TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ X

Trong từ điển từ vựng tiếng Anh, X là chữ cái khá hiếm gặp và được sử dụng để bắt đầu rất ít từ và các từ vựng này thường rất khó nhớ. Vậy có tổng cộng bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X và đó là những từ nào? Hãy cùng luyenthingoaingu.com tìm hiểu nhé!

từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X

Có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X ?

 

Hiện tại, có tổng số 21 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X và số lượng từ vựng này hoàn toàn có thể tăng lên khi có những phát kiến hoặc điều tra và nghiên cứu mới .

Các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X chủ yếu là những từ vựng chuyên ngành và khá hiếm gặp trong các hội thoại thường ngày.

21 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X

 

Dưới đây là bảng liệt kê những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X.

Từ vựng

 

Loại từ

 

Nghĩa

 

Xanthippe

N

Người đàn bà lăng loàn

Xanthous

ADJ

Vàng ( chỉ da / tóc )

Xebec

N

Thuyền xebec ( loại thuyền 3 cột buồm của cướp biển )

Xenogamy

N

Sự lai chéo

Xenolith

N

Đá trong khối phun trào từ núi lửa

Xenon

N

Khí xenon

Xenophobe

N

Người bài ngoại

Xenophobia

N

Sự bài ngoại

Xerophilous

ADJ

Chịu hạn ( chỉ thực vật )

Xeranthemum

N

Thực vật là tác dụng của việc thụ phấn chéo hay lai chéo

Xeroderma

N

Bệnh khô da

Xerography

N

Sự sao chụp tĩnh điện

Xerophilous

ADJ

Thích nghi điều kiện kèm theo khô hạn ( thực vật )

Xerophthalmia

N

Bệnh khô mắt

Xerophyte

N

Thực vật chịu hạn

Xerox

N

Máy sao chụp

Xylene

N

Hợp chất hữu cơ

Xylocarp

N

Quả mộc, quả gỗ

Xylograph

N

Bản khắc gỗ

Xylography

N

Thuật khắc gỗ

Xylophone

N

Đàn mộc

Các từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X khá hiếm gặp trong giao tiếp thường ngày vì các từ vựng này chủ yếu là các từ vựng chuyên ngành. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể ghi nhớ và sử dụng những từ vựng này trong các trường hợp cần thiết thì tiếng Anh của các bạn đã được nâng cấp rồi đấy. Đừng thấy những từ này khó viết, khó đọc mà nản chí nhé! Hãy cùng nhau tạo nên khác biệt từ những điều nhỏ nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *