Những từ vựng chỉ công việc trong tiếng anh mà bạn nên biết

Những từ vựng chỉ công việc trong tiếng anh có thể bạn chưa biết

Những từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp những bạn đã được trình làng trước đó. Nhưng từ vựng chỉ công việc trong tiếng anh lại là một chủ để bao hàm nhỏ hơn của nhóm công việc .
Những từ vựng tiếng Anh về công việc bạn nên biết sau đây là những từ vựng đơn cử về công việc trong quy trình thao tác. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá những từ vựng tiếng Anh này nhé !

Từ vựng chỉ công việc trong tiếng anh

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là một trong những nhóm từ vựng mà người học tiếng Anh nên lựa chọn và ưu tiên học trước và sau theo nhu cầu học và yêu cầu sử dụng.

Nhóm từ vựng tiếng Anh về công việc này sẽ giúp những bạn học tiếng Anh có thêm từ mới tiếng Anh hay và thiết yếu nhất .

Từ vựng tiếng Anh về công việc nên biết 1

– CV ( viết tắt của curriculum vitae ) : sơ yếu lý lịch
– application form / æplɪ ’ keɪʃn fɔ : m / : đơn xin việc
– interview / ’ intəvju : / : phỏng vấn
– job / dʒɔb / : việc làm
– career / kə ’ riə / : nghề nghiệp
– part-time / ´ pa : t ¸ taim / : bán thời hạn
– full-time : toàn thời hạn
– permanent / ’ pə : mənənt / : dài hạn
– temporary / ˈtɛmpəˌrɛri / : trong thời điểm tạm thời
– appointment / ə ’ pɔintmənt / ( for a meeting ) : buổi hẹn gặp
– ad or advert / əd ´ və : t / ( viết tắt của advertisement ) : quảng cáo
– contract / ’ kɔntrækt / : hợp đồng
– notice period : thời hạn thông tin nghỉ việc
– holiday entitlement : chính sách ngày nghỉ được hưởng
– sick pay : tiền lương ngày ốm
– holiday pay : tiền lương ngày nghỉ
– overtime / ´ ouvətaim / : ngoài giờ thao tác
– redundancy / ri’d ʌndənsi / : sự thừa nhân viên cấp dưới
– redundant / ri’d ʌndənt / : bị thừa
– to apply for a job : xin việc21. to hire : thuê
– to fire / ’ faiə / : sa thải
– to get the sack ( colloquial ) : bị sa thải
– salary / ˈsæləri / : lương tháng
– wages / weiʤs / : lương tuần
– pension scheme / pension plan : chính sách lương hưu / kế hoạch lương hưu
– health insurance : bảo hiểm y tế
– company car : xe hơi cơ quan
– working conditions : điều kiện kèm theo thao tác
– qualifications : bằng cấp

– offer of employment: lời mời làm việc

– to accept an offer : nhận lời mời thao tác
– starting date : ngày mở màn
– leaving date : ngày nghỉ việc

Từ vựng tiếng Anh về công việc nên biết 2

– working hours : giờ thao tác
– maternity leave : nghỉ thai sản
– promotion / prə ’ mou ∫ n / : thăng chức
– salary increase : tăng lương
– training scheme : chính sách tập huấn
– part-time education : giảng dạy bán thời hạn
– meeting / ’ mi : tiɳ / : cuộc họp
– travel expenses : ngân sách đi lại
– security / siˈkiuəriti / : bảo mật an ninh
– reception / ri’sep ∫ n / : lễ tân
– health and safety : sức khỏe thể chất và sự bảo đảm an toàn
– director / di’rekt ə / : giám đốc
– owner / ´ ounə / : chủ doanh nghiệp
– manager / ˈmænәdʒər / : người quản trị
– boss / bɔs / : sếp
– colleague / ˈkɒli : g / : đồng nghiệp
– trainee / trei’ni : / : nhân viên cấp dưới tập sự
– timekeeping : theo dõi thời hạn thao tác
– job description : miêu tả công việc
– department / di’p ɑ : tmənt / : phòng ban
– salary advance : tạm ứng lương
– subsidize money : tiền trợ cấp
– liabilities : Công nợ
– resignation : đơn nghỉ việc

Tóm lại

Để học tiếng Anh một cách hiệu suất cao thì chiêu thức và tài liệu tương thích là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy quan tâm theo dõi để có được những nội dung học tiếng Anh tương thích nhất nhé !

cong-viec-trong-tieng-anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *