Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 21

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 21

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 21 Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học như sau:

Nhìn từ hình => đọc sang tiếng Nhật ( Hiragana ) => hiểu nghĩa của từ .

Từ nghĩa tiếng Việt => ghi đúng từ sang Hiragana.

Xem ví dụ bên dưới về cách sử dụng từ trong câu

1123456789101112131415
21234567891011121314
31234567891011121314
41234567891011121314
51234567891011121314
6123456789101112131415
712345678910111213
812345678910111213
91234567891011121314
1012345678910111213
111234567891011121314
1212345678910111213
1312345678910111213
1412345678910111213
1512345678910111213
1612345678910111213
17123456789101112
18123456789101112
191234567891011
201234567891011
211234567891011
2212345678
23123456789
2412345678
2612345678
2712345678
2512345678
28123456789
29123456789
3012345678

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *