Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26 Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học như sau:

 1. Nhìn từ hình => đọc sang tiếng Nhật ( Hiragana ) => hiểu nghĩa của từ .
 2. Từ nghĩa tiếng Việt => ghi đúng từ sang Hiragana.

 3. Xem ví dụ bên dưới về cách sử dụng từ trong câu

Xem thêm các bài học tiếng Nhật khác

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 1
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 2
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 3
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 4
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 5
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 6
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 7
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 8
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 9
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 10
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 11
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 12
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 13
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 14
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 15
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 16
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 17

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 18

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 19
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 20
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 21
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 22
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 23
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 24
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 25
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 27
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 28
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 29
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 30
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 31
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 32
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 33
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 34
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 35
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 36
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 37
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 38

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 39

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 40
Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 41

 1. 112345678
  212345678910 
  3123456789 

   412345678910
   512345678
   612345678

   7123456789
   8123456789
   91234567

   1012345678
   11123456789
   1212345678

   1312345678910
   1412345678
   1512345678

   1612345678
   171234567
   181234567

   191234567
   201234567
   2112345678

   221234567
   23123456
   241234567

   25123456
   261234567
   2712345678

   281234567
   291234567
   301234567

   3112345678
   32123456789
   33123456789

   3412345678
   3512345678
   361234567

   371234567
   38123456
   39123456

   4012345
   41123456
   421234

   431234
   441234
   451234

   461234
   471234
   

   
   
   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *