Từ vựng tiếng Trung chủ đề thương mại

Tiếng Trung thương mại vô cùng quan trọng trong thời đại ngày này. Tại Nước Ta, những doanh nghiệp quốc tế đang góp vốn đầu tư ngày càng nhiều. Nhất là doanh nghiệp Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là đối tác chiến lược quan trọng trong nghành nghề dịch vụ xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa với Nước Ta. Do đó, với những bạn học tiếng Trung để thao tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Thì việc học từ ngữ tiếng Trung chuyên ngành thương mại rất quan trọng. Hôm nay luyenthingoaingu.com ra mắt tới những bạn từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại thường dùng nhất lúc bấy giờ .

Tiếng Trung thương mại là gì?

Có thể nói, tiếng Trung thương mại là một nghành nghề dịch vụ tiếng Trung gồm có những thuật ngữ, những từ vựng ngữ pháp tương quan đến tiếng Trung chuyên ngành kinh tế tài chính. Nó là mạng lưới hệ thống tiếng Trung liên quan đến hoạt động giải trí sản xuất, PR, quảng cáo, xuất nhập khẩu …. Có tiếng Trung thương mại chắc như đinh hoạt động giải trí kinh tế tài chính, trao đổi của bạn sẽ “ xuôi chèo mát mái hơn ” thời cơ làm ăn chắc như đinh sẽ thuận tiện hơn rất nhiều .

Đối tượng học tiếng Trung thương mại

Các giám đốc, nhà kinh doanh lớn học tiếng Trung thương mại để có thể giao tiếp trong quá trình làm ăn, hợp tác kí kết của mình.

Các nhà buôn, muốn học tiếng Trung thương mại để hoàn toàn có thể kinh doanh với Trung Quốc .Các nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại chuẩn bị sẵn sàng lan rộng ra thị trường sang Trung Quốc, hay chuẩn bị sẵn sàng làm ăn với người Trung Quốc .Nhân viên văn phòng thao tác trong những công ty của Trung Quốc cần biết tiếng Trung thương mại để quy trình thao tác được thuận tiện hơn .Dù với bất kỳ lí do nào hay bất kỳ đối tượng người dùng nào thì người học tiếng Trung thương mại vẫn mong ước mình làm chủ được những thuật ngữ chuyên ngành kinh tế tài chính, học và hoàn toàn có thể làm chủ cuộc trò chuyện trong quy trình làm ăn kinh doanh của mình .

Từ vựng tiếng Trung chủ đề thương mại thường dùng

1. 仲介貿易 / Zhōngjiè màoyì / thương mại qua trung gian2. 邊境貿易 / Biānjìng màoyì / thương mại biên giới3. 海運貿易 / Hǎiyùn màoyì / thương mại đường thủy4. 自由港 / Zìyóugǎng / cảng tự do5. 出發港 / Chūfā gǎng / cảng xuất phát6. 進口港 / Jìnkǒu gǎng / cảng nhập khẩu7. 舱单 / Cāng dān / bảng kê khai sản phẩm & hàng hóa8. 通商口岸 / Tōngshāng kǒu àn / cửa khẩu thông thương, cửa khẩu thương mại9. 裝貨口岸 / Zhuāng huò kǒu àn / cửa khẩu xếp hàng, cảng xếp hàng10. 交貨港 / Jiāo huò gǎng / cảng giao hàng11. 世界市場 / Shìjiè shìchǎng / thị trường quốc tế12. 海外市場 / Hǎiwài shìchǎng / thị trường ngoài nước13. 船籍港 / Chuánjí gǎng / cảng ĐK / tàu thuyền /

