500 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin liên tục được cập nhật và bổ sung những từ vựng mới nhằm đáp ứng được tốc độ phát triển của ngành này. Vì vậy, luyenthingoaingu.com sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ 500 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất dưới đây để giúp bạn có thêm tự tin chinh phục lĩnh vực này.

 

1. Ngành Công nghệ thông tin tiếng Anh là gì?

Ngành Công nghệ thông tin còn được gọi trong tiếng Anh là Information Technology Branch. Thường được viết tắt là ITB là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

2.1. Từ vựngtiếng Anhchuyên ngành Công nghệ thông tin về những thuật toán

 • Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən / : Phép nhân
 • Numeric / nju ( ː ) ˈmɛrɪk / : Số học, thuộc về số học
 • Operation / ɒpəˈreɪʃən / : Thao tác
 • Output / ˈaʊtpʊt / : Ra, đưa ra
 • Perform / pəˈfɔːm / : Tiến hành, thi hành
 • Process / ˈprəʊsɛs / : Xử lý
 • Processor / ˈprəʊsɛsə / : Bộ giải quyết và xử lý
 • Pulse / pʌls / : Xung
 • Register / ˈrɛʤɪstə / : Thanh ghi, ĐK
 • Signal / ˈsɪgnl / : Tín hiệu
 • Solution / səˈluːʃən / : Giải pháp, lời giải
 • Store / stɔː / : Lưu trữ
 • Subtraction / səbˈtrækʃən / : Phép trừ
 • Switch / swɪʧ / : Chuyển
 • Tape : Ghi băng, băng
 • Terminal : Máy trạm
 • Transmit : Truyền
 • Abacus : Bàn tính
 • Allocate : Phân phối
 • Analog : Tương tự
 • Application : Ứng dụng
 • Binary : Nhị phân, thuộc về nhị phân
 • Calculation : Tính toán
 • Command : Ra lệnh, lệnh ( trong máy tính )
 • Dependable : Có thể an toàn và đáng tin cậy được
 • Devise : Phát minh
 • Different : Khác biệt
 • Digital : Số, thuộc về số
 • Etch : Khắc axit
 • Experiment : Tiến hành thí nghiệm, cuộc thí nghiệm
 • Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng
 • Computerize: Tin học hóa
 • Storage: lưu trữ

Ngành Công nghệ thông tin là 1 công việc bắt buộc phải có kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh

 • Figure out : Tính toán, tìm ra
 • Generation : Thế hệ
 • History : Lịch sử
 • Imprint : In, khắc
 • Integrate : Tích hợp
 • Invention : Phát minh
 • Layer : Tầng, lớp
 • Mainframe computer : Máy tính lớn
 • Ability : Khả năng
 • Access : Truy cập ; sự truy vấn
 • Acoustic coupler : Bộ ghép âm
 • Analyst : Nhà nghiên cứu và phân tích
 • Centerpiece : Mảnh TT
 • Channel : Kênh
 • Characteristic : Thuộc tính, nét tính cách
 • Cluster controller : Bộ tinh chỉnh và điều khiển trùm
 • Consist ( of ) : Bao gồm
 • Convert : Chuyển đổi
 • Equipment : Trang thiết bị
 • Multiplexor : Bộ dồn kênh
 • Network : Mạng
 • Peripheral : Ngoại vi
 • Reliability : Sự hoàn toàn có thể an toàn và đáng tin cậy được
 • Single-purpose : Đơn mục tiêu
 • Teleconference : Hội thảo từ xa
 • Multi-task: Đa nhiệm
 • Arithmetic: Số học

 

2.2. Từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin về cấu trúc máy móc

 • Alloy ( n ) : Hợp kim
 • Bubble memory ( n ) : Bộ nhớ bọt
 • Capacity ( n ) : Dung lượng
 • Core memory ( n ) : Bộ nhớ lõi
 • Dominate ( v ) : Thống trị
 • Ferrite ring ( n ) : Vòng nhiễm từ
 • Horizontal ( a, n ) : Ngang, đường ngang
 • Inspiration (n): Sự cảm hứng
 • Intersection ( n ) : Giao điểm
 • Detailed: chi tiết
 • Respective ( a ) : Tương ứng
 • Retain ( v ) : Giữ lại, duy trì
 • Gadget: đồ phụ tùng nhỏ
 • Semiconductor memory ( n ) : Bộ nhớ bán dẫn
 • Unique ( a ) : Duy nhất
 • Vertical ( a, n ) : Dọc ; đường dọc
 • Wire ( n ) : Dây điện
 • Matrix ( n ) : Ma trận
 • Microfilm ( n ) : Vi phim
 • Noticeable ( a ) : Dễ nhận thấy
 • Phenomenon ( n ) : Hiện tượng
 • Position ( n ) : Vị trí
 • Prediction ( n ) : Sự tiên đoán, lời tiên đoán
 • Quality ( n ) : Chất lượng
 • Quantity ( n ) : Số lượng
 • Ribbon ( n ) : Dải băng
 • Set ( n ) : Tập
 • Spin ( v ) : Quay
 • Strike ( v ) : Đánh, đập
 • Superb ( a ) : Tuyệt vời, xuất sắc
 • Supervisor ( n ) : Người giám sát
 • Thermal ( a ) : Nhiệt
 • Train ( n ) : Đoàn tàu, dòng, dãy, chuỗi
 • Translucent ( a ) : Trong mờ
 • Configuration: Cấu hình
 • Implement: công cụ, phương tiện
 • Disk: Đĩa

2.3. Từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin về mạng lưới hệ thống tài liệu

 • Alternative ( n ) : Sự thay thế sửa chữa
 • Apt ( v ) : Có năng lực, có khuynh hướng
 • Beam ( n ) : Chùm
 • Chain ( n ) : Chuỗi
 • Clarify ( v ) : Làm cho trong sáng dễ hiểu
 • Coil ( v, n ) : Cuộn
 • Condense ( v ) : Làm đặc lại, làm gọn lại
 • Describe ( v ) : Mô tả
 • Dimension ( n ) : Hướng
 • Drum ( n ) : Trống
 • Electro sensitive ( a ) : Nhiếm điện
 • Electrostatic ( a ) : Tĩnh điện
 • Expose ( v ) : Phơi bày, phô ra
 • Guarantee ( v, n ) : Cam đoan, bảo vệ
 • Demagnetize (v) Khử từ hóa
 • Intranet: mạng nội bộ
 • Hammer ( n ) : Búa
 • Individual ( a, n ) : Cá nhân, thành viên
 • Inertia ( n ) : Quán tính
 • Irregularity ( n ) : Sự không bình thường, không theo quy tắc
 • Establish ( v ) : Thiết lập
 • Permanent ( a ) : Vĩnh viễn
 • Diverse ( a ) : Nhiều loại
 • Sophisticated ( a ) : Phức tạp
 • Monochromatic ( a ) : Đơn sắc
 • Blink ( v ) : Nhấp nháy
 • Dual-density ( n ) : Dày gấp đôi
 • Shape ( n ) : Hình dạng
 • Curve ( n ) : Đường cong
 • Plotter ( n ) : Thiết bị ghi lại
 • Tactile ( a ) : Thuộc về xúc giác
 • Virtual ( a ) : Ảo
 • Compatible: tương thích
 • Protocol: Giao thức
 • Database: cơ sở dữ liệu
 • Circuit: Mạch
 • Software: phần mềm
 • Hardware: Phần cứng
 • Multi-user: Đa người dùng

2.4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin khác

 • Graphics: đồ họa
 • Employ: thuê ai làm gì
 • Oversee: quan sát
 • Available: dùng được, có hiệu lực
 • Drawback: trở ngại, hạn chế
 • Research: nghiên cứu
 • Enterprise: tập đoàn, công ty
 • Perform: Tiến hành, thi hành
 • Trend: Xu hướng
 • Replace: thay thế
 • Expertise: thành thạo, tinh thông
 • Instruction: chỉ thị, chỉ dẫn

3. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngoài những từ vựng tiếng Anh về Công nghệ thông tin ở trên, luyenthingoaingu.com sẽ ra mắt đến bạn những thuật ngữ trong Công nghệ thông tin thường dùng nhất. Cùng theo dõi nhé !

 • Chief source of information: Nguồn thông tin chính.
 • Operating system (n): hệ điều hành
 • Broad classification: Phân loại tổng quát
 • Union catalog: Mục lục liên hợp.
 • PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 • Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
 • Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm
 • Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau
 • Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
 • Convenience convenience: thuận tiện

Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin

 • FAQ (Frequently Asked Questions): các câu hỏi thường gặp, nó đưa ra những câu hỏi phổ biến nhất mà người dùng thường gặp sau đó có phần giải đáp cho các câu hỏi
 • HTML (HyperText Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web
 • LAN (Local Area Network): Mạng máy tính nội bộ
 • Network Administrator: Người quản trị thiên về phần cứng
 • OSI: Open System Interconnection (mô hình chuẩn OSI)
 • PPP (Point-to-Point Protocol): giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 • RAM (Read-Only Memory): Bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.

4. Top 3 phần mềm dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin online

English Study Pro

 • Link tải phần mềm: https://taimienphi.vn/download-english-study-pro-2134

Dẫn top đầu trong bảng tìm kiếm từ khóa, thì chính là English Study Pro – ứng dụng dịch tiếng Anh chuyên ngành về công nghệ thông tin thông dụng cho rất đầy đủ những kỹ năng và kiến thức. Trong mỗi bài rèn luyện đều được phân chia đều từ nghe, nói đến đọc hoặc viết .
English Study Pro có 4 phần chính đó là : Từ điển, rèn luyện hay bảng tra cứu, công cụ. Nội dung học được phân loại theo đúng những trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Gần đây, ứng dụng dịch tiếng Anh đã được update cùng với hơn 300.000 từ có phát âm và hơn 2 nghìn hình minh họa hoàn toàn có thể mang lại nhiều thuận tiện nhất cho người sử dụng .

Phần mềm từ điển Tflat Offline

 • Link tải phần mềm: https://download.com.vn/tu-dien-anh-viet-viet-anh-for-android-53695

Đây là một trong những ứng dụng top đầu được những kỹ thuật viên IT tin dùng nhất Nước Ta lúc bấy giờ. Phần mềm này tương hỗ người dùng dịch cả Anh – Việt và Việt – Anh .
Ngoài ra, Tflat Offline còn giúp người học hoàn toàn có thể luyện kỹ năng và kiến thức nghe tiếng Anh tùy theo mức độ năng lượng của từng người. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện học được ở bất kỳ đâu ngay cả khi máy tính hoặc điện thoại thông minh không có liên kết Internet. Đây chắc như đinh là cách học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin hiệu suất cao cho mọi người .

Oxford Dictionary, Lingoes

 • Link tải phần mềm: https://download.com.vn/lingoes-5853

Oxford Dictionary chính là bộ từ điển không hề bỏ lỡ khi học tiếng Anh. Phần mềm dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin này giúp bạn hoàn toàn có thể thao tác trên hệ quản lý Windows, bạn hoàn toàn có thể dịch qua lại những ngôn từ Việt – Anh và Anh – Việt. Bạn sẽ được tùy chỉnh trong kho tài liệu của mình với những tính năng thêm như thể : sửa, xóa dữ liệu từ vựng hoặc thao tác chỉnh vận tốc dịch, chỉnh dịch tự động hóa .
Ngoài ứng dụng dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, Oxford Dictionary còn tương hỗ quy đổi qua lại giữa những đơn vị chức năng tính, tương hỗ từ điển trực tuyến, tìm kiếm thông tin internet đơn thuần và hiệu suất cao .
Ngoài 3 ứng dụng kể trên, bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít website từ điển trực tuyến dịch chuyên ngành Công nghệ thông tin như : techterms.com, techopedia.com, webopedia.com, techdictionary.com. Đây là 4 website từ điển đơn thuần, dễ tìm kiếm và lý giải rõ ràng thuật ngữ chuyên ngành .

5. Bài tập từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng của các bạn, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử sức với một vài bài tập nho nhỏ nhé!

Đề bài: Hãy chọn ngữ nghĩa phù hợp với các từ sau:

 1. Database
 2. Database administration system
 3. Hardware
 4. Computer hardware maintenance
 5. Software
 6. Computer software configuration item
 7. Session
 8. Set up
 9. Access
 10. Unauthorized access
 11. Full screen
 12. Syntax

Đáp án

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Phần cứng
 4. Bảo trì phần cứng máy tính
 5. Phần mềm
 6. Mục cấu hình phần mềm máy tính
 7. Phiên
 8. Thiết lập, cài đặt
 9. Truy cập
 10. Truy cập trái phép
 11. Toàn màn hình
 12. Cú pháp

Sở hữu vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin phong phú là chưa đủ. Nếu bạn muốn thành thạo bạn nên tham khảo từ điển tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và kết hợp các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để hoàn thiện hơn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *