bộ đề gồm có 2 file :File pdf : Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểuFile mp3 : File âm thanh cho phần nghe hiểu

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5

新汉语水平考试真题集HSK五级

H51001卷试题 + H51001卷听力材料 + H51001卷答案H51002卷试题 + H51002卷听力材料 + H51002卷答案H51003卷试题 + H51003卷听力材料 + H51003卷答案H51004卷试题 + H51004卷听力材料 + H51004卷答案H51005卷试题 + H51005卷听力材料 + H51005卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5 – 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK五级

H51113卷试题 + H51113卷听力材料 + H51113卷答案H51114卷试题 + H51114卷听力材料 + H51114卷答案H51115卷试题 + H51115卷听力材料 + H51115卷答案H51116卷试题 + H51116卷听力材料 + H51116卷答案H51117卷试题 + H51117卷听力材料 + H51117卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014)

HSK真题集五级

H51221卷试题 + H51221卷听力材料 + H51221卷答案H51222卷试题 + H51222卷听力材料 + H51222卷答案H51223卷试题 + H51223卷听力材料 + H51223卷答案H51224卷试题 + H51224卷听力材料 + H51224卷答案H51225卷试题 + H51225卷听力材料 + H51225卷答案HSK ( 五级 ) 答题卡

Free Download Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) PDF+AUDIO

DOWNLOAD

Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 5

Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới – cấp độ 5

XEM THÊM

BỘ ĐỀ LUYỆN THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ HSK 5 – TUYỂN TẬP ĐỀ THI MẪU

BỘ ĐỀ LUYỆN THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ HSK 5 - TUYỂN TẬP ĐỀ THI MẪU

XEM THÊM

Bạn nên tham gia khóa học không lấy phí này : Giáo trình chuẩn HSK 5 trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *