TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Chủ đề gia đình là một trong những chủ đề thường gặp nhất trong tiếp xúc, trong những kì thi hay trong việc trình làng về gia đình. Sau đây hãy cùng cùng luyenthingoaingu.com tò mò trọn bộ từ vựng tiếng anh về chủ đề gia đình bạn nhé .

1. Các kiểu gia đình – tiếng Anh chủ đề gia đình

family
Gia đình nói chung

immediate family

Gia đình ruột thịt ( gồm cha mẹ và anh chị em ruột )
nuclear family
Gia đình sơ cấp ( gia đình chỉ có vợ chồng và con cháu )
extended family
Đại gia đình
dysfunctional family
Gia đình bất hòa

2. Từ vựng tiếng Anh những thành viên trong gia đình

2.1 Các thành viên trong gia đình sơ cấp ( nuclear family )

tiếng anh chủ đề gia đình
father
ˈfɑːðə
bố
son
sʌn
Con trai
brother
ˈbrʌðə
Anh trai
husband
ˈhʌzbənd
người chồng
mother
ˈmʌðə
mẹ
daughter
ˈdɔːtə
Con gái
sister
ˈsɪstə
em gái
wife
waɪf
người vợ
tiếng anh chủ đề gia đình

2.2 Các thành viên trong đại gia đình ( Extended Family )

Great-great grandfather
greɪt-greɪt ˈgrændˌfɑːðə
Kỵ
Great grandfather
greɪt ˈgrændˌfɑːðə
Cụ
Grandfather
ˈgrændˌfɑːðə
Ông nội
Grandson
ˈgrænsʌn
Cháu trai
Great grandson
greɪt ˈgrænsʌn
Cháu chắt trai
Great grandmother
greɪt ˈgrænˌmʌðə
Cụ Ngoại
Grandmother
ˈgrænˌmʌðə
Bà ngoại
Granddaughter
ˈgrænˌdɔːtə
Cháu gái nội

tiếng anh trong đại gia đình
uncle
ˈʌŋkl
Chú
aunt
ɑːnt

cousin
ˈkʌzn
anh chị em họ
nephew
ˈnɛvju ( ː )
cháu trai
niece
niːs
cháu gái
father-in-law
ˈfɑːðərɪnlɔː
bố chồng hoặc bố vợ
mother-in-law
ˈmʌðərɪnlɔː
mẹ chồng
son-in-law
ˈsʌnɪnlɔː
con rể
daughter-in-law
ˈdɔːtərɪnlɔː
con dâu
brother-in-law
ˈbrʌðərɪnlɔː
anh rể
sister-in-law
ˈsɪstərɪnlɔː
chị dâu
stepfather
ˈstɛpˌfɑːðə
cha dượng
stepmother
ˈstɛpˌmʌðə
mẹ kế
stepson
ˈstɛpsʌn
con trai riêng
stepdaughter
ˈstɛpˌdɔːtə
con gái riêng
stepsister

ˈstɛpˌsɪstə

chị kế
stepbrother
ˈstɛpˌbrʌðə
anh của mẹ kế

3. Từ vựng tiếng Anh về gia đình nói chung

Generation
ˌʤɛnəˈreɪʃən
Thế hệ
Ancestor
ˈænsɪstə
Tổ tiên
Descendant
dɪˈsɛndənt
Con cháu
Predecessor
ˈpriːdɪsɛsə
Tiền nhiệm
Successor
səkˈsɛsə
Người kế vị
Precede
pri ( ː ) ˈsiːd
Đứng trước
Proceed
prəˈsiːd
Tiến hành
Succession
səkˈsɛʃən
Kế vị
fraternal
frəˈtɜːnl
Hội bạn bè
flesh and blood
flɛʃ ænd blʌd
Máu mủ, ruột thịt
grown-up
ˈgrəʊnʌp
Đã lớn đã trưởng thành
heritage
ˈhɛrɪtɪʤ
Di sản, gia tài thừa kế
half-brother / sister
ˈhɑːfˌbrʌðə / ˈsɪstə
Anh / chị / em cùng cha khác mẹ
identical twin
aɪˈdɛntɪkəl twɪn
Sinh đôi
infant
ˈɪnfənt
Trẻ sơ sinh
inherit ( Verd )
ɪnˈhɛrɪt ( Verd )
Thừa hưởng, thừa kế
matrimony ( Noun )
ˈmætrɪməni ( naʊn )
Hôn nhân, đã kết hôn
Mr.
Mr.
quý ông ( sử dụng cho phái mạnh, không phân biệt đã kết hôn hay chưa
Mrs.
Mrs.
Thương dùng cho phụ nữ còn độc thân
Ms. ~ Miss
Ms. ~ mɪs
Cả hai đều hoàn toàn có thể dùng với những người phụ nữ chưa rõ trạng thái kết hôn hoặc họ không muốn công khai minh bạch
Offspring
ˈɒfsprɪŋ
Con cái

4. Mối quan hệ của gia đình – tiếng anh chủ đề gia đình

Vocabulary
Meaning
Example
Divorced
Ly dị
Jennifer is divorced
Engaged
Đính hôn
Helen is engaged to be married next June. She’s making plans for the wedding .
Married
đã kết hôn
I’ve been married for over 25 years. I consider myself lucky .
Separated
Ly thân
In many countries
Single
Độc thân
He’s a single man living in Thành Phố New York .
Widowed
Góa phụ
Hank became widowed last year. He hasn’t been the same since .
Start / end a relationship with someone
Bắt đầu / kết thúc mối quan hệ với một ai đó
I think we should end our relationship. We’re not happy with each other .

Cám ơn mọi người đã dành thời hạn nghiên cứu và điều tra và tìm hiểu thêm khảo bộ từ vựng trên, nếu mọi người thấy hữu dụng và hoàn toàn có thể vận dụng luôn cho mình, mọi người hoàn toàn có thể share hoặc comment vào bài viết để chúng mình làm thêm những bài viết có ích hơn nữa sau này nhé. Chúc bạn có những tích tắc học tập và điều tra và nghiên cứu hiệu suất cao với chuyền đề từ vựng tiếng anh chủ đề gia đình .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *