Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tài chính, ngân hàng

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tài chính, ngân hàng

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành tài chính, ngân hàng

1. 口座 ( こうざ ) : Số thông tin tài khoản2. 金額 ( きんがく ) : Số tiền3. 現金自動預払機 ( げんきんじどうよはらいき ) : ATM ( cây rút tiền tự động hóa )4. 平均所得 ( へい きん しょ とく ) : Thu nhập trung bình5. 残高 ( ざんだか ) : Số dư6. 残高照会 ( ざんだかしょうかい ) : Vấn tin số dư7. 銀行 ( ぎんこう ) : Ngân hàng8. 銀行手数料 : Tiền phí ngân hàng9. 銀行支店 ( ぎんこうしてん ) : Chi nhánh ngân hàng10. 現金 ( げんきん ) : Tiền mặt11. 銭箱 ( ぜにばこ ) : Hộp tiền12. 出納係 ( すいとうかかり ) : Thu ngân13. 安い ( やすい ) : Giá rẻ14. 小切手帳 : Sổ tay kinh tế tài chính15. 小切手 ( こぎって ) : Tấm Sec16. 硬貨 ( こうか ) : Tiền Đồng xu17. 消費税 ( しょうひぜい ) : Tiền thuế tiêu thụ18. 偽札 ( にせさつ ) : Tiền giả19. クレジットカード : Thẻ tín dụng thanh toán20. 通貨 ( つうか ) : Tiền tệ21. 両替 ( りょうがえ ) : Tiền thu đổi ngoại tệ

22. デビットカード: Thẻ ghi nợ

23. 借金 ( しゃっきん ) : Khoản nợ24. 預金 ( よきん ) : Tiền gửi25. 割引 ( わりびき ) : Tiền giảm giá26. 寄付 ( きふ ) : Tặng27. 経済 ( けいざい ) : Nền kinh tế tài chính28. ( 値段が ) 高い, ( ねだんが ) たかい : Đắt đỏ29. 外貨預金 ( がいかよきん ) : Tiền gửi ngoại tệ30. 外国為替 ( がいこくかわせ ) : Tiền ngoại hối31. 銀行から金を借りる ( ぎんこうからきんをかりる ) : Khoản vay tại ngân hàng32. 銀行に多額の預金がある ( ぎんこうにたがくのよきんがある ) : Khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí ở ngân hàng .33. 銀行と取引がある ( ぎんこうととりひきがある ) : Tài khoản ngân hàng34. 銀行との取引をやめる ( ぎんこうとのとりひきをやめる ) : Việc đóng, kết thúc thông tin tài khoản .35. 銀行と取引を開始する ( ぎんこうととりひきをかいしする ) : Mở thông tin tài khoản36. 銀行から100万円おろす ( ぎんこうから 100 まんえんおろうす ) : Rút ra một triệu yên37. 1,000 ドル預金する ( 1000 ドルよきんする ) : Gửi vào một ngàn đô laDu học Nhật Bản ngành kinh tế tài chính ngân hàng ngoài kiến thức và kỹ năng ngôn từ, bạn cần phải có cả kỹ năng và kiến thức trình độ, cộng với quy trình tích góp kinh nghiệm tay nghề .

Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

Để ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật một cách thuận tiện, phương pháp học theo chủ đề là hình thức thông dụng nhất lúc bấy giờ. Ví dụ như chủ đề từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng trên đây những bạn hoàn toàn có thể bao quát được hầu hết kiến thức và kỹ năng và nội dung chính có tương quan. Hoặc bạn hoàn toàn có thể tìm những chủ đề từ vựng tiếng Nhật mà mình yêu thích nhất, sau đó tìm kiếm những từ vựng về nó. Bằng cách này, khi bạn tiếp xúc hoặc viết một chủ đề nào đó bằng tiếng Nhật, bạn sẽ có phong phú từ vựng để sử dụng .

Triển vọng khi đi du học Nhật Bản ngành tài chính – ngân hàng

Ngành tài chính – ngân hàng từ lâu vẫn luôn được đánh giá cao vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của một đất nước. Đồng thời, đây cũng là ngành có độ thăng tiến cao và mức thu nhập ổn định. Chính vì thế, để đi du học Nhật Bản được ngành này tương lai của bạn sẽ rất rộng mở.

Nhật Bản là một Quốc gia có nền kinh tế tài chính số 1 Châu Á Thái Bình Dương và Thế Giới, chính vì vậy. Hơn nữa, nền giáo dục Đại học và sau Đại học ở đây cũng được góp vốn đầu tư rất chuyên nghiệp và bài bản. Do đó, những bạn muốn du học Nhật Bản ngành này, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình những kiến thức và kỹ năng thật tốt .Trên đây là trọn bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kinh tế tài chính, ngân hàng. Luyenthingoaingu.com rất mong những bạn hoàn toàn có thể vận dụng và thực thi việc làm của mình trong tương lai .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.