14. 進口市場 /Jìnkǒu shìchǎng/ thị trường nhập khẩu

15. 出口貨物 / Chūkǒu huòwù / hàng xuất khẩu16. 進口商品 / Jìnkǒu shāngpǐn / hàg hóa nhập khẩu17. 出口商品 / Chūkǒu shāngpǐn / sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu18. 進口貨物 / Jìnkǒu huòwù / hàng nhập khẩu19. 邊境貿易中心 / Biānjìng màoyì zhōngxīn / TT mậu dịch biên giới20. 商品交易會 / Shāngpǐn jiāoyì huì / hội chợ thanh toán giao dịch sản phẩm & hàng hóa21. 進口稅 / Jìnkǒu shuì / thuế nhập khẩu22. 出口稅 / Chūkǒu shuì / thuế xuất khẩu23. 當地製造的 / Dāngdì zhìzào de / sản xuất ngay tại chỗ24. 货物保管费 / Huòwù bǎoguǎn fèi / phí dữ gìn và bảo vệ sản phẩm & hàng hóa25. 特產品 / Tè chǎnpǐn / đặc sản nổi tiếng26. 土產品 / Tǔ chǎnpǐn / thổ sản27. 農產品 / Nóngchǎnpǐn / nông sản28. 畜產品 / Xù chǎnpǐn / hàng súc sản29. 出口的製造品 / Chūkǒu de zhìzào pǐn / hàng sản xuất để xuất khẩu30. 工藝美術品 / Gōngyì měishù pǐn / hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ31. 出口市場 / Chūkǒu shìchǎng / thị trường xuất khẩu32. 世界貿易中心 / Shìjiè màoyì zhōngxīn / TT mậu dịch quốc tế33. 國際貿易中心 / Guójì màoyì zhōngxīn / TT mậu dịch quốc tế34. 貿易中心 / Màoyì zhōngxīn / TT thương mại

35. 外貿中心 /Wàimào zhōngxīn/ trung tâm ngoại thương

36. 外貿合同 / Wàimào hétóng / hợp đồng ngoại thương37. 货物运费 / Huòwù yùnfèi / phí luân chuyển sản phẩm & hàng hóa38. 商品檢驗費 / Shāngpǐn jiǎnyàn fèi / lệ phí kiểm nghiệm sản phẩm & hàng hóa39. 购货合同 / Sīchóu dìnghuò dān / hợp đồng mua hàng

40. 外國商品 /Wàiguó shāngpǐn/ hàng ngoại

41. 重工業品 / Zhònggōngyè pǐn / hàng công nghiệp nặng42. 輕工業品 / Qīnggōngyè pǐn / hàng công nghiệp nhẹ43. 礦產品 / Kuàng chǎnpǐn / hàng tài nguyên44. 過境貨物 / Guòjìng huòwù / hàng quá cảnh45. 進口商品目錄 / Jìnkǒu shāngpǐn mùlù / hạng mục sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu46. 進口方式 / Jìnkǒu fāngshì / phươg thức nhập khẩu47. 進口項目 / Jìnkǒu xiàngmù / hạng mục nhập khẩu48. 免稅進口 / Miǎnshuì jìnkǒu / nhập khẩu miễn thuế49. 間接進口 / Jiànjiē jìnkǒu / gián tiếp nhập khẩu50. 直接進口 / Zhíjiē jìnkǒu / trực tiếp nhập khẩu51. 進口額 / Jìnkǒu é / mức nhập khẩu52. 進口許可證 / Jìnkǒu xǔkě zhèng / giấy phép nhập khẩu53. 出口項目 / Chūkǒu xiàngmù / hạng mục xuất khẩu54. 進口總值 / Jìnkǒu zǒng zhí / tổng giá trị nhập khẩu55. 入超 / Rù chāo / nhập siêu56. 出超 / Chū chāo / xuất siêu

57. 報價 /Bàojià/ báo giá

58. 商品價格 / Shāngpǐn jiàgé / Ngân sách chi tiêu sản phẩm & hàng hóa59. 定價 / Dìngjià / định giá60. 定单 / Dìngdān / đơn đặt hàng61. 優惠價格 / Yōuhuì jiàgé / giá khuyễn mãi thêm62. 數量 / Shùliàng / số lượng63. 商品檢驗 / Shāngpǐn jiǎnyàn / kiểm nghiệm sản phẩm & hàng hóa64. 品質 / Zhìliàng / chất lượng65. 支付方式 / Zhīfù fāngshì / phương pháp chi trả66. 现金支付 / Xiànjīn zhīfù / chi trả bằng tiền mặt67. 信用支付 / Xìnyòng zhīfù / chi trả bằng tín dụng thanh toán68. 易货支付 / Yì huò zhīfù / chi trả bằng đổi hàng69. 支付货币 / Zhīfù huòbì / tiền đã chi trả70. 最终发票 / Zuìzhōng fāpiào / hóa đơn chính thức

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.