Tiếng Trung chủ đề trường học

Tiếng Trung về trường học luôn là chủ đề quen thuộc với tất cả chúng ta. Để hoàn toàn có thể tự tin tiếp xúc với bạn hữu thầy cô khi ở trường, những bạn hãy ghi nhớ những từ vựng dưới đây nhé !

1. Các loại trường học

STT

Chữ Hán

Phiên âm

Ý nghĩa

1.
托儿所
/Tuō’érsuǒ/
Trường mầm non (nhà trẻ)

2.
幼儿园
/Yòu’éryuán/
Mẫu giáo

3.
日托所
/Rì tuō suǒ/
Nhà trẻ gửi theo ngày

4.
小学
/Xiǎoxué/
Tiểu học

5.
中学
/Zhōngxué/
Trung học

6.
初中
/Chūzhōng/
Trung học cơ sở, cấp 2

7.
高中
/Gāozhōng/
Cấp ba, trung học phổ thông

8.
大专
/Dàzhuān/
Cao đẳng

9.
学院
/Xuéyuàn/
Học viện

10.
综合性大学
/Zònghé xìng dàxué/
Đại học tổng hợp

11.
研究生院
/Yánjiūshēng yuàn/
Viện nghiên cứu sinh

12.
研究院
/Yán jiù yuàn/
Viện nghiên cứu

13.
高等院校
/Gāoděng yuàn xiào/
Cao đẳng, đại học

14.
重点学校
/Zhòngdiǎn xuéxiào/
Trường trọng điểm

15.
重点中学
/Zhòngdiǎn zhōngxué/
Trường trung học trọng điểm

16.
重点大学
/Zhòngdiǎn dàxué/
Trường đại học trọng điểm

17.
附小
/Fùxiǎo/
Trường chuyên tiểu học

18.
附中
/Fùzhōng/
Trường chuyên trung học

19.
实验学校
/Shíyàn xuéxiào/
Trường thực nghiệm

20.
模范学校
/Mófàn xuéxiào/
Trường mẫu

STT

Chữ Hán

Phiên âm

Ý nghĩa

21.
中专
/Zhōng zhuān/
Trường chung cấp chuyên nghiệp

22.
技校
/Jìxiào/
Trường dạy nghề kỹ thuật

23.
职业学校
/Zhíyè xuéxiào/
Trường dạy nghề

24.
成人学校
/Chéngrén xuéxiào/
Trường dành cho người lớn tuổi

25.
公学校
/Gōng xuéxiào/
Trường công lập

26.
艺术学校
/Yìshù xuéxiào/
Trường nghệ thuật

27.
舞蹈学校
/Wǔdǎo xuéxiào/
Trường múa

28.
师范学校
/Shīfàn xuéxiào/
Trường sư phạm

29.
商业学校
/Shāngyè xuéxiào/
Trường thương nghiệp

30.
私立学校
/Sīlì xuéxiào/
Trường tư thục, trường dân lập

31.
自费学校
/Zìfèi xuéxiào/
Trường tự phí

32.
全日制学校
/Quánrì zhì xuéxiào/
Trường bán trú

33.
业余学校
/Yèyú xuéxiào/
Trường tại chức

34.
函授 学校
/Hánshòu xuéxiào/
Trường hàm thụ

35.
夜校
/Yèxiào/
Trường ban đêm

36.
寄宿学校
/Jìsù xuéxiào/
Trường nội trú

2. Các môn học, ngành học

STT

Chữ Hán

Phiên âm

Ý nghĩa

1.
主课
/Zhǔkè/
Môn chính

2.
副课
/Fù kè/
Môn học tự chọn

3.
选修课
/Xuǎnxiū kè/
Môn học tự chọn

4.
必修课
/Bìxiū kè/
Môn học bắt buộc

5.
重修课
/Chóngxiū kè/
Môn học lại

6.
学分课程
/Xuéfēn kèchéng/
Học phần

7.
代数
/Dàishù/
Đại số

8.
语文
/Yǔwén/
Ngữ văn

9.
英语
/Yīngyǔ/
Tiếng Anh

10.
外语
/Wàiyǔ/
Ngoại ngữ

11.
几何
/Jǐhé/
Hình học

12.
历史
/Lìshǐ/
Lịch sử

13.
地理
/Dìlǐ/
Địa lý

14.
物理
/Wùlǐ/
Vật lý

15.
自然
/Zìrán/
Tự nhiên

16.
音乐
/Yīnyuè/
Âm nhạc

17.
化学
/Huàxué/
Hóa học

18.
体育
/Tǐyù/
Thể dục

19.
政治
/Zhèngzhì/
Chính trị

20.
美术
/Měishù/
Mỹ thuật

21.
图画
/Túhuà/
Đồ họa

22.
生物
/Shēngwù/
Sinh vật

23.
军训课
/Jūnxùn kè/
Môn quân sự

24.
文科
/Wénkē/
Khoa học xã hội

25.
文科
/Wénkē/
Khoa học xã hội

26.
法律学
/Fǎlǜ xué/
Môn pháp luật

27.
人类学
/Rénlèi xué/
Nhân loại học

28.
心理学
/Xīnlǐ xué/
Tâm lý học

29.
考古学
/Kǎogǔ xué/
Khảo cổ học

30.
世界史
/Shìjiè shǐ/
Sử thế giới

31.
世界通史
/Shìjiè tōngshǐ/
Thông sử thế giới

32.
国际关系
/Guójì guānxì/
Quan hệ quốc tế

33.
语言学
/Yǔyán xué/
Ngôn ngữ học

34.
语音学
/Yǔyīn xué/
Ngữ âm học

35.
文学批评
/Wénxué pīpíng/
Phê bình văn học

STT

Chữ Hán

Phiên âm

Ý nghĩa

36.
古代汉语
/Gǔdài hànyǔ/
Hán ngữ cổ đại

37.
修辞学
/Xiūcí xué/
Tu từ học

38.
企业管理
/Qǐyè guǎnlǐ/
Quản lí xí nghiệp

39.
经济学
/Jīngjì xué/
Kinh tế học

40.
马克思主义经济学
/Mǎkèsī zhǔyì jīngjì xué/
Kinh tế học chủ nghĩa Mác

41.
政治经济学
/Zhèngzhì jīngjì xué/
Kinh tế chính trị học

42.
会计学
/Kuàijì xué/
Kế toán

43.
国际金融
/Guójì jīnróng/
Tài chính quốc tế

44.
统计学
/Tǒngjì xué/
Thống kê học

45.
社会学
/Shèhuì xué/
Xã hội học

46.
教育学
/Jiàoyù xué/
Giáo dục học

47.
政治学
/Zhèngzhì xué/
Chính trị học

48.
哲学
/Zhéxué/
Triết học

49.
逻辑学
/Luójí xué/
Lôgic học

50.
马克思主义哲学
/Mǎkèsī zhǔyì zhéxué/
Triết học mác

51.
档案学
/Dǎng’àn xué/
Hồ sơ học

52
美学
/Měixué/
Mỹ học

53
公共关系学
/Gōnggòng guānxì xué/
Khoa học về quan hệ xã hội

54
大众传播学
/Dàzhòng chuánbò xué/
Khoa học truyền thông đại chúng

55.
新闻学
/Xīnwén xué/
Tân văn học (khoa học báo chí)

56.
理科
/Lǐkē/
Khoa học tự niên

57.
自动控制学
/Zìdòng kòngzhì xué/
Tự động học

58.
航空学
/Hángkōng xué/
Khoa học hàng không

59.
宇宙学
/Yǔzhòu xué/
Khoa học vũ trụ

60.
天体学
/Tiāntǐ xué/
Thiên thể học

61.
天文学
/Tiānwénxué/
Thiên văn học

62.
生化学
/Shēnghuàxué/
Khoa học sinh hóa

63.
环境与资源
/Huánjìng yǔ zīyuán/
Sinh vật học tài nguyên

64.
生物学
/ Shēngwù xué /
Môi trường

65.
动物学
/ Dòngwù xué /
Động vật học

66.
植物学
/ Zhíwù xué /
Thực vật học

67.
力学
/ Lìxué/
Lực học

68.
矿物学
/Kuàngwù xué/
Khoáng sản học

69.
电子学
/ Diànzǐ xué/
Điện tử học

70.
冶金学
/ Yějīn xué/
Luyện kim (học)

STT

Chữ Hán

Phiên âm

Ý nghĩa

71.
海洋学
/ Hǎiyáng xué /
Hải dương học

72.
光学
/Guāngxué/
Quang học

73.
气象学
/ Qìxiàng xué/
Khí tượng học

74.
气候学
/ Qìhòu xué /
Khí hậu học

75.
应用数学
/ Yìngyòng shùxué/
Toán học ứng dụng

76.
高等数学
/Gāoděng shùxué/
Toán cao cấp

77.
计算机科学
/Jìsuànjī kēxué/
Khoa học máy tính

78.
物理学
/ Wùlǐ xué/
Vật lí học

79.
声学
/ Shēngxué/
Âm thanh học

80.
电学
/Diànxué/
Điện học

81.
电磁学
/Diàncí xué/
Điện từ học

82.
化学
/ Huàxué/
Hóa học

83.
生物学
/ Shēngwù xué/
Sinh vật học

84.
微生物学
/Wéishēngwù xué/
Vi sinh vật học

85.
细胞学
/Xìbāo xué/
Tế bào học

86.
遗传学
/Yíchuán xué/
Di truyền học

87.
生态学
/Shēngtài xué/
Sinh thái học

88.
生理学
/Shēnglǐ xué/
Sinh lý học

89.
解剖学
/Jiěpōu xué/
Giải phẫu học

90.
免疫学
/Miǎnyì xué/
Miễn dịch học

91.
医学
/Yīxué/
Y học

92.
外科学
/Wài kēxué/
Ngoại khoa

93.
内科学
/Nèikē xué/
Nội khoa

94.
产科学
/Chǎn kēxué/
Sản khoa

95.
牙科
/Yákē/
Nha khoa

96.
营养学
/Yíngyǎngxué/
Dinh dưỡng học

97.
病理学
/Bìng lǐxué/
Bệnh lý học

98.
药物学
/Yàowù xué/
Dược học

99.
工艺学
/Gōngyì xué/
Công nghệ học

100.
机械学
/Jīxiè xué/
Cơ giới học

101.
工程学
/Gōngchéng xué/
Khoa học xây dựng

102.
建筑学
/Jiànzhù xué/
Kiến trúc học

Để hoàn toàn có thể ghi nhớ hết những từ mới trên, những bạn nhớ tiếp tục sử dụng chúng và ghi chép lại cẩn trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *