Web app dịch họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn

Tên tiếng Nước Hàn của bạn là gì ? Hãy cùng chúng tôi xem tên tiếng Việt của bạn dịch ra tiếng Hàn như thế nào nhé. Biết đâu bạn lại trùng tên với những “ oppa ” thì sao nhỉ ?
Họ và tên của người Nước Ta rất phong phú và đa dạng chủng loại so với người Nước Hàn. Vì vậy rất nhiều tên của người Nước Ta khác nhau khi dịch sang tiếng Hàn sẽ trùng nhau là chuyện thông thường bạn nhé

Họ Việt đổi sang Họ Hàn :

 • Trần: 진 – Jin
 • Nguyễn: 원 – Won
 • Lê: 려 – Ryeo
 • Võ, Vũ: 우 – Woo
 • Vương: 왕 – Wang
 • Phạm: 범 – Beom
 • Lý: 이 – Lee
 • Trương: 장 – Jang
 • Hồ: 호 – Ho
 • Dương: 양- Yang
 • Hoàng/Huỳnh: 황 – Hwang
 • Phan: 반 – Ban
 • Đỗ/Đào: 도 – Do
 • Trịnh/ Đinh/Trình: 정 – Jeong
 • Cao: 고 – Ko(Go)
 • Đàm: 담 – Dam
 • Ngô – Oh

Hướng dẫn viết tên Tiếng Hàn của bạn

Tên tiếng Hàn của bản là gì

Ái
Ae


Mi

Ái
Ae

Miễn
Myun

An
Ahn

Minh
Myung

Anh
Young

Mỹ/ My
Mi

Ánh
Yeong

Na
Na

Bách
Bak (Park)

Nam
Nam

Bạch
Baek

Nga
Ah

Bân
Bin

Nga
Ah

Bàng
Bang

Ngân
Eun

Bảo
Bo

Nghệ
Ye

Bích
Byeok

Nghiêm
Yeom

Bình
Pyeong

Ngộ
Oh

Bùi
Bae

Ngọc
Ok

Cam
Kaem

Ngọc
Ok

Cẩm
Geum (Keum)

Nguyên, Nguyễn
Won

Căn
Geun

Nguyệt
Wol

Cao
Ko (Go)

Nhân
In

Cha
Xa

Nhất/ Nhật
Il

Châu
Joo

Nhi
Yi

Chí
Ji

Nhiếp
Sub

Chu
Joo

Như
Eu

Chung
Jong

Ni
Ni

Kỳ
Ki

Ninh
Nyeong

Kỷ
Ki

Nữ
Nyeo


Ki

Oanh
Aeng


Ku (Goo)

Phác
Park

Cung
Gung (Kung)

Phạm
Beom

Cường/ Cương
Kang

Phan
Ban

Cửu
Koo (Goo)

Phát
Pal

Đắc
Deuk

Phi
Bi

Đại
Dae

Phí
Bi

Đàm
Dam

Phong
Pung/Poong

Đăng / Đặng
Deung

Phúc/ Phước
Pook

Đinh
Jeong

Phùng
Bong

Đạo
Do

Phương
Bang

Đạt
Dal

Quách
Kwak

Diên
Yeon

Quân
Goon/ Kyoon

Diệp
Yeop

Quang
Gwang

Điệp
Deop

Quốc
Gook

Đào
Do

Quyên
Kyeon

Đỗ
Do

Quyền
Kwon

Doãn
Yoon

Quyền
Kwon

Đoàn
Dan

Sắc
Se

Đông
Dong

Sơn
San

Đổng
Dong

Tạ
Sa

Đức
Deok

Tại
Jae

Dũng
Yong

Tài/ Tại/ Trãi
Jae

Dương
Yang

Tâm/ Thẩm
Sim

Duy
Doo

Tân, Bân
Bin

Gia
Ga

Tấn/ Tân
Sin

Giai
Ga

Tần/Thân
Shin

Giang
Kang

Thạch
Taek

Khánh
Kang

Thái
Chae

Khang
Kang

Thái
Tae

Khương
Kang

Thẩm
Shim

Giao
Yo

Thang
Sang


Ha

Thăng/ Thắng
Seung


Ha

Thành
Sung

Hách
Hyuk

Thành/ Thịnh
Seong

Hải
Hae

Thanh/ Trinh/ Trịnh/ Chính/ Đình/ Chinh
Jeong

Hàm
Ham

Thảo
Cho

Hân
Heun

Thất
Chil

Hàn/Hán
Ha

Thế
Se

Hạnh
Haeng

Thị
Yi

Hảo
Ho

Thích/ Tích
Seok

Hạo/ Hồ/ Hào
Ho

Thiên
Cheon

Hi/ Hỷ
Hee

Thiện
Sun

Hiến
Heon

Thiều
Seo (Sơ đừng đọc là Seo)

Hiền
Hyun

Thôi
Choi

Hiển
Hun

Thời
Si

Hiền/ Huyền
hyeon

Thông/ Thống
Jong

Hiếu
Hyo

Thu
Su

Hinh
Hyeong

Thư
Seo

Hồ
Ho

Thừa
Seung

Hoa
Hwa

Thuận
Soon

Hoài
Hoe

Thục
Sook

Hoan
Hoon

Thục
Sil

Hoàng/ Huỳnh
Hwang

Thục
Sil

Hồng
Hong

Thương
Shang

Hứa
Heo

Thủy
Si

Húc
Wook

Thùy/ Thúy/ Thụy
Seo

Huế
Hye

Thy
Si

Huệ
Hye

Tiến
Syeon

Hưng/ Hằng
Heung

Tiên/ Thiện
Seon

Hương
hyang

Tiếp
Seob

Hường
Hyeong

Tiết
Seol

Hựu
Yoo

Tín, Thân
Shin

Hữu
Yoo


So

Huy
Hwi

Tố
Sol

Hoàn
Hwan

Tô/Tiêu
So

Hỷ, Hy
Hee

Toàn
Cheon

Khắc
Keuk

Tôn, Không
Son

Khải/ Khởi
Kae (Gae)

Tống
Song

Khánh
Kyung

Trà
Ja

Khoa
Gwa

Trác
Tak

Khổng
Gong (Kong)

Trần/ Trân/ Trấn
Jin

Khuê
Kyu

Trang/ Trường
Jang

Khương
Kang

Trí
Ji

Kiên
Gun

Triết
Chul

Kiện
Geon

Triệu
Cho

Kiệt
Kyeol

Trịnh
Jung

Kiều
Kyo

Trinh, Trần
Jin

Kim
Kim

Đinh
Jeong

Kính/ Kinh
Kyeong

Trở
Yang

La
Na

Trọng/ Trung
Jung/Jun

Lã/Lữ
Yeo

Trúc
Juk | cây trúc

Lại
Rae

Trương
Jang

Lam
Ram


Soo

Lâm
Rim

Từ
Suk

Lan
Ran

Tuấn
Joon

Lạp
Ra

Tuấn/ Xuân
Jun/Joon


Ryeo

Tương
Sang

Lệ
Ryeo

Tuyên
Syeon

Liên
Ryeon

Tuyết
Seol

Liễu
Ryu

Tuyết
Syeol

Lỗ
No

Vân
Woon

Lợi
Ri

Văn
Moon

Long
Yong

Văn
Mun/Moon

Lục
Ryuk/Yuk

Văn
Moon

Lương
Ryang

Vi
Wi

Lưu
Ryoo

Viêm
Yeom

Lý, Ly
Lee

Việt
Meol


Ma


Moo

Mai
Mae

Vu
Moo

Mẫn
Min


Woo

Mẫn
Min

Vương
Wang

Mạnh
Maeng

Vy
Wi

Mao
Mo

Xa
Ja

Mậu
Moo

Xương
Chang

Yến
Yeon

Lưu ý:

–  Họ và tên của người Việt Nam rất đa dạng và phong phú so với người Hàn Quốc. Vì vậy rất nhiều tên của người Việt Nam khác nhau khi dịch sang tiếng Hàn sẽ trùng nhau là chuyện bình thường bạn nhé.

Ví dụ: Dương Quỳnh Anh – đọc là Yang Kyeong Young
Nguyễn Dương – Won Myung Yang 원명양

Nguyễn Đình Thức – Won Jeon Seuk – 원전슥

Chúc các bạn học tập thật tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *