Hội thoại tiếng Trung: Giao tiếp trong công ty (Phần 1)

Chào những bạn, ngày hôm nay luyenthingoaingu.com sẽ cùng bạn học tiếng Trung giao tiếp chủ đề giao tiếp trong công ty qua những mẫu câu và hội thoại tiếng trung. Bạn thao tác trong 1 công ty của người Trung Quốc, vậy làm thế nào để hoàn toàn có thể chuyện trò cùng mọi người ?

Trong bài viết này, luyenthingoaingu.com sẽ cùng bạn học tiếng Trung chủ đề giao tiếp trong công ty trong loạt bài viết Học tiếng trung qua tình huống. Hãy cùng học để có thể hợp tác thật tốt với đồng nghiệp trong công ty và thăng tiến trong công việc nhé!

1. Mẫu câu cơ bản

1.
抱歉,我现在很忙, 帮不了你。

Xin lỗi, tôi đang rất bận.

2.
最近总是加班。

Gần đây thường xuyên phải tăng ca.

3.
你能来一下办公室吗?

Cậu có thể đến văn phòng một lát được không?

4.
老板来了吗?

Sếp đến chưa?

5.
最近老板的心情不好。

Gần đây tâm trạng sếp không tốt.

6.
这份工作比以前的工作好多了。
Zhè fèn gōngzuò bǐ yǐqián de gōngzuò hǎoduōle .
Công việc này so với công việc trước kia tốt hơn nhiều.

7.
我明天出差。

Ngày mai tôi đi công tác.

8.
他到分公司一趟再来上班。

Anh ấy đến chi nhánh công ty rồi mới đến làm.

2. Từ vựng

1.
抱歉

Xin lỗi

2.
加班

Tăng ca

3.
办公室

Văn phòng

4.
老板

Sếp, ông chủ

5.
心情

Tâm trạng

6.
压力

Áp lực

7.
出差

Đi công tác

8.
上班

Đi làm

9.
下班

Tan làm

10.
秘书

Thư kí

11.
性格

Tính cách

12.
对待

Đối đãi

13.
人员

Nhân viên

14.
参加

Tham gia

15.
联欢会

Tiệc liên hoan

16.
合群

Hòa đồng

17.
急躁

Nóng tính

18.
尽管

Cứ việc, cứ

3. Ngữ pháp cơ bản

3.1. Câu so sánh hơn

Cấu trúc: Chủ ngữ 1 + + chủ ngữ 2 + tính từ.

Vd : 他比我高 。
Tā bǐ wǒ gāo .Anh ấy cao hơn tôi .
Vd : 今天比昨天冷 。
Jīntiān bǐ zuótiān lěng .Hôm nay lạnh hơn ngày hôm qua .

+ Dạng phủ định của câu so sánh hơn:

Cấu trúc: Chủ ngữ 1 + 没有 + chủ ngữ 2 + tính từ

Vd : 他没有我聪明 。
Tā méiyǒu wǒ cōngmíng .Anh ấy không mưu trí như tôi .
Vd : 他没有我们老板好 。
Tā méiyǒu wǒmen lǎobǎn hǎo .Anh ta không tốt bằng sếp của tất cả chúng ta .

3.2. Câu chữ 把

Câu chữ 把 và câu vị ngữ thường thì có ý nghĩa như nhau nhưng khi dùng câu chữ 把 sẽ mang ý nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng mà ta ảnh hưởng tác động đến .

Cấu trúc: CHỦ NGỮ + + TÂN NGỮ + ĐỘNG TỪ +……

Chủ ngữ chính là chủ thể ảnh hưởng tác động, tân ngữ sau chứ 把 là vật, người bị ảnh hưởng tác động .
Vd : 他把钱还给我了 。
Tā bǎ qián hái gěi wǒle .Anh ấy đem tiền trả tôi rồi .
Vd : 老师把作业交给我们了 。
Lǎoshī bǎ zuòyè jiāo gěi wǒmenle .Thầy giáo giao bài tập cho chúng tôi rồi .

4. Hội thoại

Hội thoại 1

A:听说你是新来的秘书,怎么样,工作上没什么问题吧?

Nghe nói cô là thư ký mới đến, sao rồi, trong công việc không có vấn đề gì chứ?

B:还可以,这份工作比以前的工作好多了,压力也不太大。

Cũng được, công việc này so với công việc trước kia tốt hơn nhiều, áp lực cũng không lớn.

A:原来是因为工作压力大所以才换别的工作,是吧?

Thì ra là do áp lực công việc lớn nên đổi công việc khác phải không?

B:是的,而且我们的老板那么好,那么关心他的工作人员,还能不好吗?

Đúng vậy, hơn nữa sếp của chúng ta tốt như thế, quan tâm nhân viên như vậy, còn không tốt sao?

A:对。我们老板他性格很好,对待人员很不错,还经常跟大家参加联欢会,是很合群的。

Đúng vậy. Sếp của chúng ta tính cách rất tốt, đối đãi với nhân viên cũng không tệ, còn thường tham gia liên hoan với mọi người, rất hòa đồng.

B: 我以前的老板,有什么事不满意就生气了,特别急躁,没有我们老板那么好。

Sếp trước kia của tôi, có chuyện gì không vừa ý là anh ấy liền tức giận, rất nóng tính, tính cách không tốt như sếp chúng ta.

A:大家都这么说的。我们一起工作,你有什么事尽管问我,我来帮你。

Mọi người đều nói như vậy. Chúng ta cùng nhau làm việc, có việc gì không hiểu cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp cô.

B:那我提前谢谢你了。请你多多关照。

Vậy tôi phải cảm ơn anh trước rồi. Mong anh chiếu cố cho tôi.

A: 没问题。

Không có gì.

Hội thoại 2:

男:把这个文件复印5份,一会拿到会议室发给大家。

Đem tài liệu này đi photo 5 bản sau đó mang đến phòng họp phát cho mọi người.

女:好的。会议是下午3点吗?

Được. buổi họp diễn ra lúc 3 giờ đúng không?

男:改了,3点半,推至了半个小时。

Đổi rồi, 3 rưỡi nhé. Lùi lại nửa tiếng.

女:好,602会议室没变吧?

Vâng, thế vẫn là phòng 602 đúng không ạ?

男:对,没变。啊你有小明的邮箱吗?

Đúng, vẫn như cũ. À cô có email của tiểu Minh không?

女:我给你看看。

Để tôi xem xem.

男:麻烦你快点儿,我有一份材料需要马上给他。

Phiền cô rồi tôi có tài liệu cần gửi gấp cho anh ấy.

女:我找到了,给你。
Wǒ zhǎodàole, gěi nǐ .
Tôi tìm thấy rồi, của anh đây.

Trên đây là mẫu câu giao tiếp tiếng Trung trường hợp và hội thoại tiếng Trung ngắn chủ đề giao tiếp trong công ty. luyenthingoaingu.com kỳ vọng bài viết này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu suất cao hơn trong việc làm và giúp bạn thuận tiện thành công xuất sắc trong đời sống .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.