Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nhà cửa đầy đủ, cập nhật mới nhất

Hàng ngày khi tiếp xúc với các vật dụng, đồ đạc trong nhà thường xuyên, đã bao giờ bạn thử thách mình bằng việc gọi tên tất cả từ vựng tiếng Anh về nhà cửa không? Nếu bạn còn phải “vò đầu bứt tai” khi nhớ từ vựng ở chủ đề này, chứng tỏ bạn còn thiếu nhiều từ vựng lắm đấy.

Bạn có biết là, ngay từ khi còn học ở bậc tiểu học, chúng ta đã được làm quen với những từ vựng tiếng Anh về nhà cửa không? Nhưng có thể theo thời gian, từ vựng bị “rơi rụng” do chúng ta ít có dịp dùng đến. Vậy nên, hãy cùng luyenthingoaingu.com học ngay những từ vựng tiếng Anh về nhà cửa trong bài tổng hợp dưới đây nhé. luyenthingoaingu.com tổng hợp “tất tần tật” các từ vựng tiếng Anh về nhà cửa một cách hệ thống, việc của bạn là cùng học nào.

 

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa

Từ vựng tiếng Anh về những loại nhà ở

House / haʊs/ nhà

Detached house / dɪˈtæʧt haʊs / nhà khác biệt không chung tường với nhà nào
Semi-detached house / sɛmi-dɪˈtæʧt haʊs / nhà bán khác biệt ( nhà có một bên có chung tường với nhà khác )
Apartment / əˈpɑːtmənt / nhà ở UK usually flat / flæt /
Terraced house / tɛrəst haʊs / một nhà trong một dãy nhà
Cottage / kɒtɪʤ / nhà ở vùng nông thôn
Bungalow / bʌŋgələʊ / nhà gỗ một tầng
Bedsit / ˈbed. sɪt / nhà ở khép kín 1 phòng ( một phòng có đủ giường, bàn, ghế và chỗ nhà bếp nấu )
Villa / vɪlə / biệt thự cao cấp
Timeshare / ˈtaɪm. ʃeər / căn hộ chung cư cao cấp chiếm hữu chung một nhóm người, mỗi người hoàn toàn có thể sử dụng trong một thời hạn / tiến trình nhất định

Từ vựng tiếng Anh về những phòng trong nhà ở

Từ vựng tiếng Anh về các phòng trong nhà ở

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa

Tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa

Bedroom / ˈbɛdru ( ː ) m / phòng ngủ
Living room / ˈlɪvɪŋ ruːm / phòng khách
Bathroom / ˈbɑːθru ( ː ) m / phòng tắm
Hall / hɔːl / phong lớn hoặc đại sảnh trong những thành tháp
Utility room / ju ( ː ) ˈtɪlɪti ruːm / phòng tiện ích ( như phòng tập, phòng xông hơi
Shed / ʃɛd / nhà kho
Loft / lɒft / tầng lửng / gác xép chỉ để cất đồ, không để ở
Attic / ˈætɪk / phòng gác mái
Cellar / sɛlə / hầm chứa, kho chứa dưới hầm, không để ở
Basement / ˈbeɪsmənt / tầng hầm để ở, phòng không có hành lang cửa số dưới hầm
Landing / lændɪŋ / chiếu nghỉ
Porch / pɔːʧ / cổng vòm, mái vòm
Pantry or larder / ˈpæntri ɔː ˈlɑːdə / trạn để thức ăn thời xưa, trước khi có tủ lạnh
Terrace or patio / ˈtɛrəs ɔː ˈpætɪəʊ / mái hiên, sân sau nhà nối ra vườn
Study / stʌdi / phòng học, phòng thao tác
Balcony / bælkəni / ban công
Garage / ˈɡær. ɑːʒ / nhà để xe, gara
Garden / ˈɡɑː. dən / vườn

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng, đồ vật trong nhà

Remote control / rɪˈməʊt kənˈtrəʊl / tinh chỉnh và điều khiển từ xa
Power point / ˈpaʊə pɔɪnt / ổ cắm điện
Plug / plʌg / đầu dây cắm điện
Television / ˈtɛlɪˌvɪʒən / ti vi, vô tuyến truyền hình
Armchair / ˈɑːmˈʧeə / ghế bành
Chair / ʧeə / ghế
Dining table / ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl / bàn ăn
Door / dɔː / cửa ra vào
Door handle / dɔː ˈhændl / tay nắm cửa
Table mat / ˈteɪbl mæt / trải bàn ăn
Wardrobe / ˈwɔːdrəʊb / tủ nhà bếp
Bed / bɛd / giường
Bedside table / ˈbɛdˌsaɪd ˈteɪbl / kệ đầu giường
Mirror / ˈmɪrə / gương
Carpet / ˈkɑːpɪt / thảm
Curtain / ˈkɜːtn / rèm
Drawer / ˈdrɔːə / ngăn kéo
Cupboard / ˈkʌbəd / tủ ( có ngăn ), tủ búp phê
Towel / ˈtaʊəl / khăn lau, khăn tắm
Bookshelf / ˈbʊkʃɛlf / giá sách, kệ sách

Từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong nhà vệ sinh

Bath towel / bɑːθtaʊəl / – khăn tắm
Bath toys : đồ chơi khi tắm ( cho em bé )

Bleach / bliːtʃ / – thuốc tẩy trắng

Broom / bruːm / – chổi

Clothes line / kləʊðz laɪn / – dây phơi quần áo

Clothes pin / kləʊðz pɪn / – cái kẹp để phơi quần áo

comb / kəʊm / cái lược

dirty clothes hamper / ˈdɜː. ti kləʊðz ˈhæm. pəʳ / – giỏ mây đựng quần áo bẩn

dryer / ˈdraɪ. əʳ / – máy sấy khô

dustpan – / ˈdʌst. pæn / – cái hót rác

electric razor : dao cạo râu điện

Facecloth : Khăn mặt

fly swatter / flaɪz ‘ swɔtə / – vỉ ruồi

garbage /ˈgɑː.bɪdʒ/ or trash /træʃ/ – rác

hanger / ˈhæŋ. əʳ / – móc phơi

iron / aɪən / – bàn là

ironing board / ˈaɪə. nɪŋ bɔːd / – bàn để là quần áo

lighter / ˈlaɪ. təʳ / – bật lửa

matchbook / ’ mætʃbʊk / – hộp diêm

Mirror : Gương soi

mop / mɒp / – cây lau nhà

mouthwash / ˈmaʊθwɒʃ / nước súc miệng

razor / ’ reizə / dao cạo râu

scrub brush / skrʌb brʌʃ / – bàn chải giặt

shampoo / ʃæmˈpuː / – dầu gội đầu

sink / sɪŋk / – bồn rửa mặt

soap / səʊp / – xà phòng

sponge / spʌndʒ / – miếng bọt biển

spray bottle / spreɪ ˈbɒt. ļ / – bình xịt

toilet paper : giấy vệ sinh

toothbrush / ˈtuːθ. brʌʃ / – bàn chải đánh răng

towel / ’ tauəl / khăn tắm

trash bag / træʃ bæg / – bao đựng rác

trash can / træʃ kæn / – thùng rác

vacuum cleaner / ˈvæk. juːm ˈkliː. nəʳ / – máy hút bụi

washcloth / ˈwɒʃ. klɒθ / – khăn mặt

washing machine / wɑʃɪŋ məˈʃiːn / : máy giặt

2. Cụm từ Tiếng Anh về chủ đề nhà cửa

Cụm từ Tiếng Anh về trang trí nhà cửa

Decorating / ’ dekəreit / trang trí
Hang / put up wallpaper : treo / dán tường
Throw out / replace the old light fittings : sửa chữa thay thế mới mạng lưới hệ thống ánh sáng ( đèn )
Fit / put up blind or curtains : lắp rèm ( rèm chắn sáng – blinds, rèm thường thì – curtains )
Give something a lick / a coat of paint : sơn tường nhà
Go for a … effect : tạo ra một hiệu ứng hình ảnh có tên …
Put the finishing touches to : triển khai xong phần trang trí cụ thể ở đầu cuối

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa

Cụm từ tiếng Anh khi muốn nói sửa sang

Be handy around the house : cần mẫn thao tác nhà, khiến cho ngôi nhà thật sạch
Build a patio : làm một chiếc sân nhỏ trong nhà
Convert the loft : quy đổi gác xép thành nơi hoàn toàn có thể ở được
Diy : tự làm
Draw up plans : lập kế hoạch
Get planning / building permission : xin giấy phép chính quyền sở tại để sửa nhà
Have an extension : lan rộng ra
Instal central heating / solar panels : lắp mới mạng lưới hệ thống sưởi ấm
Knock down a wall : đập bỏ một bức tường
Knock through from the kitchen : thông tường căn phòng nhà bếp
Put in a conservatory / a fitted kitchen / a new bathroom : xây thêm một phòng phụ / một nhà bếp phụ / một phòng tắm mới .
Renovation : sửa sang
Re-plaster the ceiling : chát lại tường
Rewire the house : lắp mới đường dây điện
Turn the dining room into a spare bedroom : chuyển phòng ăn thành phòng ngủ phụ
Xem thêm : Từ vựng tiếng anh về thành phố

3. Mẫu câu ra mắt Tiếng Anh về chủ đề nhà cửa

In my house, there is / are … – Trong nhà tôi có …
In my house, there are five rooms, one bedroom, one living room, one kitchen, one bathroom and one hall – Trong nhà tôi, có 5 phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng nhà bếp, một phòng tắm và một sảnh .
My house / apartment / flat is located / situated / in + name of a place – Nhà / căn hộ cao cấp của mình ở / tọa lạc / trong + tên khu vực
My apartment is in a very beautiful building in Times City – Căn hộ của mình trong một tòa nhà rất đẹp ở Times City .

My flat is well situated in a small village called Flower village – Nhà tớ nằm gọn trong một ngôi làng nhỏ tên là tọa lạc trong một thị trấn nhỏ tên làng Hoa.

Even though I live in a small house, I look forward to going home at the end of a long day. – Mặc dù sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng mình luôn mong ngóng quay trở lại tổ ấm của mình sau một ngày dài .

Có thể thấy, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa mà luyenthingoaingu.com chia sẻ ở trên đều là những từ rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày trong gia đình. Vì vậy luyenthingoaingu.com tin rằng các bạn sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học tập từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nhà cửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *