✅ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 cập nhật theo chương trình mới nhất

Lớp 5 là một tiến trình rất quan trọng trong quy trình học Tiếng Anh của trẻ, đặc biệt quan trọng về góc nhìn nâng cao vốn từ vựng. Từ vựng, cũng như một chiêu thức, lộ trình học chuyên nghiệp từ chuyên viên, hay từ tư vấn viên sẽ giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, và đạt được hiệu suất cao cao nhất trong quy trình học tập. Hiểu được tầm quan trọng đó, cũng như nhằm mục đích mục tiêu cung ứng nguồn tài liệu tìm hiểu thêm chính thống đáng đáng tin cậy, chúng tôi xin gửi đến những bậc cha mẹ, quý thầy cô, và những em học viên tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới .

Unit 1: What’s your address?

What’s your address?Địa chỉ của bạn là gì?Where are you from ?Bạn đến từ đâu?What’s your village like ?Quê của bạn như thế nào ?Who do you live with ?Bạn sống với ai ?I live with….Tôi sống vớilanehẻm, đường nhỏ.village roadđường làngstreetphốflatcăn hộfirst/ second/…floortầng một/hai/…hometownquê nhàbig and busyto và bận rộnfar and quietxa và yên bìnhlarge and crowdedrộng lớn và đông đúcsmall and beautiful.nhỏ và xinh đẹp
TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1

Unit 2: I always get up early. What about you ?

I always get up early.Tôi luôn luôn dậy sớmI always have a big breakfast.Tôi luôn luôn có một bữa sáng lớnWhat do you do in the morning/afternoon/ evening?Bạn làm gì vào buổi sáng/ chiều/ tối ?How often do you….?Bao lâu bạn….?brush my teethđánh răngdo morning excercisetập thể dụccook dinnernấu bữa tốistudy with partnerhọc bài cùng bạnwatch TVxem TVgo to the libraryđến thư việngo fishingđi câu cáride a bike to schoolđi xe đạp đến trườngusuallythường thườngoftenthườngsometimesthỉnh thoảng

Unit 3: Where did you go on holiday ?

Where did you go on holiday?Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ ?I went on a trip with my familyTôi đã đi nghỉ dưỡng/ đi du lịch với gia đình tôi.What was trip like?Chuyến du lịch như thế nào?How did you get there ?Bạn đến đó bằng cách nàoI went by bus/ car/…Tôi đi bằng xe buýt/ oto/…Ha Long BayVịnh Hạ LongPhu Quoc IslandĐảo Phú QuốcHoi An Ancient TownPhố cổ Hội AnHue Imperial CityCố đô Huế

Unit 4: Did you go to the party?

Did you…..?Bạn đã….. phải không ?How was it ?Nó như thế nào ?I visited my grandparents.Tôi đã đi thăm ông bà tôiWe had a lot of fun.Chúng tôi đã rất vuigo on a picnicđi dã ngoạienjoy the party.thích thú, thưởng thức bữa tiệcjoin the funfairtham gia vào cuộc vuihave a nice food and drink.có thức ăn và đồ uống ngon.play hide and seekchơi chốn tìmchat with friendstán gẫu với bạn bèwatch cartoon.xem phim hoạt hình.
Từ vựng tiếng Anh lớp 5

Unit 5: Where will you be this weekend ?

Where will you be this weekend?Bạn sẽ đi đâu vào cuối tuần này ?What will you do ?Bạn sẽ làm gì ?I have to study.Tôi phải học bài.at homeở nhàin the countrysideở vùng quêon the beach.trên bãi biểnat school.ở trườngby the sea.bên bãi biểnexplore the caveskhám phá những hang độngtake a boat trip around the islands.du ngoạn bằng thuyền quanh các hòn đảobuild sand castles on the beach.xây những lâu đài cát trên bãi biểnswim in the sea.bơi trên biển.

Bài tập ôn tập về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 5

I. Chọn đáp án đúng

1. He tried to join the army but he was … … … … because of his poor health .

a. tried out                                        b. put out
c. turned off                                      d. turned down

2. Where … … … .. all this morning ? It’s nearly midday .

a. were you                                       b. are you
c. have you been                              d. are you being

3. I will do anything but …………..the dishes.
a. wash                                              b. to wash
c. washing                                         d. will wash

4. … … … … … … you mention it, I do remember the accident .

a. if only                                            b. now that
c. no matter                                      d. so that

5. We’re late, I expect the film … … … …. by the time we get to the theatre .

a. have started                                 b. will start
c. will be start                                   d. will have start

6. … … … … … will Mr. Brown be able to regain control of the company .

a. with hard working                   b. in spite of his hard work
c. only if he work hard                d. only with hard work

7. Having been asked to speak at the conference, ………………. .
a. some notes were prepared for Dr. Clark
b. some notes were prepared by Dr. Clark
c. Dr. Clark prepared some notes
d. the members were pleased to hear Dr. Clark

8. I remember … … … .. him say the grass needed … … … …. .

a. hearing/cutting                             b. hearing/ to cut
c. to hear/ to be cut                          d. to hear/ cutting
9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

a. would give/ to repair                   b. gave / to repair
c. had given/ to be repair                d. had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere … … … .. get his arm out .

a. nor could be                                 b. nor he could
c. neither he could                           d. either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he … … … …. the blow .

a. would feel                                    b. had been feeling
c. had left                                        d. would have left

12. The construction of the new road is … … … … .. winning the tư vấn of local residents .

a. thanks to                                      b. reliant on
c. dependent on                               d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never … … … … .. to violence .

a. resolve                                         b. resource
c. exert                                             d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army.
a. enlist                                            b. enroll
c. register                                         d. Sign

15. … … … … … … a fire, khách sạn guests are asked to remain calm .

a. as a result of                                  b. in the event of
c. by reason of                                   d. in the time of
16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

a. remains                                        b. results
c. remnants                                      d. Relics

17. I will keep you application … … … … .. file for the time being .

a. in                                                   b. with
c. on                                                  d. at

18. She … … … … …. wanted a house overlooking the sea .

a. particularly                                   b. strongly
c. essentially                                    d. Extremely

19. For centuries Rome was the … … … … … power in the Mediterranean .

a. utmost                                          b. superlative
c. overruling                                     d. supreme

20. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the … … …. of the clock .

a. hands                                            b. pointers
c. arms                                              d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to your request, how do you think the other students would feel?
a. would                                            b. am
c. were                                              d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth.
a. annoyance                                    b. offence
c. resentment                                    d. irritation

23. His failure………..great disappointed to his parents.
a. forced                                            b. made
c. caused                                           d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern … … … … … staying alive .

a. of                                                  b. with
c. for                                                 d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying.
a. up                                                 b. out
c. in                                                  d. On

26. The Committee took just thirty minutes to … … … … … the conclusion that action was necessary .

a. judge                                             b. make
c. decide                                           d. Reach

27. After his girlfriend left him, George determined never … … … …. in love again .

a. to fall                                            b. falling
c. for to fall                                       d. having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day.
a. it                                                    b. hat
c. such                                              d. This

29. He phoned to tell me that he couldn’t come tomorrow because he … … … … to the dentist .

a. had gone                                     b. was going
c. would go                                      d. went

30. … … … … .. his advice, I would never have got the job .

a. except                                           b. apart from
c. but for                                           d. as for

II. Hoàn thành câu

1. Hỏi ai đó đến từ đâu:

  • Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. from Vietnam
  • ……………………….. is he/she from? – He/She ……………………….. from England

2. Hỏi một người là ai: Đây / Kia là ai?

… … … … … … … … … .. is this / that ? – This / That … … … … … … … … … .. Linda .

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How … … … … … … … … … .. are you ? – I am … … … … … … … … … .. years old .

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: Khi nào đến sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

When is your … … … … … … … … … .. ? – It’s … … … … … … … … … .. June .

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

… … … … … … … … … .. birthday, Mai .

6. Cám ơn và phản hồi ý kiến: Cám ơn. / Không có gì.

Thanks ( Thank you ) – You are … … … … … … … … … …

7. Xin lỗi và phản hồi ý kiến: Xin lỗi! Không sao.

I’m … … … … … … … … … … – … … … … … … … … … .. at all .

8. Mời dùng thức ăn và đồ uống: Mời bạn dùng….nhé?

Would you … … … … … … … … … .. some milk ? – Yes, … … … … … … … … … … / No, … … … … … … … … … …

9. Diễn tả khả năng: Bạn có thể …….?

……………………….. you swim? – Yes, I …………………………

Can … … … … … … … … … .. dance ? – No, I … … … … … … … … … …

10. Giới thiệu tên các đồ vật: Đây là những…./ Kia là những…..

Thes e / Thos e … … … … … … … … … .. school bags .

11. Định vị trí của vật: Chúng ớ trong/ trên….

They are … … … … … … … … … .. the box. / They are … … … … … … … … … .. the table .

12. Hỏi đáp số lượng đếm được: Có bao nhiêu……? / Có 1,2,3,….

How … … … … … … … … … .. pencils are there ? – There … … … … … .. one. / There … … … .. two / three …

13. Đoán sở thích về một môn học: ( ….có thích môn … không?)

Do you … … … … … … … … … .. Math ? – Yes, … … … … … … … … … .. do. / No, I … … … … … … … … … …

14. Hỏi đáp về các môn học ưa thích:

What … … … … … … … … … .. do you like ? – I … … … … … … … … … .. English ..

15. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay……học các môn gì?Hôm nay học môn…

What subject do you … … … … … … … … … .. today ? – I have English … … … … … … … … … .. Art .

16. Hỏi đáp về lý do ưa thích một môn học : Vì sao … thích môn…? Bởi vì…..thích…

Why do you … … … … … … … … … .. Music ? – … … … … … … … … … .. I like to sing .

17. Hỏi đáp về lịch học một môn trong tuần: Khi nào …. học môn……? … học nó vào thứ…..

When … … … … … … … … … .. you have English ? – I have it … … … … … … … … … .. Wednesday
and Thursday .

III. Viết lại câu

1. Where / from / are / you ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Thes e / bags / are / school .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. They / box / are / in / the .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4. subject / What’s / your / favorite ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. I / English / and / Art / have .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6. you / have / do / When / English ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7. birthday / When / your is ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8. you / like / Do / Math ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9. dance / I / can’t .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
10. birthday / When / your is ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐÁP ÁN

I.

1D11D21C2C12C22B3A13D23C4B14A24B5D15B25C6D16A26D7C17C27A8A18A28B9D19D29B10A20A30C

II.

1. Where are you from ? I am from Vietnam
Where is he / she from ? – He / She is from England
2. Who is this / that ? – This / That is Linda .
3. How old are you ? – I am ten years old .
4. When is your birthday ? – It’s in June .
5. Happy birthday, Mai .
6. Thanks ( Thank you ) – You are welcome
7. I’m sorry – Not at all .
8. Would you like some milk ? – Yes, please / No, thanks
9. Can you swim ? – Yes, I can
Can you dance ? – No, I can’t
10. Thes e / Thos e are school bags .
11. They are in the box. / They are on the table .
12. How many pencils are there ? – There is one. / There are two / three pencils
13. Do you like Math ? – Yes, I do. / No, I don’t
14. What subject do you like ? – I like English
15. What subject do you have today ? – I have English and Art .
16. Why do you like Music ? – Because I like to sing .
17. When do you have English ? – I have it on Wednesday and Thursday .

III. 

1. Where are you from ?
2. Thes e are school bags .
3. They are in the box .
4. What’s your favorite subject ?
5. I have English and Art or I have Art and English .
6. When do you have English ?
7. When is your birthday ?
8. Do you like Math ?
9. I can’t dance .
10. When is your birthday ?

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 học kì 2

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamesesick/sik/ốmpain/pein/đauheadache/’hedak/đau đầutoothache/’tu:θeik/đau răngearache/’iəreik/đau taistomach-ache/’stʌməkeik/đau dạ dàybackache/’bækeik/đau lưngsore throat/sɔ:[r] θrəʊt/đau họngfever/’fi:və[r]/sốtcold/kəʊld/cảm lạnhcough/kɔ:f/hogo to the doctor/gəʊ tu: ðə ‘dɒktə[r]/đi khám bác sĩgo to the dentist/gəʊ tu: ðə ‘dentist/đi khám nha sĩgo to the hospital/gəʊ tu: ðə ‘hɒspitl/đến bệnh việntake a rest/teik ei rest/nghỉ ngơicarry heavy thing/’kæri ‘hevi θiŋ/mang vác vật nặngtake a shower/teik ei ‘∫aʊə[r]/tắm
keep nail clean/ki:p neil kli:n/giữ móng tay sạch sẽambulance/’æmbjʊləns/xe cứu thương

II. GRAMMAR

1.Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe.

Cấu trúcVí dụHỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của bạn:What’s the matter with you?- Bạn bị làm sao vậy?I have + a/an + (health problem).- Mình bị + (vấn đề sức khỏe). Hỏi và trả lời về sức khỏe của ai đó:What’s the matter with + O?- Ai đó bị làm sao vậy ? S + have/has + a/an + (health problem).- Ai đó bị + vấn đề sức khỏe.What’s the matter with you?- Bạn bị làm sao vậy? I have a toothache- Mình bị đau răng. What’s the matter with him?- Anh ấy bị sao vậy ? He has a backache- Anh ấy bị đau lưng.

2. Đưa ra lời khuyên về sức khỏe.

Cấu trúcVí dụĐưa ra lời khuyên về sức khỏe của bạn:You should take some aspirins.

S+should/ had better +V-inf– Cậu nên uống thuốc. – Ai nên làm gì.She had better go to see the dentist. – Chị ấy nên đi gặp nha sĩ.

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamesefire/’faiə[r]/lửaknife/naif/con daocall for help/kɒ:l fə[r] help/nhờ giúp đỡstove/stəʊv/bếpmatch/’mæt∫/que diêmscissors/’sizəz/cái kéotool/tu:l/dụng cụhelmet/’helmit/mũ bảo hiểmstair/steə/cầu thangbalcony/’bælkəni/ban côngtouch/tʌt∫/chạm vàohold/həʊld/cầmbite/bait/cắnscratch/skræt∫/càofall/fɔ:l/ngãbreak/breik/gãyroll off/’rəʊl ɔ:f/lăn xuốngcut yourself/kʌt jɔ:’self/bị đứt (tay)get a burn/get ei bɜ:n/bị bỏngstart a fire/’stɑ:t ei ‘faiə[r]/gây ra đám cháyavoid/ə’vɔid/tránh xa

II. GRAMMAR

Cảnh báo về tai nạn có thể xảy ra; Lý do ai đó không nên làm gì.

Cấu trúcVí dụCảnh báo về tai nạn có thể xảy ra và cách đáplại:Don’t + Verb!- Đừng + Động từOK, I won’t.- Được rồi, mình sẽ không làm đâu.Hỏi và trả lời lý do ai đó không nên làm gì:Why shouldn’t + Subject + Verb?-Tại sao + Chủ ngữ + Không nên + Động từ?Because + Subject + May + Verb.- Bởi vì + Chủ ngữ + Có thể + Động từ. Don’t touch me the stove!-Đừng chạm vào bếp!OK, I won’t.-Được rồi, mình sẽ không làm đâu.Why shouldn’t he ride his bike too fast?-Tại sao anh ấy không nên đi xe quánhanh?Because he may fall and break his arm.-Bởi vì anh ấy có thể bị ngã gãy tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *